Hlavní navigace

V motolské nemocnici se nasazuje RFID

8. 12. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

IBM implementovala řešení pro správu majetku založeného na technologii RFID ve Fakultní nemocnici v Motole, největším zdravotnickém zařízení v České republice. Nové řešení má umožnit snadnou inventuru majetku s nižšími požadavky na personální zdroje.

IBM implementovala řešení pro správu majetku založeného na technologii RFID ve Fakultní nemocnici v Motole, největším zdravotnickém zařízení v České republice. Nové řešení má umožnit snadnou inventuru majetku s nižšími požadavky na personální zdroje.

Pilotní projekt, jenž byl spuštěn v říjnu, má nemocnici umožnit identifikovat další možná využití technologie RFID přímo spojená s péčí o pacienty. Motolský projekt je zatím jediným projektem využití standardu RFID v českém zdravotnictví.

„Systém založený na RFID nám také dovolí inventarizovat majetek i s ohledem na jeho přesné umístění v místnostech a delegovat zodpovědnost za jeho užívání na konkrétního člověka, což je nezanedbatelná výhoda, vezmete-li v úvahu stoupající hodnotu špičkového lékařského vybavení,“ uvedl Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.
Zatímco dříve byl sledován pouze majetek s vyšší pořizovací hodnotou než je stanovený limit, nyní lze do evidence zahrnout prakticky všechny položky.

S vyšší četností inventur se také zvýší kvalita evidovaných dat a umožní se operativní kontrola majetku v intervalu mezi pravidelnými inventurami. V systému postaveném na RFID totiž stačí, když jeden člověk s mobilním terminálem v ruce obejde určený prostor. Terminál se zabudovanou čtečkou RFID odečte informace ze štítků, jimiž je vybaven každý evidovaný kus. Štítky obsahují nepatrný čip RFID vysílající v různé frekvenci uloženou informaci. Výhodou je, že informace uložené na nosiči lze přepisovat a jsou odolné vůči mechanickému poškození. Po skončení evidence se terminál vloží do tzv. kolíbky (držáku), která informace vyexportuje a získaný soubor porovná s ideálním stavem. Výstupy těchto kontrol budou díky informačnímu systému snadněji dostupné zodpovědným pracovníkům a managementu nemocnice.

Radiofrekvenční identifikace RFID se již osvědčila při snižování nákladů v obchodních řetězcích a průmyslových odvětvích díky své schopnosti sledovat efektivně pohyb zboží. Technologii RFID je však možné úspěšně použít i ve zdravotnictví ke zlepšení péče o pacienty, zejména díky možnostem identifikace pacientů, minimalizace chyb, správné medikaci a sledování léků a zdravotnického materiálu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku