Hlavní navigace

BISmart

Název společnosti Intelligent Technologies
Ulice Vysoká 532/8
Město Brno
E-mail radim.hampel@intecs.cz
Web www.intecs.cz
Telefon +420606319804
Business Intelligence
Název BI produktu (řešení) BISmart
Tvůrce BI řešení Intelligent Technologies, s.r.o.
Samostatný produkt ano
Řešení, jehož je BI modul součástí
Obrat dodavatele v ČR za poslední kalendářní rok/fiskální rok desítky milionů
Obrat v ČR za stejné období z BI desítky milionů
Typická hodnota BI zakázky statisíce
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 250-500
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 50-100
Typická doba implementace (v měsících) 3-6
BI řešení určeno pro typ firmy střední
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 50-99
Rozložení všech instalací v procentech – malé/střední/velké podniky 10/60/30
Největší BI projekt v ČR (jméno zákazníka)
Rok implementace (zahájení)
Přínosy největšího projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem)
Úložiště znalostí
Nástroje přístupu k expertním znalostem
Aplikace e-learningu
Knowledge Management
Technologie pro diskusní fóra a chaty
Nástroje synchronní interakce
Nástroje pro vyhledávání a data mining