Hlavní navigace

K2 a GTS Novera budují infrastrukturu pro cloud.

27. 5. 2010

Sdílet

Nové ostravské datové centrum K2 je budováno tak aby splnilo parametry Tier3 s možností rozšíření na Tier4 (dle specifikací uptime institute) - bude pochopitelně provozováno v nepřetržitém provozu s dostupností 99,982% (max. výpadek 8 minut měsíčně) a jedná se tak o DC s nejvyšší dostupností v Moravskoslezském regionu. Jeho kapacita je 100 rackových míst 42U na rozloze 250m2. Nosnost na rack je 1000 kg, uchladitelný příkon na rack je 10 kW, celkový příkon datového centra činí 1 MW. Systém chlazení využívá architekturu chlazené uličky, záložní systémy (UPS, dieselgenerátory) dokáží udržet provoz DC až po 24 hodin. Datový sál je chráněn zabezpečovacím a přístupovým systémem, kamerovým systémem se záznamem.

Důraz na bezpečnost je kladen též v oblasti datové konektivity - ta je přísně zaokruhována, využívá metropolitní sítě s vícenásobnou konektivitou na páteřní sítě. Dohledové služby jsou prováděny na více úrovních - počínaje samotnou infrastrukturou DC, přes sledování prostředků v jednotlivých raccích až po dohled na síťové služby. Datové centrum je dobře dopravně dostupné, bezbariérové a nabízí mimo jiné i prostory pro přípravu infrastruktury před její finální instalací do DC.

Datové centrum bude poskytovat jednak klasické housingové/hostingové služby a dále služby s vyšší přidanou hodnotou typu IaaS, PaaS a SaaS - ty bude navíc monžé provozovat v geograficky odděleném clusteru ve dvou datových centrech s rychlým datovým propojením.  Takovéto služby s vyšší přidanou hodnotou bude poskytovat jednak společnost K2 atmitec, lze ale předpokládat že do budoucna je poskytnou i někteří ze zákazníků (hostingu) datového centra. Podle Luďka Vydry, ředitele společnosti K2 atmitec je již v současné době (těsně po otevření) zaplněno zhruba dvacet procent kapacity ostravského datového centra.

 

"K2 cloud"

Myšlenka vytvořit datová centra vzešla potřeby poskytovat PaaS a SaaS. V součassné době má K2 atmitec zákazníky kteří využívají model PaaS  a SaaS - v současné době je to zhruba deset procent, to bylo ale omezeno především mírou důvěry zákazníků k bezpečnosti dat v hostingovém centru (zejména u třetí strany). S vybudováním vlastního datového centra s vysokou mírou zabezpečení očekává společnost výrazný nárůst zájmu o tyto služby. Infrastruktura provozující SaaS, PaaS, a v blízké budoucnosti též služby IaaS, by podle technického ředitele společnosti Karla Stýbla zaplnit zhruba čtyřicet procent kapacity datového centra.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?