Hlavní navigace

Trend: stínové IT

17. 3. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com (modified)
Téměř pětina technologických projektů nebyla v roce 2013 financována z rozpočtu IT. Nová situace vyžaduje aktivní přístup CIO.

Předpovědí analytické a poradenské společnosti IDC se začínají naplňovat. Máme možnost pozorovat, jak významně roste vliv obchodních manažerů na rozhodování o investicích do IT. Začíná se projevovat trend, kdy řada nových technologických řešení je ve firmě zajišťována, aniž by o tom byli CIO informováni. Takzvané „stínové IT“ může sice fungovat jako zdroj inovativních a efektivních řešení, ale na druhou stranu je tím oslabena pravomoc IT ředitelů. Nepříjemnýým efektem je to, že současně může docházet k porušování bezpečnostních požadavků.

Relativně jednoduché používání informačních technologií umožňuje obchodním manažerům, aby se aktivně zapojili do rozhodovacího procesu, který se týká využití IT v rámci firmy. Podle aktuálních dat společnosti IDC financovali obchodní manažeři v loňském roce 46 % technologických projektů, přičemž téměř 20 % projektů nebylo vůbec podpořeno z rozpočtu IT.

Rizika třetí platformy

Současný stav vývoje IT dnes označujeme také jako nástup tzv. třetí platformy pro obchodní růst a inovace. Ta je založena na čtyřech základních pilířích – cloudu, sociálních technologiích, analýze velkých dat a mobilitě.  Rok 2014 bude důležitým mezníkem, kdy se uplatnění technologií třetí platformy stane hlavním proudem vývoje.

Možnosti třetí platformy přináší firemním zaměstnancům řadu služeb, které dříve bývaly výhradně doménou IT oddělení. Řada volně dostupných aplikací umožňuje snadné sdílení souborů, členové týmů spolu komunikují prostřednictvím sociálních sítí a desktopy a firemní servery nyní nahrazují cloudová úložiště. Tato situace vyžaduje od CIO mnohem aktivnější přístup, než tomu bylo dříve.

„Vytvořením nových komunikačních kanálů vzniká více příležitostí k úniku informací a infiltrací malware. Zároveň může docházet k porušování předpisů a nařízení týkající se například ochrany osobních údajů,“ uvádí Dalibor Šidlo, Country Manager společnosti IDC pro Českou republiku a Slovensko. „CIO by proto měli přejít ze své pasivní role a věnovat se rozvoji vnitřní politiky a kontrolních mechanismů v rámci společnosti. Jedná se o obdobnou situaci, jakou jsme již měli možnost zaznamenat v oblasti BYOD.“

Významnými faktory, které ještě více napomáhají k rozvoji stínového IT, je například rostoucí zaměření dodavatelů IT na byznysové uživatele, vyšší požadavky obchodních manažerů na rychlost poskytování IT služeb a samozřejmě schopnost obchodního vedení vést a realizovat své vlastní technologické projekty.

Stínové IT však není výzvou pouze pro CIO, ale dotýká se i finančních ředitelů, kteří jsou v tomto ohledu často podceňováni. CFO by měli společně s CIO vyhodnocovat efektivitu investic do IT a kontrolovat dodržování daných předpisů a nařízení, aby bylo zajištěno účinné fungování v rámci celé společnosti.

CIO Summit
O tom, jaký vliv má stínové IT na pozici CIO a jaké důsledky to může mít pro firmy, budou diskutovat přední CIO z celého regionu na CIO Summitu, který ve dnech ve dnech 10.–11. dubna 2014 pořádá IDC.

Zdroj: IDC

Čtěte také:
→ Stanou se big data zlatým dolem?
Trh velkých dat by měl v následujících pěti letech zažít exponenciální růst, a to jak z hlediska objemu zpracovávaných dat, tak z hlediska generovaných příjmů. Zatím má ale 85 procent firem problémy s analýzou svých dat.
→ Jak zastavit cloudový převrat
Proč nejsou neoficiální IT výdaje zase takovou hrozbou, jak si mnoho CIO myslí?

G+