Hlavní navigace

Vladimír Bartoš, Minerva ČR: Ovládání logistických systémů musí být jednoduché

20. 8. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na zkušenosti s vývojem a implementací logistických systémů jsme se zeptali Vladimíra Bartoše, ředitele podpory prodeje ve společnosti Minerva Česká republika.

Mění se v poslední době požadavky firem z branže logistiky a skladování v otázce IT?

Výraznou změnu jsme nezaznamenali. Stále je důraz na plánování nákupu a zásob dle předpokládané poptávky, řízení zaskladňování, vyskladňování a eventuálně přebalování či tvorbu setů výrobků. Musíme podporovat evidence a řízení skladníků pomocí RF terminálů případně komunikovat s automatickými zakladači skladových systémů. Možná se vyskytuje více skladů rozprostřených přes více lokalit, než tomu bylo dříve.

Projevuje se vliv automatizace a vysoký stupeň mechanizace na funkcionalitě logistických a skladovacích systémů?

Ano. Evidence na papírech s následným přepisem do informačního systému je již minulostí. Bez navigace skladníka a evidence skladových pohybů pomocí RF terminálů nyní implementace ve velkoskladech téměř neprovádíme. Stále častěji se setkáváme i s nutností napojení našeho ERP systému QAD na automatizované skladovací systémy. Předáváme jim požadavky na zaskladnění a vyskladnění a oni rozhodují o umístění do paletové pozice a zařizují fyzické zaskladnění bez účasti člověka. My, pak v našem informačním systému řídíme nákup a expedici dle poptávky.

Má vaše společnost speciální odvětvové řešení pro obor logistiky a
skladování, nebo případné požadavky klientů, či poptávku potenciálních klientů, řešíte úpravou (a případným dobudováním) nějakého robustnějšího systému?

Minerva ČR ve svém portfoliu produktů určených výrobním a distribučním společnostem má obsažen skladovací systém, resp. modul ERP QAD Enterprise Applications označený QAD Warehousing a logistický systém Plantour sloužící k optimalizaci a plánování rozvozových tras po celé Evropě. QAD Warehousing řeší procesy ve velkoskladech a rozšiřuje funkcionalitu samotného ERP QAD, který pokrývá běžné procesy distribuce a logistiky ve výrobní nebo obchodní společnosti. QAD Warehousing je určený pro flexibilní řízení velkoskladů – řízení zásob, pracovních sil, způsobů zakládání (až 60 různých algoritmů), vyskladňování, doplňování atd. Oba produkty lze uzpůsobit individuálním požadavkům zákazníka.

Projevuje se v oblasti logistických a skladovacích systémů vliv mobilních zařízení? Jak? Jedná se výhradně o terminály užívané zaměstnanci firem, nebo postupuje i vliv smartphonů, tabletů či jiných mobilních zařízení?

Skladníci ve skladech musí se zbožím fyzicky manipulovat. Při tom se běžně stává, že jim mobilní zařízení upadne. Skenování údajů při manipulaci se zbožím musí být intuitivní a zařízení musí mít skladník pro tento účel přizpůsobené (pistolové rukojeti, připásání k ruce, numerická i znaková klávesnice bez přepínání, atd.). Smartphony či tablety jsou vhodné pro prodejce nebo pracovníky v kanceláři. Do skladu je nemůžu doporučit.

Zaznamenali jste v posledních měsících/letech v České republice nějakou významnou logisticko-skladovací investici, kde by byla veškerá činnost - v duchu vizí budoucnosti - obstárávána výhradně technikou? Myslíte, že má lidská síla vůbec možnost proti komputerizaci v této oblasti "bojovat"?

Vše je otázkou nákladů a přínosů. Malý sklad s malým množstvím pohybů lze zvládnout na papírech, pokud si obsluha dá pozor na chyby. Ve větších skladech se počítačová podpora sama zaplatí. Navíc můžeme volit míru počítačové podpory:
1. Sklad řídí informační systém, komunikace se skladníky probíhá prostřednictvím papírů.
2. Komunikace mezi systémem a skladníky probíhá pomocí RF terminálů, ale fyzické zaskladňování provádí člověk.
3. Zaskladňování i vyskladňování probíhá zcela automatizovaně.

Mění se kvalifikační předpoklady pro pracovníky v logistice?

Skladníci jsou bohužel jedni z nejhůře placených zaměstnanců a tomu odpovídá i jejich kvalifikace. Informační systém musí být přizpůsoben tak, aby skladníci komunikaci s ním jednoduše zvládli.

Pamatujete nějak na to, aby vaše systémy mohli obsluhovat i zaměstnanci se změněnou pracovní schopností?

Na všech úrovních umíme přizpůsobit komunikační rozhraní systému QAD tak, aby bylo maximálně jednoduché. Uživatelé systému využívající PC navíc mohou měnit velikost zobrazení pro krátkozraké a využívat podporu Windows pro zhoršené ovládání klávesnice.

Cloud23

Je mezi vašimi zákazníky zájem o implementaci logistických řešení just-in-time? Mění se tento zájem v čase?

Dlouhodobě zastáváme názor, že dávkové zpracování evidencí vytváří v podnikových procesech více problémů než užitku. Všechny implementace provádíme s důrazem na JIT evidence a řízení procesů.