Hlavní navigace

Znáte efekty virtualizace na spotřebu elektrické energie?

22. 9. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

APC (Schneider Electric) ve své aktuální vizi uvádí tři klíčové body, kterým je nutné porozumět, aby podniky správně interpretovaly souvislosti virtualizace a infrastruktury datových center.

APC (Schneider Electric) ve své aktuální vizi uvádí tři klíčové body, kterým je nutné porozumět, aby podniky správně interpretovaly souvislosti virtualizace a infrastruktury datových center.

1. Napájecí a chladicí technologie dnes zvládají nejen zabezpečit potřebnou dostupnost serverů, ale naplnit také požadavky kladené na změny v datových centrech, jež typicky doprovázejí konsolidaci a virtualizaci.

2. Spotřeba elektrické energie bude po virtualizaci vždy nižší, jakožto důsledek výpočetní konsolidace a redukce fyzického zapojení nejrůznějšího IT vybavení. Pokud však navíc dojde k optimalizaci napájecích a chladicích systémů tak, aby došlo k minimalizaci nevyužívaných kapacit, může se spotřeba elektrické energie snížit ještě výrazně více.

3. Efektivita infrastruktury datového centra, měřená ukazatelem PUE (Power Usage Effectiveness), se po virtualizaci zhorší, a to z důvodu fixních ztrát skrývajících se v nevyužitých kapacitách napájecích a chladicích systémů. Pokud jsou však tyto ztráty vhodným způsobem minimalizovány, může být ukazatel PUE přiveden zpět na původní úroveň, jaká panovala před virtualizací, někdy dokonce i lepší. Konkrétní přínosy budou pochopitelně záviset na povaze provedených změn.

soutez_casestudy

Fyzická konsolidace serverů jakožto důsledek virtualizace snižuje spotřebu elektrické energie hned dvěma způsoby: za prvé přímo díky snížení počtu fyzických strojů a za druhé zprostředkovaně, ve formě úspory části energie, kterou servery spotřebují v souvislosti s provozem napájecích a chladicích systémů.

Ukazuje se rovněž, že při investicích do virtualizace serverů je vhodné zvážit také paralelní upgrade chlazení a napájení, neboť tak lze v důsledku výše uvedeného efektu dosáhnout dvojnásobné nebo i vyšší úspory elektrické energie. Pokud totiž nejsou napájecí a chladicí systémy přizpůsobeny novému počtu a struktuře serverů, dochází ke snížení efektivity infrastruktury datového centra (PUE), a to i přesto, že samotná spotřeba elektrické energie v absolutních číslech poklesne. Investice do infrastruktury datového centra je důležitá rovněž z pohledu jeho spolehlivosti, neboť snížení počtu fyzických serverů zvyšuje jejich relativní důležitost pro zajištění provozu bez výpadků dostupnosti.

Byl pro vás článek přínosný?