Hlavní navigace

MicroStrategy

Název společnosti OKsystem a.s.
Ulice Na Pankráci 125
Město Praha 4
E-mail info@oksystem.cz
Web www.oksystem.cz
Telefon +420 236 072 111
Business Intelligence
Název BI produktu (řešení) MicroStrategy
Tvůrce BI řešení MicroStrategy
Samostatný produkt ano
Řešení, jehož je BI modul součástí
Obrat dodavatele v ČR za poslední kalendářní rok/fiskální rok stovky milionů
Obrat v ČR za stejné období z BI miliony
Typická hodnota BI zakázky statisíce
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) N/A
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) N/A
Typická doba implementace (v měsících) 3-6
BI řešení určeno pro typ firmy střední
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) N/A
Rozložení všech instalací v procentech – malé/střední/velké podniky 10/45/45
Největší BI projekt v ČR (jméno zákazníka)
Rok implementace (zahájení)
Přínosy největšího projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem)
Úložiště znalostí
Nástroje přístupu k expertním znalostem
Aplikace e-learningu
Knowledge Management
Technologie pro diskusní fóra a chaty
Nástroje synchronní interakce
Nástroje pro vyhledávání a data mining