Hlavní navigace

Co přinese Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci?

10. 9. 2011

Sdílet

Fórum vzniklo jako reakce na snahy Evropské unie podpořit a urychlit harmonizaci v oblasti elektronické fakturace, tj. odstranit bariéry bránící efektivnějším přeshraničním obchodním vztahům v rámci Evropského hospodářského prostoru. Ministerstvo vnitra, jakožto kompetenčně příslušný gestor této aktivity, pověřilo Hospodářskou komoru ČR, resp. při ní pracující orgán FITPRO, aby zabezpečilo funkci Národního mnohostranného fóra a tomuto fóru předsedalo.

„Hospodářská komora ČR se snaží podnikatelům všestranně pomáhat a jsem proto rád, že jsme se stali jakýmisi garanty dalšího prosazování elektronické fakturace a elektronické komunikace vůbec  mezi firmami, ale i mezi firmami a veřejnou správou. Konkurence na světových trzích je stále vyšší a firmy by měly umět využít všechny možnosti nabízené moderními technologiemi, které jim usnadní, urychlí, zlevní a zefektivní uplatnění jejich zboží na zahraničních trzích, a tím zvýší jejich konkurenceschopnost. A mezi tyto možnosti bezpochyby patří i elektronická fakturace, jejíž problematika se bude v následujícím období řešit intenzivněji také na evropské půdě,“ uvítal vznik fóra ředitel Odboru usnadňování služeb a obchodu Hospodářské komory ČR Antonín Kerner.

„Elektronická faktura dokáže plně nahradit tu klasickou papírovou a má navíc výhody. Urychluje práci, zlevňuje procesy a také eliminuje lidské chyby. V současnosti ji využívají zejména větší firmy, respektive jejich partneři, např. v automobilovém průmyslu nebo u obchodních řetězců. Ještě většímu rozšíření využívání elektronické fakturace brání částečně konzervatismus, částečně nedůvěra v nové technologie, ale také fakt, že stále ještě existují různé formáty elektronických faktur uvnitř i mezi jednotlivými státy a také komplikace s archivací. Právě harmonizace a sjednocování standardů v rámci Evropy a tím i usnadnění jejich využívání je jedním z cílů našeho právě ustaveného fóra i fóra Evropského. Věříme, že přispějeme k tomu, že v horizontu několika let bude česká i evropská ekonomika díky využívání elektronické fakturace konkurenceschopnější,“ řekl předseda FITPRO a předsedající Národního fóra  Alexander Šafařík-Pštrosz.

Na toto zasedání v Praze bude v září navazovat zasedání Evropského mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci, na němž budou českou stranu zastupovat dva představitelé právě vzniklého tuzemského orgánu – Alexander Šafařík-Pstrosz, předseda FITPRO, a Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie.

Hlavními úkoly Národního mnohostranného fóra  pro elektronickou fakturaci jsou:

1. sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR

2.  iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních řešení v elektronické fakturaci

3. poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení

4.  podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci.

Problematika elektronické fakturace a souvisejících obchodních procedur, např. celních, dopravních, spedičních, bude také  hlavním tématem příštího sympozia FITPRO, které se uskuteční v dubnu 2012.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?