Hlavní navigace

Cisco, EMC a VMware vytvořily koalici pro virtualizaci a cloud

9. 11. 2009

Sdílet

Spolupráce v rámci koalice bude zahrnovat nabídku společných produktových balíčků, integrované předprodejní, poradenské a podpůrné služby a využívání široké sítě partnerů. Cílem koalice je zlepšit přístup zákazníků k flexibilní infrastruktuře datových center, která jim umožní snížit náklady na technologie, energie nebo pronájem prostor.

Podle odhadů společnosti McKinsey and Company vydají organizace na celém světě na oblast datových center každoročně okolo 350 miliard dolarů, přičemž jedna polovina investic směřuje do oblasti hardware a druhá polovina na služby a servis. Okolo 70 procent těchto výdajů jde na údržbu existující infrastruktury a zbývajících 30 procent na pořizování nových technologií a aplikací. Na oblast virtualizace datových center a privátních cloudů, na kterou se nová koalice zaměřuje, by mělo jít v roce 2015 až 20 procent z celkového objemu těchto výdajů.

Privátní cloud computing představuje zabezpečenou virtuální IT infrastrukturu, která je určena pro jednu organizaci. Může být řízena a spravována jak samotnou organizací, tak i externím dodavatelem. Stejně tak veškeré zařízení se může nacházet jak přímo v prostorách organizace, tyk i mimo ni, případně může jít o kombinaci. Cílem nové koalice Virtual Computing Environment je umožnit organizacím všech velikostí na toto flexibilnější řešení datových center rychleji přejít, protože jim umožní výrazně snížit investiční i provozní náklady.

Spolupráce v rámci koalice přinese nové společné produktové balíčky, sjednocené předprodejní, poradenské a podpůrné služby i využití široké sítě partnerů. Prvními společnými řešeními jsou infrastrukturní balíčky Vblock. Jde o plně integrované platformy, které v sobě kombinují technologie pro virtualizaci, sítě, výpočetní výkon, ukládání dat, bezpečnost a správu od společností Cisco, EMC a VMware. Jejich velkou výhodou je, že na rozdíl od dnešních monolitických systémů jsou i po nákupu snadno rozšiřitelné. První výsledky z reálného používání také ukázaly, že umožňují snížit náklady na řízení a provoz virtualizovaných datových center až o 40 procent.

Díky vytvořené koalici došlo rovněž ke sjednocení předprodejních, poradenských a podpůrných služeb pro zákazníky. Napříč všemi třemi společnostmi byl například vytvořen a vyškolen předprodejní tým zaměřený na oblast nové architektury Vblock. Nově vytvořené poradenské služby pomohou zákazníkům porozumět způsobům, jak maximalizovat přínosy tohoto řešení a urychlit jeho zavedení. Podpůrné služby jim naopak přinesou rychlejší vyřešení případných problémů.

V rámci koaliční spolupráce Cisco, EMC a VMware byla také vytvořena široká síť partnerů, která zahrnuje systémové integrátory, resellery s přidanou hodnotou i nezávislé vývojáře. Partneři pomohou zpřístupnit řešení Vblock pro virtualizaci a privátní cloudy organizacím všech velikostí zejména díky podpoře širokého spektra operačních systémů a aplikací.

Společnosti Cisco a EMC rovněž oznámily, že vytvořily společný podnik Acadia, který začne podle odhadů fungovat v prvním čtvrtletí 2010 s cílem budovat, provozovat a poskytovat infrastrukturu Vblock zákazníkům. Bude rovněž školit zákazníky i partnery. Do aktivit podniku jsou zapojeny rovněž VMware a společnost Intel, na jejíchž procesorech je nová architektura Vblock postavena.

 

 

První infrastrukturní balíčky Vblock:

 

Prvním společným řešením, které koalice společností Cisco, EMC a VMware připravila, jsou infrastrukturní balíčky Vblock dostupné ve třech variantách:

 

  • Vblock 2 je high-end konfigurace podporující 3000 až 6000 virtuálních systémů. Je tak určena především pro velké podniky a poskytovatele služeb. Řešení navržené pro rozsáhlé implementace "na zelené louce" využívá výhod systému Cisco Unified Computing System (UCS), switchů Nexus 1000v a MDS, úložiště EMC Symmetrix V-Max zabezpečeného RSA a platformy VMware vSphere.

 

  • Vblock 1 je konfigurace takzvané střední třídy podporující 800 až 3000 virtuálních systémů. Je tak vhodná pro široké uplatnění u organizací všech velikostí. Řešení navržené pro konsolidaci a optimalizaci datových center zahrnuje systém Cisco Unified Computing System (UCS), switche Nexus 1000v a MDS, úložiště EMC CLARiiON zabezpečené RSA a platformu VMware vSphere.

 

  • Vblock 0 je startovací konfigurace podporující 300 až 800 virtuálních systémů. Zaměřená bude na středně velké podniky, menší datová centra či organizace, stejně jako pro testování a rozvoj ze strany partnerů, systémových integrátorů, poskytovatelů služeb, nezávislých vývojářů i zákazníků. Zahrnuje systém Cisco Unified Computing System (UCS), switch Nexus 1000v, úložiště EMC Unified Storage zabezpečené RSA a platformu VMware vSphere.
Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?