Hlavní navigace

ICT Unie: eHealth se v ČR prosazuje i přes nátlak zájmových skupin

5. 5. 2012

Sdílet

Uskutečněna byla řada implementací jak na úrovni léčebných zařízení (nemocnic), tak na úrovni krajů a celé České republiky. Při dalším postupu realizace eHealth v ČR by měly být využity systémy základních registrů, datových schránek a Czech POINT.

ICT Unie doporučuje, aby se při rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice v maximální možné míře využilo již existujících systémů eGovernmentu – zejména základních registrů veřejné správy, datových schránek a řešení Czech POINT – a současně zkušeností s návrhem a implementací těchto systémů. Rozvoj eHealth ve veřejném sektoru by měl probíhat v souladu s celkovou koncepcí eGovernmentu v ČR, jeho „architektonickým“ plánem a měl by mít ve svém čele respektovanou osobnost, která bude důstojným partnerem vlády, Ministerstva zdravotnictví a dalších zainteresovaných institucí i zájmových skupin.

Zároveň ICT Unie navrhuje novelizovat vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, aby bylo zrovnoprávněno elektronické vedení dokumentace pacienta s papírovou verzí. Zdravotnickým zařízením (zejména těm menším) se tak podstatně zjednoduší možnost digitalizovat své agendy a pacientům se otevře možnost mít své zdravotní záznamy k dispozici vždy, když je budou potřebovat jako podklad k poskytnutí lékařské péče.

„Značná část eHealth je na různých úrovních českého zdravotnictví již ‚hotová‘ a běžně používaná. Je třeba ujít zbývající úsek cesty, což bude mít veskrze pozitivní význam nejen pro pacienty, ale i pro lékaře, zdravotní pojišťovny, lékárníky a další poskytovatele a zprostředkovatele zdravotní péče,“ říká prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

V řadě léčebných zařízení jsou dnes již veškerá data o pacientech digitalizována, leckteré nemocnice směřují k bezpapírovému provozu či se v nich realizují nejrůznější pilotní projekty eHealth. Na úrovni krajů lze jako příklad uvést projekt eMeDocS – integrovaný záchranný systém kraje Vysočina, kde jsou mj. sdílena emergentní data o pacientovi, k němuž je vyslána záchranka. Jako úspěšné projekty s celorepublikovou působností je možné jmenovat systém sdílení obrazové zdravotnické dokumentace ePACS nebo zdravotnické registry, kde jsou dobrým příkladem transplantační, tkáňový či onkologický registr. Vedle těchto systémů již téměř všechny zdravotní pojišťovny (tedy nejen VZP) nabízejí svým klientům/pojištěncům možnost pořizovat si a ukládat v jejich systému vlastní kopii zdravotní dokumentace v digitální podobě (dosud na dobrovolné bázi).

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?