Hlavní navigace

BellaDati

Název společnosti Trgiman
Ulice Prague Marina Jankovcova 1587/8B
Město Praha 7
E-mail support@trgiman.eu
Web www.trgiman.eu
Telefon +420 283 843 330
Business Intelligence
Název BI produktu (řešení) BellaDati
Tvůrce BI řešení Trgiman
Samostatný produkt ne
Řešení, jehož je BI modul součástí BellaDati
Obrat dodavatele v ČR za poslední kalendářní rok/fiskální rok miliony
Obrat v ČR za stejné období z BI miliony
Typická hodnota BI zakázky desetitisíce
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) méně než 25
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 25-50
Typická doba implementace (v měsících) méně než měsíc
BI řešení určeno pro typ firmy střední
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) méně než 5
Rozložení všech instalací v procentech – malé/střední/velké podniky 30/30/40
Největší BI projekt v ČR (jméno zákazníka) OKD a.s.
Rok implementace (zahájení) 2010
Přínosy největšího projektu (pro zákazníka) Sdílení analýz a reportů KPI z HR v rozsáhlé skupině vedoucích pracovníků
3 další reference v ČR (jména firem) OKD a.s., REDDO, Vysoká škola Báňská EKF
Úložiště znalostí
Nástroje přístupu k expertním znalostem
Aplikace e-learningu
Knowledge Management
Technologie pro diskusní fóra a chaty
Nástroje synchronní interakce
Nástroje pro vyhledávání a data mining