Hlavní navigace

EMC Storage configuration advisor podporuje automatizaci v datových centrech

27. 5. 2009

Sdílet

Tento automatizovaný software pro správu byl navržen, aby přímo pomáhal specialistům na datová úložiště minimalizovat provozní náklady tím, že řeší nejčastější příčinu incidentů, při nichž dochází k výpadku služeb, tedy nevhodnou konfiguraci úložišť SAN (Storage Area Network).

Storage Configuration Advisor je nejnovějším přírůstkem do portfolia softwaru EMC pro správu IT konfigurace a zajištění souladu s předpisy. Řešení společnosti EMC pro správu IT přes hranice domén umožňují rozšířit správu změn a konfigurací a zajištění souladu s předpisy na celé serverové, síťové, aplikační i úložišťové domény.

Toto řešení zjednodušuje správu, zkracuje dobu potřebnou k nasazení a monitoruje infrastrukturu úložiště, přičemž k vyhledávání nových zařízení nepoužívá žádné agenty. Díky tomu lze proaktivně rozpoznávat slabá místa a zajistit, aby zákazníci byli vždy v souladu s interními pravidly pro konfiguraci, pokyny dodavatelů i oborovými doporučeními. Software také zprostředkovává záznamy o auditování změn úložiště SAN a porušení pravidel a upozorňuje tak na možné incidenty, které by mohly ovlivnit kvalitu služeb, dříve než k nim dojde. Zákazník tedy má k dispozici rozsáhlé možnosti pro generování sestav, které umožňují analyzovat konfigurace úložišť SAN, porušení pravidel a úroveň poskytovaných služeb. To vše přispívá k zásadnímu snížení nákladů na provoz datacentra, protože se zkrátí doba potřebná k nápravě problémů vzniklých nesprávnou konfigurací úložiště i výpadků způsobených chybou lidského faktoru.

Storage Configuration Advisor bude k dispozici od června a jeho ceny vycházejí z kapacity úložiště. Další informace o portfoliu produktů společnosti EMC pro správu prostředků najdete na webu na adrese www.emcitmanagement.com.

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?