Hlavní navigace

Zákazníci chtějí komfort a jednoduchost obsluhy systému...

11. 9. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Jan Vápeník, Business Development Manager z divize SAP ve společnosti Aimtec.

CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Jan Vápeník: Investice firem do nového ERP výrazně poklesly. Nejde ale o trend, který by se odrážel v ekonomické situaci, ale jde o to, že trh s novými ERP systémy vykazuje vysokou míru saturace. Jde samozřejmě o implementační projekty tzv. na „zelené louce“. Firem, které pořizují nový ERP systém nebo nahrazují původní systém, výrazně ubylo. Na druhou stranu je zde stále poměrně velký prostor u firem, které prošly prvotní implementací ERP a chtějí ze svého systému dostat co nejvíce – rozvíjet ho, vylepšovat a samozřejmě pomocí systému reagovat na neustále měnící se požadavky trhu, na kterém se pohybují.

Doby, kdy se IT projekt realizoval bez závažnějšího motivu, jsou už dávno pryč. Každá investice do systému musí mít svoje opodstatnění, svůj záměr, vyčíslení přínosů a rozumnou návratnost. U implementace celopodnikového ERP je tato návratnost hůře určitelná, jde přeci jen o zásadní zásah do fungování a procesů firmy. Skutečné přínosy lze pak velice těžko očistit od dalších vlivů. Očekávání zákazníků a následná realita se pohybuje mezi 1 až 3 lety návratnosti investice do celého ERP systému.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Obecně jde o požadavky na uživatelský komfort a jednoduchost obsluhy systému, který by měl skutečně fungovat jako integrovaný celopodnikový systém. Tj. data jsou zadávána pouze jednou, jednotlivé funkční oblasti jsou logicky propojené, výstupy ze systému jsou jednoduše dostupné, atd. Co se týká specializovaných funkcí, jde určitě o požadavky, které vyplývají z konkrétních branží – výroba zakázková až velkosériová, dodavatelé automobilového průmyslu přes strojírenská výroba až projektová výroba, atd. Rozlišujeme určitě několik zásadních trendů:
- Sběr dat uvnitř firmy – nejen logistická data o pohybu materiálu a zboží ale neustále rostoucí tlak na sběr dat z výrobních zařízení v reálném čase (MES – Manufacturing Execution System)
- Vyhodnocování dat z ERP systémů podle různých úrovní – od vizualizace výrobních dat přímo na pracovišti (Andon) přes dispečerské kokpity středního managementu až po souhrnné reporty pro vedení společnosti. Tento bod souvisí především s předchozím požadavkem na sběr dat z provozu.
- Napojení systému na okolní svět – komunikace pomocí EDI, portálů apod. s obchodními partnery a dodavateli pomocí plně automatizovaných integračních nástrojů.

Obecně lze říct, že uživatelé již pochopili, že ERP systém je pouze nástroj pro řízení. Žádný systém za vás společnost řídit nebude.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na "zmobilnění" stávajících systémů, resp. Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

Požadavky na mobilní přístup k ERP systému je určitě rostoucí trend. Jde rozdělit na dvě základní větve. Jedna vychází z již popsaného požadavku na sběr dat v reálném čase. Tj. pořizování dat přímo v okamžiku, kdy k dané výrobní, logistické nebo kontrolní (např. sledování kvality) transakci dojde. Tento požadavek je možný splnit právě jen s pomocí mobilních zařízení, která jsou optimalizovaná pro použití přímo v provozu. Druhá větev vychází ze sílícího požadavku na mobilní konzumaci dat, tj. informace ze systému dostupné kdykoliv a kdekoliv.

Tyto požadavky jsou dnes určitě standardem, bez kterého by ERP systém nenaplňoval v plné míře očekávání zákazníka.

cyber23

Čtěte také:
→ ERP definitivně přechází do cloudu
Systémy ERP založené na cloudu mohou pomoci středně velkým firmám, ale i těm menším, dosáhnout vyšší efektivity.
→ Retence pomocí BPM
BPM platformy jsou nástroje vhodné pro implementaci a řízení podnikových procesů. Jedním ze zajímavých procesů může být proces „záchrany“ klienta.

G+