Hlavní navigace

Úloha partnera při modernizaci aplikací

3. 3. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Tři čtvrtiny IT ředitelů označily v čerstvě zveřejněném průzkumu modernizaci aplikací za jednu z nejvyšších priorit, avšak téměř 48 % manažerů zároveň připustilo, že uplynul více než rok od doby, kdy naposledy vylepšili své portfolio aplikací. Proč existuje tak zřejmý rozpor mezi tím, čeho chtějí dosáhnout, a tím, co ve skutečnosti provádí?
Vratislav Břenek 3. 3. 2021
Doba čtení: 9 minut

V mnoha případech jsou rizika pro provoz podniku spolu s náklady na další aktualizaci nebo upgrade považována za příliš vysoká. Mimoto vývoj brzdí komplikovaná architektura a nekonzistentní přístup IT k tvorbě, správě a zabezpečení aplikací.

Takový přístup není udržitelný. IDC předpovídá, že do roku 2025 se z téměř dvou třetin podniků stanou produktivní tvůrci softwaru, kteří budou každodenně nasazovat nový kód, přes 90 % aplikací bude nativně cloudových a programátorů bude 1,6x více než dnes. Programátor přitom získává zásadní postavení a větší vliv na obecnější rozhodování o IT a infrastruktuře.

Situaci pro programátory také výrazně změnila kontejnerizace. Díky ní mohou vytvářet a nasazovat aplikace rychleji a v bezprecedentním rozsahu. A využití kontejnerů do budoucna nadále poroste – podle analytické společnosti Gartner bude do roku 2025 více než 80 % výrobců softwaru nabízet své aplikace v kontejnerované podobě, oproti dnešním méně než 10 %.

V centru pozornosti stojí otevřená platforma Kubernetes pro správu kontejnerovaných pracovních zátěží a služeb. V současné době je 86 % kontejnerovaných aplikací nasazených právě na Kubernetes.

Jaká je však dnes celková situace? Chápou podniky plně potenciál Kubernetes? V čem spočívají překážky zavádění této platformy – a jak mohou partneři podnikům pomoci ji využívat?

Nejprve se podívejme na to, proč podniky modernizují tímto způsobem. V první řadě jde o vytvoření nových zákaznických zkušeností poskytovaných prostřednictvím aplikací, které budou přinášet zisk – protože budoucnost odlišení od konkurence a zákaznických služeb začíná a končí u portfolia firemních aplikací. Ruku v ruce s tím jde nutnost ošetřovat rostoucí počet zranitelností softwaru a posilovat konkurenční výhodu pomocí nových inovací, které nabízí cloud.

Obojí je však spojené s bezprostředními komplikacemi. Od aplikačních týmů se požaduje, aby rozdělily monolitické aplikace a přestavěly je menší prvky založené na mikroslužbách. Vývojové týmy jsou pod tlakem, aby dodávaly nové funkce zákazníkům rychleji, a firmy čelí enormním bezpečnostním rizikům spojeným s napadenými kontejnery nebo aplikacemi. A uprostřed toho všeho stojí problém komplikovanosti samotných moderních aplikací a způsobu, jakým jsou koncipované – sestavené z různých virtuálních strojů, kontejnerů a služeb a provozované na různorodých architekturách. Překážkou číslo jedna je složité slaďování potřeb aplikací se správnou podkladovou infrastrukturou.

Problém a příležitost spočívá ve vyřešení překážek na úrovni aplikací i na úrovni infrastruktury – vyřešení zkušenosti vývojářů a operátorů v cloudových prostředích a přípravě na nejběžnější scénáře, s nimiž se podniky setkávají při snaze o modernizaci aplikací a infrastruktury.

Technologie, s pomocí nichž to lze zvládnout, existují. Dnes dokážeme zjednodušit provoz Kubernetes pro multi-cloud a centralizovat řízení a správu mnoha klastrů a týmů v lokálním, veřejném cloudovém i okrajovém prostředí. Jde o demokratizaci infrastruktury – rozšíření provozního modelu Kubernetes do datových center podniku a veřejných cloudů, aby bylo možné provozovat a spravovat modernizované pracovní zátěže vedle stávajícího softwaru. To znamená vytvoření jediné platformy pro provoz veškerých aplikací. Naše platforma Kubernetes je VMware Tanzu a naše strategie popisovaný trend podporuje. To znamená, že vývojářům a IT týmům poskytuje jednotnou platformu pro správu tradičních pracovních zátěží na virtuálních strojích i modernějších, kontejnerovaných aplikací v libovolném cloudu.

Co je tedy potřeba udělat? Dále se budeme věnovat třem hlavním způsobům, jakými mohou být platformy Kubernetes, jako je Tanzu, podnikům užitečné, a hlavním bodům, které by měli partneři brát v úvahu, když pomáhají svým zákazníkům modernizovat poskytování aplikací a podpůrnou infrastrukturu.

1. Sladit všechny zainteresované strany a rozhodovat na základě jediného zdroje pravdy v celém prostředí

Namísto toho, aby různé jednotky rozhodovaly na základě různých zdrojů dat, nabízí se příležitost vše sjednotit do jediného uceleného obrazu o celém prostředí. Jde o centralizovaný přehled a správu, schopnost pracovat se všemi zdroji dat současně, provádět analýzu a následně předat výsledek správné osobě. Manažeři infrastruktury mohou tímto způsobem získat úplné informace o stavu svého prostředí a vývojáři naopak sledovat chování svých aplikací v produkčním nasazení. Všichni se tedy mohou společně lépe rozhodovat.

Při naplňování tohoto cíle by se partneři měli ptát, zda mají podnikoví vývojáři přehled o tom, jak se jejich kód chová v produkčním prostředí, kolik monitorovacích nástrojů se aktuálně užívá a jak tyto nástroje zvládnou stoupající počet aplikací.

2. Zajistit bezpečnou, spolehlivou komunikaci ve všech cloudech bez úprav kódu aplikací

S rostoucím okruhem moderních aplikací musí podniky sledovat větší počet koncových bodů a spravovat více služeb. To vyžaduje centralizovaný přehled o koncových bodech u všech VM a kontejnerů, v lokálním prostředí i veřejných cloudech, a uplatňování globálních pravidel, která zajistí compliance a existenci auditní stopy. Cílem je posílit bezpečnost a odolnost podniků, které budují nové, nativně cloudové aplikace nebo rekonstruují a kontejnerizují důležité podnikové pracovní zátěže s využitím kontrolovaných, ověřených a neustále aktualizovaných obrazů.

Klíčové otázky v tomto ohledu jsou, zda podnik ví, odkud pochází veškeré open-source kontejnery užívané různými vývojovými týmy, a zda věří, že si jimi nevnese zranitelnosti, jak sleduje licence všech binárních souborů a knihoven v open-source softwaru a jak zajišťuje interní správu různých kopií softwaru tak, aby byl ve všech instancích bezpečný, aktualizovaný a splňoval požadavky na compliance.

3. Urychlené zavádění většího množství softwaru do produkce

Cesta do produkce se skládá z mnoha kroků, které vývojáři musí při publikování svého kódu absolvovat. Dochází k mnoha komplikacím, které vývojový cyklus zpomalují. Platformy jako VMware Tanzu dokáží vše propojit do integrovaného a automatizovaného procesu, takže vývojářům stačí napsat pět řádků kódu, aby poslali svůj software do produkce včetně všech závislostí a zabezpečení. Zlepšení možností vývojářů tímto způsobem znamená, že podnik dokáže rychleji poskytovat lepší software. To znamená více funkcí, které mohou generovat zisk, rychlejší opravy chyb a spokojenější zákazníci.

Zde by partneři měli od zákazníků požadovat odpovědi na otázky, jak přesně v současné době publikují aplikace do produkce, jak dopadlo poslední produkční nasazení a s jakými problémy se setkali, kde v současné době běží největší procento jejich podnikových aplikací a jaký soubor aplikací plánují modernizovat jako nejbližší další.


To jsou prvky, které musí podnik zvládnout správně. Zákaznická zkušenost je dnes neoddělitelně provázaná s portfoliem aplikací, přičemž tempo inovací stále stoupá díky DevOps. Porovnání podniků v „elitní" kategorii (tj. takových, které dosahují nejlepších výsledků) a těch, které vykazují nejhorší výkony, ukazuje, že prvně uvedení 208x častěji vydávají nový kód, 2604x rychleji obnovují služby po výpadku a mají 7x menší podíl nezdařených změn (Zdroj: Forsgren, Smith, Humble, Frazelle: Accelerate: State of DevOps Strategies for a New Economy, DevOps Research & Assessment, 2019).

Přesto mnoho podniků trpí existencí manuálních procesů na různých úrovních, jejichž původním smyslem bylo minimalizovat rizika a zajistit compliance. Vydávání aplikací je však kvůli nim nepříliš časté a vysoce rizikové. Situaci navíc zhoršuje nedostatek odborných znalostí a zkušeností v oblasti nativně cloudových aplikací.

IT a vývojáři mají příležitost výrazněji podpořit digitální transformaci, budou-li usilovat o maximální jednoduchost. Realita je taková, že některé podniky jsou na Kubernetes lépe připravené než jiné. V dnešní době modernizace aplikací je zapotřebí se více zaměřit na to, aby byla platforma Kubernetes pro podniky snáze použitelná – byla pro vývojáře jednoduše implementovatelná a podle potřeby škálovatelná, nebylo nutné se rozhodovat mezi VM a kontejnery, stávající aplikace se nemusely upravovat pro běh v kontejnerech a podporovala všechny hlavní veřejné cloudy, byla tedy skutečně multi-cloudová.

Společnost VMware prostřednictvím své strategie Tanzu umožnila využít Kubernetes u více než 70 milionů pracovních zátěží běžících na vSphere. Právě zde je také prostor pro partnery – aby svými technickými znalostmi a odborným poradenstvím pomáhali zákazníkům usnadňovat úsilí o modernizaci aplikací. Důvěryhodní partneři mohou podpořit spolupráci vývojových a provozních týmů a zajistit, že podnik bude mít správnou platformu umožňující konzistentní provoz ve všech typech cloudů, a tedy bude schopen průběžně uvolňovat do produkce lepší software.

Takto vybavené mohou podniky uskutečnit vize modernizace aplikací a úspěšně je využívat k dalšímu obchodnímu růstu.

Vratislav Břenek, VMwareVratislav Břenek
Autor pracuje jako Global Partners Business Manager – Mediterranean, Eastern Europe & Alps ve společnosti VMware.

 

 

Autor článku