Hlavní navigace

Tři věci, ve kterých se šéfové podnikové informatiky a bezpečnosti mohou poučit od šéfů nákupu

11. 2. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © Photo-K - Fotolia.com
Rostoucí důležitost informační a komunikačních technologií pro obchodní strategii a rychlým vývoj technologií, se kterým je někdy těžké držet krok, klade nové nároky na ředitele podnikové bezpečnosti (CSO) a informatiky (CIO). Špatně nastavené nebo jinak problematické vztahy s dodavateli a poskytovateli služeb mohou mít závažné důsledky. Podle zkušených manažerů se mohou ředitelé bezpečnosti i informatiky lecčemu přiučit od ředitelů nákupu (CPO). Uvádíme tři nejdůležitější oblasti.

1. Vytvořit a používat vzory smluv

CIO a CSO mají často odpovědnost za návrh nebo připomínkování smluv s dodavateli hardwaru a softwaru, poskytovateli služeb, brigádníky, datovými centry, provozovateli cloudových služeb a dalšími dodavateli a poskytovateli. Pro nákupčí a zásobovače jsou smluvní vztahy denním chlebem a mají ve sdíleném repozitáři připravené standardní články, které mohou podle potřeby do smluv začleňovat, případně celé typizované smlouvy. Totéž mohou udělat IT oddělení, například co se týče SLA nebo požadavků na dodržování standardů.

2. Zavést systém sledování dodržování smluvních závazků a požadavků

Při vyjednávání podmínek smluv se dodavatelé předvádí v nejlepším světle – slibují nejlepší bezpečnostní praxi, platné certifikáty, patřičné pojištění atd. Časem však nic z toho nemusí platit. Proto je důležitý systém průběžného sledování. CPO neustále sledují, zda dodavatelé například řádně hradí pojištění odpovědnosti za škodu nebo zda noví pracovníci dodaní na projekt mají patřičná osvědčení. Informace o dodržování požadavků jsou kdykoli dostupné podniku i dodavateli. Stejným způsobem by měli své smluvní partnery sledovat i CIO a CSO.

3. Více spolupracuje s odborníky na nákup

V některých organizacích zajišťuje oddělení nákupu pořízení veškerého materiálu, zařízení, vybavení a služeb vyjma informačních technologií a oddělení IT má ve své gesci veškeré nákupy v oblasti informatiky. Zkušení zásobovači však mohou pomoci IT oddělení nákupy zefektivnit a celkově ušetřit náklady.