Hlavní navigace

Zpráva Virtualization Data Protection ukazuje, že CIO dosud nevyužívají všech výhod virtualizace

20. 3. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.veeam.com
Zpráva Virtualization Data Protection 2013 společnosti Veeam odhaluje potíže v oblasti dostupných funkcí, složitosti a nákladů, kterým musí oddělení IT čelit.
redakce 20. 3. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Společnost Veeam Software oznámila výsledky své každoroční zprávy Virtualization Data Protection. Tato zpráva je již třetí studií zaměřenou na vliv virtualizace na strategii při ochraně, zálohování a obnově dat. Nezávislý průzkum zaměřený na 500 ředitelů informačního oddělení odhalil, že kvůli potížím v oblasti dostupných funkcí, složitosti a nákladů společnosti dosud nevyužívají všechny výhody, které virtualizace v oblasti ochrany dat nabízí. Od poslední zprávy z konce roku 2011 jsme z hlediska dostupných funkcí v řadě oblastí ochrany firemních dat zaznamenali dokonce propad. Výzkum realizovala nezávislá organizace Vanson Bourne během listopadu a prosince 2012 ve společnostech s více jak 1 000 zaměstnanci v USA, Velké Británii, Německu a Francii.

„Virtualizace se přiblížila zlomovému bodu. Společnosti si uvědomily výhody, které technologie dokáže sama o sobě nabídnout: nyní začínají přicházet na její skutečné možnosti dostupné při správném využití a správě. Nástroje využívající technologii Modern Data Protection navržené pro virtualizaci dokážou tento potenciál plně využít a odvrátit řadu potíží s dostupnými funkcemi, složitostí a náklady, kterým musí oddělení IT čelit. Snížením nákladů za vhodné postupy (například za replikaci) mohou společnosti chránit mnohem větší podíl své nejdůležitější infrastruktury před výpadky serverů a ušetřit tak miliony dolarů. Virtualizace obnovení umožňuje společnostem testovat mnohem vyšší objem záloh (oproti stávajícím pravidelně testovaným 7 %). Co je ale nejdůležitější, s použitím nejvhodnějšího nástroje pro danou úlohu mohou ředitelé informačního oddělení obnovit jednotlivé položky nebo i celé servery za mnohem méně než 5 hodin,“ řekl Ratmir Timashev, CEO ve společnosti Veeam Software.

Klíčová zjištění:

  • 68 % ředitelů informačního oddělení cítí, že s růstem objemu dat a serverů ve společnosti bude efektivita stávajících nástrojů pro zálohování a obnovu upadat.
  • Obnovení virtuálních serverů je pouze o málo rychlejší než v případě fyzických serverů (5 hodin oproti 6 hodinám). Situace je dokonce horší než v roce 2011, kdy obnovení trvalo 4 hodiny (5 u fyzických serverů).
  • Každá hodina prostojů stojí společnost 324 793 USD: znamená to, že prostoje při každé havárii stojí společnosti v průměru minimálně 1,6 milionu USD.
  • Obnovení jednotlivých souborů a položek v aplikaci může trvat ještě déle: například obnovení jednotlivých e-mailů trvá přibližně 14 hodin.
  • Bez ohledu na délku obnovy společnosti zaznamenávají také potíže minimálně s jedním ze šesti procesů obnovení.
  • 88 % ředitelů informačního oddělení zaznamenalo při zálohování a obnovení potíže v oblasti dostupných funkcí, 84 % se složitostí a 87 % s náklady. Z uvedených výsledků je patrné, že ochrana dat skutečně není snadná.
  • 58 % ředitelů plánuje do roku 2014 změnit způsob zálohování přechodem do virtuálního prostředí.
  • Virtuální infrastruktura je aktuálně součástí 51 % firemních serverů s předpokládaným zastoupením 63 % v roce 2014.

CIO si jsou zcela vědomi potíží s ochranou dat, které tyto rostoucí infrastruktury doprovázejí. Jedním z důkazů povědomí o těchto potížích je to, že 58 % společností plánuje do roku 2014 změnu nástrojů pro zálohování virtuálních serverů. Hlavním důvodem je finanční stránka, kde 51 % přechází kvůli celkovým nákladům na vlastnictví a 42 % kvůli stávajícím cenám hardwaru a softwaru. Nadměrná složitost je důvodem pro změnu u 47 % společností, neúspěšné plnění cílů doby zotavení u 32 % a bodů zotavení u 24 % z nich.

Úplnou zprávu si můžete stáhnout na adrese http://www.veeam.com/survey