Hlavní navigace

Zpráva Virtualization Data Protection ukazuje, že CIO dosud nevyužívají všech výhod virtualizace

20. 3. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.veeam.com
Zpráva Virtualization Data Protection 2013 společnosti Veeam odhaluje potíže v oblasti dostupných funkcí, složitosti a nákladů, kterým musí oddělení IT čelit.

Společnost Veeam Software oznámila výsledky své každoroční zprávy Virtualization Data Protection. Tato zpráva je již třetí studií zaměřenou na vliv virtualizace na strategii při ochraně, zálohování a obnově dat. Nezávislý průzkum zaměřený na 500 ředitelů informačního oddělení odhalil, že kvůli potížím v oblasti dostupných funkcí, složitosti a nákladů společnosti dosud nevyužívají všechny výhody, které virtualizace v oblasti ochrany dat nabízí. Od poslední zprávy z konce roku 2011 jsme z hlediska dostupných funkcí v řadě oblastí ochrany firemních dat zaznamenali dokonce propad. Výzkum realizovala nezávislá organizace Vanson Bourne během listopadu a prosince 2012 ve společnostech s více jak 1 000 zaměstnanci v USA, Velké Británii, Německu a Francii.

„Virtualizace se přiblížila zlomovému bodu. Společnosti si uvědomily výhody, které technologie dokáže sama o sobě nabídnout: nyní začínají přicházet na její skutečné možnosti dostupné při správném využití a správě. Nástroje využívající technologii Modern Data Protection navržené pro virtualizaci dokážou tento potenciál plně využít a odvrátit řadu potíží s dostupnými funkcemi, složitostí a náklady, kterým musí oddělení IT čelit. Snížením nákladů za vhodné postupy (například za replikaci) mohou společnosti chránit mnohem větší podíl své nejdůležitější infrastruktury před výpadky serverů a ušetřit tak miliony dolarů. Virtualizace obnovení umožňuje společnostem testovat mnohem vyšší objem záloh (oproti stávajícím pravidelně testovaným 7 %). Co je ale nejdůležitější, s použitím nejvhodnějšího nástroje pro danou úlohu mohou ředitelé informačního oddělení obnovit jednotlivé položky nebo i celé servery za mnohem méně než 5 hodin,“ řekl Ratmir Timashev, CEO ve společnosti Veeam Software.

top100

Klíčová zjištění:

  • 68 % ředitelů informačního oddělení cítí, že s růstem objemu dat a serverů ve společnosti bude efektivita stávajících nástrojů pro zálohování a obnovu upadat.
  • Obnovení virtuálních serverů je pouze o málo rychlejší než v případě fyzických serverů (5 hodin oproti 6 hodinám). Situace je dokonce horší než v roce 2011, kdy obnovení trvalo 4 hodiny (5 u fyzických serverů).
  • Každá hodina prostojů stojí společnost 324 793 USD: znamená to, že prostoje při každé havárii stojí společnosti v průměru minimálně 1,6 milionu USD.
  • Obnovení jednotlivých souborů a položek v aplikaci může trvat ještě déle: například obnovení jednotlivých e-mailů trvá přibližně 14 hodin.
  • Bez ohledu na délku obnovy společnosti zaznamenávají také potíže minimálně s jedním ze šesti procesů obnovení.
  • 88 % ředitelů informačního oddělení zaznamenalo při zálohování a obnovení potíže v oblasti dostupných funkcí, 84 % se složitostí a 87 % s náklady. Z uvedených výsledků je patrné, že ochrana dat skutečně není snadná.
  • 58 % ředitelů plánuje do roku 2014 změnit způsob zálohování přechodem do virtuálního prostředí.
  • Virtuální infrastruktura je aktuálně součástí 51 % firemních serverů s předpokládaným zastoupením 63 % v roce 2014.

CIO si jsou zcela vědomi potíží s ochranou dat, které tyto rostoucí infrastruktury doprovázejí. Jedním z důkazů povědomí o těchto potížích je to, že 58 % společností plánuje do roku 2014 změnu nástrojů pro zálohování virtuálních serverů. Hlavním důvodem je finanční stránka, kde 51 % přechází kvůli celkovým nákladům na vlastnictví a 42 % kvůli stávajícím cenám hardwaru a softwaru. Nadměrná složitost je důvodem pro změnu u 47 % společností, neúspěšné plnění cílů doby zotavení u 32 % a bodů zotavení u 24 % z nich.

Úplnou zprávu si můžete stáhnout na adrese http://www.veeam.com/survey