Hlavní navigace

Velké i malé firmy by se měly přednostně zaměřit na spolupráci, aby vyřešily dilema mezi produktivitou a bezpečností

30. 10. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Minerva Studio - Fotolia.com
Nová zpráva odhaluje naléhavou potřebu hlubší spolupráce mezi velkými firmami a začínajícími firmami, která je v digitální éře životně závislé na práci s daty podmínkou úspěchu.

Nová zpráva, jejíž zpracování si u analytické společnosti CCS Insight objednala společnost Samsung Electronics, poukázala na rostoucí zaostávání produktivity ve velkých podnicích na jedné straně a nedostatečný důraz na bezpečnost u začínajících firem na straně druhé. Nová zpráva, zveřejněná pod názvem „Big and Small: How to do Bigger Things in Business“, uvádí, že produktivita velkých firem se ve srovnání s dobou před deseti lety snížila a že rozdíly v produktivitě mezi firmami, které z hlediska velikosti patří mezi horních a dolních 10 %, dokonce narůstají.

I přesto, že více než polovina z 500 největších veřejně obchodovaných společností nyní ve snaze podpořit inovace spolupracuje se začínajícími firmami, jejich stagnující produktivita svědčí o nedostatku schopnosti vytěžit z mentality, kterou do podnikání vnášejí začínající firmy, reálné přínosy. Partnerství mezi velkými a malými firmami jsou co do rozsahu omezená, ačkoli technologie potřebné k plnému využití potenciálu spolupráce jsou již na trhu k dispozici.

Phil Lander, ředitel divize B2B ve společnosti Samsung Europe, uvádí: „Velké podniky a malé začínající firmy si uvědomily, že jejich budoucí úspěch závisí na schopnosti navzájem spolupracovat a že skutečná spolupráce musí obnášet víc, než jen podpis smlouvy o partnerství. Progresivní technologie mohou být součástí hledaného řešení umožňujícího velkým podnikům úspěšně a bezpečně spolupracovat se začínajícími firmami. Zveřejněná zpráva ale ukazuje, že velké podniky stále ještě zaostávají v oblasti inovací i produktivity.“

Zpráva varuje, že pro úspěch v éře „digitálního darwinismu“, ve které budou podnikatelské prostředí rychle přetvářet nové technologie jako mobilita, internet věcí či umělá inteligence, čelí firmy všech velikostí stále naléhavější nutnosti efektivněji využívat technologie, aby si udržely konkurenceschopnost.

Zpráva také zjistila, že malé začínající firmy mají naprosto odlišný přístup k investicím do mobilních technologií, což začíná nabývat na rostoucím významu vzhledem k rozšířenějšímu využívání mobilní práce. Třetina pracovníků v rozvinutých zemích dnes spadá do kategorie „mobilní pracovník“ a do roku 2020 jich v rozvinutých ekonomikách bude 48 %, přičemž u malých podniků tento podíl dosáhne dokonce 70 %.

Cloud23

Pro velké společnosti jsou často velkou zátěží nastavené procesy, zastaralé technologie, omezené výdaje na IT a rostoucí nároky na zajištění bezpečnosti. Průměrná společnost přijde v důsledku tohoto organizačního „balastu“ přibližně o čtvrtinu svého produktivního výkonu, což pro podniky v USA odpovídá úhrnné ztrátě ve výši 3 biliony dolarů. Třetina pracovníků s rozhodovací pravomocí ve velkých podnicích se domnívá, že IT neplní jejich potřeby, což je dvakrát více než v malých firmách, které jsou velmi pružné, inovativní a lépe propojené často prostřednictvím osobních zařízení.

Tato pružnost však s sebou nese i určité problémy. Jen 27 % začínajících firem považuje bezpečnost dat za jednu ze svých tří nejdůležitějších oblastí, na něž se musí zaměřit, a méně než jeden zaměstnanec z pěti absolvuje v malých firmách školení o bezpečnosti. Tento přístup, který je často podmíněn náklady, je vzhledem k rostoucímu počtu kybernetických útoků a zavádění přísnějších pravidel v oblasti compliance znepokojující.