Hlavní navigace

modul Business Intelligence

Název společnosti QI GROUP a. s.
Ulice Páteřní 7
Město Brno
E-mail info@qi.cz
Web http://www.qi.cz
Telefon +420 544 502 000
Business Intelligence
Název BI produktu (řešení) modul Business Intelligence
Tvůrce BI řešení QI GROUP a. s.
Samostatný produkt ne
Řešení, jehož je BI modul součástí informační systém QI
Obrat dodavatele v ČR za poslední kalendářní rok/fiskální rok desítky milionů
Obrat v ČR za stejné období z BI statisíce
Typická hodnota BI zakázky desetitisíce
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 25-50
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) méně než 10
Typická doba implementace (v měsících) méně než měsíc
BI řešení určeno pro typ firmy střední
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 20-49
Rozložení všech instalací v procentech – malé/střední/velké podniky 10/80/10
Největší BI projekt v ČR (jméno zákazníka) ZV - Nástroje s. r. o.
Rok implementace (zahájení) 2018
Přínosy největšího projektu (pro zákazníka) aktuální informace jsou dostupné on-line na jednom místě; díky vizualizaci jsou data srozumitelnější; grafická prezentace dat umožňuje snadno sledovat trendy; úspora času pro management při získávání informací
3 další reference v ČR (jména firem) více referencí na www.qi.cz
Úložiště znalostí databáze IS QI
Nástroje přístupu k expertním znalostem
Aplikace e-learningu
Knowledge Management
Technologie pro diskusní fóra a chaty
Nástroje synchronní interakce
Nástroje pro vyhledávání a data mining