Hlavní navigace

Více než polovina západoevropských podniků očekává, že letos u nich budou již převažovat dokumenty v elektronické podobě...

14. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
... říká Zuzana Babická, Senior Research Analyst v IDC CEMA.
ali 14. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

CIO Business World: Objevila se v poslední době nějaká technologická změna v oblasti tisku, o níž se domníváte, že vzbudí zájem u vašich zákazníků v letošním roce? Předpokládáte, že se v oblasti podnikového tisku v roce 2016 odehraje nějaká významná změna (např. v oblasti technologií, byznysu nebo přístupu zákazníků)?

Zuzana Babická: Obdobně jako v předchozích letech, podnikový tisk bude nadále zaznamenávat přechod k tiskovým službám a bude v přibývající míře ovlivněn narůstajícím významem digitálního obsahu. To se promítne v klesajícím počtu vytištěných stran, ale také v požadavcích na technické vybavení tiskárny, jež by kromě tisku měla sloužit i k vytvoření digitálního obsahu a práci s ním. I z tohoto důvodu budou multifunkce nadále získávat převahu nad jednoúčelovými tiskárnámi a můžeme také očekávat vyšší customizaci dokumentových řešení.

Je poptávka po tiskových systémech stálá, nebo pozorujete v poslední době nějaké oživení trhu? Jakých segmentů (obor, velikost firmy) se to případně týká?

V souladu s oživením české ekonomiky, zaznamenal trh tiskových zařízení v roce 2015 zdravý růst ve středních a vyšších segmentech barevných laserových multifunkcí. Segment černobílých tiskáren a multifunkcí rostl v tomto období v objemu prodaného zboží, avšak v důsledku velké cenové konkurence poklesl v hodnotě. V loňském roce se velmi dařilo prodejům nižších produkčních tiskáren (méně robustní a cenově dostupnější zařízení něž v případě "klasické" produkce). Tento jev se odvíjí od všeobecného nárůstu marketingových aktivit v důsledku ekonomického oživení, rostoucí potřeby firem rychle reagovat na měnící se tržní podmínky a zlevňování barevného tisku.

Jaké jsou aktuální požadavky firem na ekonomickou návratnost při zavádění nových tiskových řešení? Lze vysledovat nějaký trend?

Požadavky zákazníků na návratnost stoupají – požadovaná návratnost se zkracuje.

Je zájem o outsourcing tiskových řešení a systémů? Jakého segmentu (obor, velikost firmy) se to případně týká?

Podle předběžných výsledků, rostl trh tiskových služeb v roce 2015 asi 10% tempem a obdobný vývoj očekáváme i v letošním roce. Rostoucí zájem o tiskové služby se především odvíjí od klesající průměrné ceny za vytištěnou stránku. Poptávka po tiskových službách v ČR roste, a to jak po servisních a materiálových smlouvách na jednotlivá zařízení, tak po komplexních projektech optimalizace tiskového prostředí a řízení oběhu dokumentů. Tiskové služby nejsou pouze doménou velkých korporací, jsou stále více přijímány i ve veřejném sektoru (včetně školství) a i malé a střední podniky objevují jejich výhody. Převážně jsou však využívány v podnicích se stem a více zaměstnanci.

Snižuje se objem potištěného papíru? Pozorovali jste ekologické motivy, nebo se zákazníci zajímají jen o ekonomickou stránku věci? Mají zákazníci vůbec zájem o ekologická řešení, např. o tisk na recyklovaný papír? Vycházejí jim v tom výrobci vstříc?

Počet vytištěných stran v České republice v roce 2015 jednociferně poklesl. Ekonomické motivy převažovaly nad ekologickými.

Jak u vašich zákazníků koexistuje tisk a oběh elektronických dokumentů?

Dle výzkumu IDC realizovaného v západní Evropě, měla v roce 2015 polovina podniků kolem 50 % svých dokumentů v papírové podobě. Letos (2016) však plánují výrazný posun v digitalizaci: více jak polovina podniků očekávala, že u nich budou v roce 2016 zásadním způsobem převažovat digitální dokumenty. Obdobný trend pozorujeme v českém firemním prostředí, ačkoliv zastoupení papírových dokumentů je dosud vyšší než v západní Evropě. Nejvíce zatíženy dokumenty v papírové podobě jsou úřady veřejné správy, zatímco profesionální služby (především různé typy poradenství a výzkum a vývoj) a finančnictví patří k odvětvím s nejnižším podílem papírových dokumentů.

Zatímco dokumenty vyplývající z firemní komunikace (interní i externí), včetně marketingových a PR materiálů, zůstávají převážně v elektronické podobě, většina firem uchovává obchodní smlouvy, účetní doklady (včetně faktur) a dokumenty pracovněprávního charakteru i v papírové podobě. To je zčásti dáno i zákonnými požadavky.