Hlavní navigace

Zákazníci vnímají ERP jako příležitost získat nové klienty...

7. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Marek Kučera, výkonný ředitel společnosti K2 atmitec.
redakce 7. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Marek Kučera: Částečně. Na jednu stranu je pravda, že mnohem více potenciálních projektů končí odložením na další rok právě z finančních důvodů. Na stranu druhou ale stále platí to, že firmy vnímají nasazení ERP systému jako možnost, jak zefektivnit procesy uvnitř firmy a nejen ušetřit, ale především získat tak nové zákazníky. Čili firmy dnes výrazně více vědí, co od systému chtějí a investice do ERP se nebojí, naopak ji vnímají jako příležitost.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Pozorujeme zvýšený tlak na ucelenost a flexibilitu celého řešení. Firmy očekávají, že systém bude mít co nejširší funkčnost již ve standardu, čímž se nejen sníží množství a finanční náročnost speciálních úprav na míru, ale také doba implementace. S tím jsou spojena i očekávání v oblasti otevřenosti systému – je požadována maximální schopnost systému propojit se s ostatními softwarovými nástroji v jednotlivých firmách. Jestli jsou očekávání klientů nerealistická, musí posoudit každý dodavatel sám, za nás mohu říci, že jsme vždy považovali otevřenost a šíři standardu za správný směr a jsme na to připraveni.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

Naprosto lze souhlasit v případě obchodních firem, které např. využívají pro prodej obchodní zástupce v terénu. Přístup k systému z mobilních zařízení je pak vždy součastí požadavků klientů. Mobilita se však začíná dostávat i do firem výrobních – někteří z našich klientů již ve výrobě používají tablety např. při odvádění výroby. Obecně pak lze říci, že samostatnou kapitolou je vyšší management napříč obory, který chce mít k dispozici informace o firmě kdykoli a kdekoli, takže analytické služby a systémy aktivních notifikací pro chytré telefony jsou v tomto ohledu také velmi žádanou funkcionalitou.

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

Ano, objevují se i cloudová řešení pro větší firmy, pouze přechod do cloudu probíhá spíše postupně. V některých případech je přesunuta jen část celkové infrastruktury nebo jsou využívány některé cloudové služby jako doplněk stávající infrastruktury zákazníka. V jiných případech zase jde o fyzické přesunutí kompletní IT infrastruktury do datového centra poskytovatele služeb, který se následně stará o jejich chod a postupem času dle potřeb zákazníka nahrazuje jednotlivé služby službami cloudovými. Obecně lze říci, že větší firmy dávají přednost privátnímu cloudu a vnímají umístění datové centra v ČR jako výraznou výhodu při definici smluvních podmínek.

Na začátku roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ). Museli jste v této souvislosti nějak výrazně zasahovat do Vámi vyvíjených (či prodávaných systémů)? Lze úpravy související s NOZ přirovnat ke změnám spojeným s úpravou legislativy někdy v minulosti? Jakých funkcionalit a jakých oborů se změny v ERP systémech, v souvislosti s novým občanským zákoníkem, dotkly nejvíce?

Přestože se nový NOZ snaží o pregnantnější definici odborníka, která by měla pomoci ne vždy správně informovanému zákazníkovi orientovat se v rozmanitém světě IT, vnímáme úpravu více v neprospěch zákazníka. Ať už jsou to překážky při způsobu sjednávání smluv a formy smluvního vztahu, nebo v tuto chvíli nezřetelná oblast vazeb smluvních pokut a škod, které mohou právě v tak klíčové oblasti, jako je firemní informační systém, zákazníkovi značně uškodit. Pro tyto účely jsme připravili právní minimum, které s klienty probíráme a snažíme se tak rizika minimalizovat.

Čtěte také:
→ Firmy chtějí jednoduchost, funkčnost, spolehlivost
O problematice ERP systémů v sektoru malých a středních firem s námi hovořil Ing. Pavel Motan, obchodní ředitel společnosti K2 atmitec.
→ Šest chyb, kterých je třeba se vyvarovat při výběru ERP
Výběr správného ERP řešení začíná stále více společností vnímat nejen jako příležitost k úklidu ve vlastních firemních procesech, ale také jako příležitost ke svému vlastnímu růstu.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+