Hlavní navigace

Tichý zabiják kariéry v IT: Diskriminace na základě věku

10. 6. 2021
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zhoubným problémem je diskriminace na základě stáří, která je v oblasti IT na vzestupu – a není vždy snadné ji dokázat. Přináším pět rad, jak chránit svou kariéru v IT proti rizikům věkové diskriminace.

Nedávné zprávy, že americká komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) zjistila, že technologická společnost Intel diskriminovala osm starších pracovníků během hromadného propouštění v roce 2015, vrhla světlo na téma, které často zůstává ve tmě: věková diskriminace starších pracovníků v IT.

Je to problém, který, zdá se, nikdy nezmizí, a může IT profesionálům bránit v kariérním postupu - a to i v době, kdy je mnoho technických dovedností velmi žádaných. Vzhledem k tomu, že velká část profesionálů v pracovní síle se blíží tradičnímu věku odchodu do důchodu, může počet případů diskriminace jen stoupat.

„Určitě vnímám více případů diskriminace na základě věku, a to i na IT pozicích,“ říká David Miklas, právník v oblasti managementu, práce a zaměstnanosti, který pravidelně spolupracuje s vlastníky a generálními řediteli na prevenci a obraně soudních sporů o všech možných záležitostech týkajících se pracovního práva.

„Diskriminace na základě věku je v technologickém průmyslu zvláštním problémem kvůli tendenci mnoha technologických společností být startupy, navíc často provozovanými poměrně mladšími jednotlivci,“ říká Miklas.

Ve většině průmyslových odvětví existuje rozšířená mylná představa, že starší zaměstnanci nejsou „digitálně zdatní“ a bojí se naučit se nové věci, pokud jde o technologie, dodává Miklas. „Tento předpoklad má často za následek rozhodnutí, která mohou vyústit v žalování za diskriminaci na základě věku, zvláště když je starší pracovník ignorován, pokud jde o povýšení, není přijat nebo je propuštěn,“ říká.

Jednou z otázek, které se více objevují v žádostech o diskriminaci na základě věku než jiné typy diskriminace, je to, že zaměstnavatel používá výběrová kritéria pro přijímání, povýšení nebo rozhodnutí o propouštění, která jsou náchylná k předsudkům týkajícím se věku, říká Raymond Peeler, ředitel divize koordinace úřadu právního poradce u Komise pro rovné pracovní příležitosti v USA (EEOC).

„Například zaměstnavatel, který rozhoduje o pracovnících na základě pojmů jako ‚energie‘, ‚flexibility‘, ‚zásadní důležitosti‘ nebo ‚dlouhodobých zájmů‘, je náchylný k zaměstnavatelským předsudkům založeným na věku pracovníka,“ říká Peeler. EEOC odpovídá za vymáhání federálních zákonů, které zakazují diskriminaci uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národního původu, zdravotního postižení, genetických informací nebo věku.

Pandemie COVID-19 měla zničující ekonomický dopad na starší pracovníky, říká Lisa Marsh Ryersonová, prezidentka nadace AARP, která je součástí advokátní skupiny AARP zastupující lidi ve věku 50 a více let.

„Výzkum ukazuje, že věkově rozmanité pracovní síly mají pozitivní vliv na zapojení zaměstnanců, produktivitu a výsledek hospodaření,“ říká Ryersonová. „Přesto starší pracovníci i nadále čelí odmítání, a to častěji než jen proto, že jsou považováni za ‚příliš staré‘ na svou práci.“

5 kroků ke snížení rizika věkové diskriminace

Jednotlivci mohou podniknout následující kroky k překonání věkové diskriminace nebo ji obejít, aby dosáhli svých kariérních cílů:

1. Přijměte nové technologie a pracovní metody

Starší zaměstnanci by měli přijmout novější technologie a pracovní metody, protože mnoho organizací najímajících IT profesionály tyto nástroje a metody buď nasadilo, nebo to plánuje. Například zdatnost v používání nejnovějších mobilních zařízení a aplikací pro práci je dnes téměř nutností, protože mnoho pracovních míst vyžaduje, aby lidé pracovali v danou chvíli odkudkoliv.

„I když můžete plnit své úkoly uvázaní k desktopovému počítači, měli byste se naučit, jak je plnit na tabletu nebo telefonu,“ říká Miklas. „To vám otevře dveře a pomůže odstranit jakýkoli předpoklad, že jste ‚zaseknutí ve starých způsobech‘ nebo nemáte zájem provádět změny. “

Naučte se nové platformy digitální komunikace, říká Ryersonová. Tyto dovednosti byly vždy důležité, ale nyní více než kdy jindy kvůli pandemii a modelu práce z domova. Seznamte se s řešeními Zoom a LinkedIn, pokud je ještě nepoužíváte, říká. IT profesionálové by měli být připraveni pracovat z domova, pokud to pozice vyžaduje.

Je na jednotlivcích, aby se udrželi dnešní, říká Bill Balint, CIO z Indiana University v Pensylvánii. „IT profesionálové by měli převzít odpovědnost za svou profesní dráhu od prvního dne a důsledně předpovídat změny v dovednostech a pracovní kultuře, které by je mohly ovlivnit během příštích 12, 18 nebo dokonce 36 měsíců,“ říká. „Zůstat ve spojení s trendy v IT průmyslu je společně s očekáváními zaměstnavatelů zásadní.“

Pracovníci by nejen měli zůstat aktuální, co se týče nejnovějších dovedností na pracovišti, ale také by měli dokumentovat svůj pokrok při absolvování výcvikových kurzů, účasti na seminářích atd., říká Peeler. „Tvrdá data školení zaměstnanců o nových dovednostech a procesech mohou překonat nebo vyvrátit předpoklady o schopnostech nebo ochotě starších zaměstnanců přebírat nové úkoly nebo technologie,“ říká.

2. Využijte své minulé zkušenosti

Někdy, když se IT profesionálové drží toho, co vědí nejlépe, mohou uspět při udržení poptávky později ve své kariéře.

„Když je vám hodně nad padesát let a hledáte další uplatnění, určitě máte pocit, že věk pracuje proti vám,“ říká Bryan Phillips, senior viceprezident pro technologie a CIO společnosti Alpha Packaging, výrobce lahví a sklenic.

„Podle mých osobních zkušeností, po ukončení mé předchozí práce na CIO, jsem měl pocit, že některé společnosti hledají někoho trochu mladšího,“ říká Phillips. „Přechod zpět k výrobě od technologicky vyspělejší společnosti zabývající se vývojem komerčního softwaru mi připadal mnohem příjemnější a já jsem stále mohl předvést svoji inovativní stránku ze své předchozí práce a přitom využít svých 25 let zkušeností s výrobou.“

Pokud IT profesionálové zjistí, že jejich dovednosti jsou trochu zastaralé, měli by zvážit své mezery, říká Phillips. „Některé dovednosti je těžké najít, jako RPG, COBOL, PL1, Pick Basic a mnoho dalších, které se již ve škole nevyučují,“ říká. „Mnoho menších společností má často kombinaci starších technologií, a je v nich hlad po těchto obtížně dostupných dovednostech.“

Kdysi to bylo tak, že lidé museli být otevřeni přestěhování, protože poptávka po specializovaných pracovních místech mohla být geograficky různorodá, říká Phillips. „Ale nyní ne, protože situace práce z domova jsou mnohem častější,“ říká. A dodává, že hledání populárních pracovních míst pro konkrétní specializovanou oblast může ukázat příležitosti.

3. Nepropadejte panice a buďte proaktivní při hledání příležitostí

Kromě převzetí odpovědnosti za své kariérní dráhy radí Balint lidem, kteří se obávají potenciálních otřesů v kariéře IT nebo věkové diskriminace, aby nepropadali panice. „Taková panika může vyvolat vnímanou zoufalou potřebu naučit se spoustu nových technologií ve spojení se strachem, že se je [profesionálové] nebudou moci naučit dostatečně dobře a/nebo dostatečně rychle,“ říká.

Místo toho musí být zkušení IT profesionálové pozorní a rozvážní ohledně modernizace svých IT dovedností a znalostí. „Měli by uvažovat o tom, že budou velmi proaktivní při porozumění vyvíjejícím se očekáváním nadřízených a organizace, což umožní nechat odpovídajícím způsobem plynout modernizaci sady dovedností,“ říká Balint.

Například, když zaměstnavatel přesouvá IT systém do režimu legacy nebo ‚důchodového‘ stavu, měli by IT profesionálové provozující tento systém pracovat na rozvoji konkrétních znalostí a/nebo nových dovedností potřebných v budoucnu, říká Balint. „Veteránští IT profesionálové, kteří místo toho nejsou aktivní a čekají na zaměstnavatele, by mohli usnadnit diskriminaci,“ prohlašuje.

4. Chtějte být mentor

Jedním z aktiv, které může jasně učinit starší pracovníky atraktivními pro společnosti, jsou roky pracovních zkušeností, které lze využít k tomu, aby tito lidé pomohli mladším pracovníkům v oblasti IT. A mentoring může fungovat oběma směry, což je ještě lepší.

„Starší zaměstnanci by měli hledat podstatně mladší - myslím jednu nebo dvě generace - spolupracovníky, aby se pokusili vytvořit vzájemné uspořádání mentoringu," říká Miklas. "Starší pracovník může být schopen pomoci sdílet desetiletí institucionálních znalostí s mladším pracovníkem, zatímco mladší pracovník může často sdílet to, co právě teď u mladé generace ‚frčí‘.“

Například mladší spolupracovník by mohl pomoci staršímu nastavit platformu pro sdílení videí TikTok a vysvětlit, jak to funguje a jaký typ videí se může šířit, říká Miklas. „To může starším zaměstnancům umožnit zvážit, zda je možné pomoci značce zaměstnavatele tím, že bude na platformě, která je navržena tak, aby oslovila mladší demografickou skupinu,“ říká.

Obecně platí, že starší pracovníci by si měli dát záležet na interakci s mladšími spolupracovníky, říká Ryersonová. Zkušení pracovníci tím, že využijí různé perspektivy a naváží vztahy s kolegy všech věkových skupin, ukážou, že vícegenerační pracovní síla je dobrá pro zaměstnavatele i zaměstnance, říká.

5. Znejte svoje práva

Podle Ryersonové je v rozporu se zákonem, aby zaměstnavatelé diskriminovali na základě věku, a starší pracovníci by se měli seznámit se zákonem o diskriminaci na základě věku v zaměstnání, aby mohli na pracovišti diskriminaci rozpoznávat a reagovat na ni.

Zákon stanoví, že pro zaměstnavatele je nezákonné odmítnout přijmout nebo naopak propustit jakoukoli osobu nebo ji jinak diskriminovat, pokud jde o odměny, podmínky nebo privilegia zaměstnání z důvodu věku.

IT_PR_2023

Společnosti mají rovněž zakázáno omezovat nebo klasifikovat zaměstnance jakýmkoli způsobem, který by je kvůli věku připravil o pracovní příležitosti, nebo snížit jejich plat. Zákon se vztahuje také na pracovní agentury a odbory. I když by se většina lidí pravděpodobně raději vyhnula právním krokům, je dobré se seznámit se stávajícími zárukami proti diskriminaci.

Čtěte také:
Mzdy, platy a kariéra v českém IT
12 zásadních chyb v životopise (a jak je napravit)
 

Zajímají vás informační technologie a chcete získat nadhled?

Odebírejte náš Newsletter, který posíláme zpravidla dvakrát do měsíce a který obsahuje výběr unikátních článků nejen našich autorů, ale také ze sítě mezinárodního vydavatelství IDG.

» Přihlaste se zdarma! [Odběr můžete kdykoli zrušit]

Byl pro vás článek přínosný?