Hlavní navigace

Veeam: Co rozhoduje v dnešním světě dat, je spojení sil...

29. 11. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Veeam software
... říká Martin Štětka, regionální manažer Veeam Software pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Síla partnerství se stala velmi jasnou devizou ve světě, který stojí na digitálních inovacích. Probíhá řada projektů, kde firmy ze zcela různých odvětví intenzivně spolupracují s poskytovateli technologií, aby společně vytvořili inovace schopné ohromit trh. Spousta partnerství navíc prohlubuje technickou expertizu, jako tomu je například u Audi, které s Huawei spolupracuje na projektu autonomního vozu.

Některé spolupráce překvapí, ačkoli dávno prošly zkouškou času, jako třeba Hewlett-Packard a Disney, jejichž partnerství sahá do doby, kdy ještě panové Hewlett, Packard a Disney stáli v čele svých společností a podíleli se na jejich hlavních rozhodnutích. Ačkoli pocházejí z odlišných odvětví, letitá spolupráce umožnila oběma firmám neustále inovovat.

Naproti tomu softwarové společnosti historicky věřily, že jejich hodnota spočívá v samotném softwaru, a často tak daly přednost samostatné cestě, na které kolem sebe stavěly zdi a vytvářely uzavřené produkty. V současné době ale mnoho technologů očekává určitou míru otevřenosti i od vendorů, a to i těch, jejichž nabízený software je zásadně uzavřený nebo proprietární. Jinými slovy, software dnes může existovat jenom a pouze prostřednictvím partnerství mezi vendory a to, na čem v moderních IT prostředích skutečně záleží, je úzké propojení mezi úložištěm, výpočetní silou, networkingem a aplikacemi.

Chytrá spolupráce

Pokud totiž chceme vyřešit jeden z největších problémů současného byznysu, jímž je využívání dat pro další růst a současně udržení jejich bezpečnosti, existuje pouze jedna možnost: spolupráce. Ta je pro úspěch zásadní.
Moderní software přitom musí zahrnovat kombinaci interoperability neboli schopnosti výměny a práce s daty z jiného softwaru, a zároveň přenositelnosti, kdy ho lze provozovat ve více než jednom prostředí a (nebo) operačním systému. A to vše nesmí fungovat jen na papíře plném jednoduchých marketingových gest, nýbrž v realitě.

Obecně mají partnerství spoustu výhod, v prvé řadě umožňují spolupracujícím subjektům, aby vzájemně navazovaly na své odborné znalosti, získaly přístup na širší trhy a vyvíjely inovativní komplementární produkty a služby. Odhaduje se, že v příštích 10 letech mohou tyto ekosystémy vynést byznysu i širší společnosti dalších 226 trilionů korun.

Zřejmě nejdůležitějším aspektem partnerství je přitom schopnost orientovat se při řešení na zákazníka a to, co potřebuje. A pokud jde o svět technologií, tak jedna z nejdůležitějších a nejvíce naléhavých potřeb byznysu je schopnost získat přístup k plné hodnotě dat.

Problémy s daty

Data mají nesmírnou hodnotu pro každou firmu. S využitím dat mohou organizace získat důležité informace pro svá podnikatelská rozhodnutí, počínaje pochopením svých zákazníků a toho, co chtějí a konče schopností předvídat trendy a přizpůsobit se jim tak, aby na nich dotyčná firma co nejvíce vydělala. Problém, kterému čelí organizace, je přitom neschopnost plně vytěžit hodnotu z jejich dat. Není to jen objemem dat, který stále roste, ale i tím, že data jsou rozložena do řady databází, poskytovatelů cloudu a on-premise úložišť.

S daty rozptýlenými po celém podniku je pak mnohem obtížnější zajistit jejich dostupnost pro všechny zaměstnance. Nejde o žádnou maličkost, protože podniky kvůli chybějícím informacím a chybným analýzám čelí obrovské ztrátě příležitostí. Co pomáhá, je síla partnerství.

Poskytování dostupnosti dat

Poskytovatelé softwaru mohou svým zákazníkům poskytnout výjimečnou dostupnost dat tím, že spolupracují na vytvoření silného digitálního ekosystému. To znamená, že se poskytovatelé cloudových a on-premise řešení spojí na jedné platformě s cílem dodat zákazníkům bezproblémovou uživatelskou zkušenost. Díky rozvoji úzkých vztahů s partnery mohou platformy pro správu dat nabídnout integraci hypervisorů, integraci úložišť a rozhraní s kritickými aplikacemi, jako je Microsoft 365, a to vše na jednom místě.

Stručně řečeno, vytvoření takto úzce provázaného prostředí znamená, že data jsou pro zákazníky snadno k dispozici, bez ohledu na to, kde v podniku jsou uložena nebo které koncové body či zařízení chtějí zákazníci použít k přístupu. Ředitelé IT (CIO) tak mohou získat přehled o celé IT infrastruktuře své organizace a dosáhnout výhodnější provozní efektivity i výsledků. Prospěch z toho mají i poskytovatelé spravovaných služeb, kteří si tak mohou rozšířit znalosti správy napříč zcela odlišnými poskytovateli. A přestože žádná společnost není schopna sama poskytnout komplexní datovou dostupnost, díky spolupráci v zákulisí mohou podniky těžit ze všech dat, která mají k dispozici.

Různá ochrana dat

Současné "hyper-rozšíření dat" nemá za následek jen to, že organizace čelí problému s přístupem k jejich datům. Velmi náročné je také zajistit, aby veškerá data bylo možné obnovit v případě výpadku, ztráty, útoku nebo krádeže.

Před zásadní výzvy v oblasti ochrany dat je postaveno zejména počítačové prostředí hybridního cloudu a multicloudu. Protože třeba cloudoví vendoři nabízejí vlastní zálohovací, snapshotovací řešení a řešení vysoké dostupnosti, musí se technologové naučit znát a chápat služby specifické pro daného vendora.

Opět platí, že velkým přínosem tu mohou být partnerství mezi poskytovateli softwaru. Poskytovatelé hardwaru a softwaru mohou využít rozhraní API (Application Programming Interfaces), aby zákazníkům nabídli integraci podle jejich potřeb. Firmy pak používají jediné řešení pro správu ochrany dat, bez ohledu na to, kolik poskytovatelů využívají. V podstatě to zjednodušuje pracovní toky při zálohování a vytváří silnější ochranu dat v celé firmě.

Spojeni pro data

Data dnes představují jednu z největších příležitostí pro byznys, ale zároveň jednu z největších výzev. Žádný poskytovatel není schopen zodpovědět všechny otázky ohledně dostupnosti a ochrany dat v tak rozmanitém prostředí, jako jsou informační technologie. Díky spolupráci ale může komunita IT nabídnout bezproblémový a pohodlný zážitek pro všechny firmy. Pokud půjdou softwarové společnosti samy za sebe, nic se nevyřeší, díky síle partnerství ale umožní klientům získat přístup k jejich datům a rovněž zajistit jejich ochranu.