Hlavní navigace

Podrobné hospodářské výsledky společnosti HP za Q3 - 2011

22. 8. 2011

Sdílet

V rámci transformace HP oznámilo, že její představenstvo dalo mandát k analýze strategických alternativ pro divizi Personal Systems Group (PSG), zahrnující i úvahy o možném vyčlenění této jednotky, do níž spadá výroba osobních počítačů, do samostatné společnosti odštěpením, či jinou formou oddělení.

„Neustále se snažíme zlepšovat výkonnost napříč celou oblastí našeho podnikání,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel HP. „Společnost HP nyní přistupuje k výrazným transformačním krokům, aby se mohla stát lídrem v oblasti rychle se rozvíjející informační ekonomiky. Nově oznámený plán nám umožní dosáhnout dlouhodobě stabilních pozic na trhu při menším počtu strategických metod, čímž se zlepší i naše provozní schopnosti, urychlí investice do inovací a zvýší obchodní marže.“

Tomáš Jirásko z redakce CIO BusinessWorldu k této problematice nabízí následující glosu s názvem Zachraňuje si Apotheker zadek nebo má skutečně koncepci?

 

Finanční výsledky

Čisté tržby za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 dosáhly výše 31,2 miliardy dolarů, což představuje 1% nárůst oproti vykázaným výsledkům za stejné období loňského roku, resp. 2% pokles při zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil ve třetím čtvrtletí 0,93 dolaru, což představuje 24% nárůst proti 0,75 dolaru v loňském roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,10 dolaru, což značí 2% meziroční nárůst proti 1,08 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,17 dolaru na akcii a 0,33 dolaru na akcii za třetí čtvrtletí fiskálních roků 2011 a 2010, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.

Trendy a regionální výkonnost

Tržby společnosti HP v oblasti firemních řešení dosáhly příznivého 5% meziročního nárůstu. V segmentu spotřebních řešení, v rámci divizí PSG a IPG, došlo ke společnému meziročnímu poklesu o 15 %.

V Severní i Jižní Americe a Evropě se tržby za třetí čtvrtletí v meziročním srovnání nezměnily – v případě Středního východu činily 14,1 miliardy dolarů a v Africe pak 11 miliard dolarů. Tržby v oblasti Asie a Tichomoří dosáhly 6,1 miliardy dolarů, což značí meziroční nárůst o 9 %. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů klesly tržby v Severní a Jižní Americe o 2 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe o 5 %, v Asii a Tichomoří naopak vzrostly o 1 %. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve třetím čtvrtletí 65 % celkových tržeb HP. V zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vygenerovalo HP zisk 3,7 miliardy dolarů, což oproti stejnému období loňského roku představuje 12% nárůst a činí 12 % celkových tržeb společnosti HP.

Výsledky jednotlivých obchodních skupin

—    Tržby skupiny Services meziročně vzrostly o 4 % při 13,5% provozní marži. Společnost HP zároveň oznámila rozšíření týmu o Johna Visentina, který nově působí na pozici výkonného viceprezidenta pro Enterprise Services a reportuje přímo Léu Apothekerovi.
—    Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně zvýšily o 7 % při 13% provozní marži. Obchodní jednotka Networking zvýšila své tržby o 15 %, Industry Standard Servers o 9 % a HP Storage o 8 %, naopak tržby skupiny Business Critical Systems poklesly o 9 %. Tržby obchodní jednotky 3PAR dosáhly tříciferného meziročního provozního růstu.
—    Tržby skupiny HP Software meziročně vzrostly o 20 % při 19,4% provozní marži.
—    Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 3 % při 5,9% provozní marži.
—    Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) meziročně poklesly o 1 % při 14,7% provozní marži. V segmentu komerčních klientů došlo k meziročnímu poklesu o 7 % při nárůstu o 1 % prodaných kusů komerčních tiskáren. Tržby v oblasti spotřebních tiskáren dosáhly 1% meziročního růstu při 7% zvýšení počtu prodaných kusů.
—    Obchodní jednotka Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 22 % při 9,4% provozní marži.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality