Hlavní navigace

Těmto rizikům se při vyjednáváních ohledně cloudu vyhněte

1. 12. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Výběr hyperscalera zahrnuje řadu zdánlivě nesouvisejících rozhodnutí, která je třeba posoudit a učinit s ohledem na cílový koncový stav. Toto rozhodnutí pravděpodobně budete dělat pouze jednou, takže je lepší ho udělat správně.

S tím, jak stále více organizací využívá nabídky IaaS / PaaS od hyperscalerů, nabývá na důležitosti potřeba zajistit komplexní komerční konstrukci. Vzhledem k tomu, že se však tradičně kladl důraz na architekturu, nástroje a obecné možnosti na rozdíl od kritických komerčních prvků dohody, organizace zůstávají nenaplněné a zmatené, když si uvědomí, že jejich obchodní případ selhal.

Aby se předešlo nenaplněným obchodním případům a nedostatečnému komerčnímu výkonu, měly by osoby odpovědné za vyjednávání dohody AWS, GCP nebo Azure mít na paměti tato rizika:

1. Nadměrný závazek předem před skutečným využitím je jasný

Problém: Jednou ze základních výhod každého hyperscalera je možnost zvýšit své slevy, když se vaše prostředí a využití výpočetní techniky stanou předvídatelnějšími, což sníží vaše jednotkové náklady v průměru o 25 – 50 %. Nicméně hyperscaleři se pokusí nastavit velký úvodní závazek na 3– nebo 5-leté období. Výměnou za to budou poskytovat rostoucí slevy a větší pobídky.

Naneštěstí se organizace příliš zakoukají do velikosti investic a nabízených slev a hned na začátku přistoupí na nadměrný závazek, což omezuje jejich schopnost využívat další slevové příležitosti, jakmile se jejich použití stane předvídatelnějším (tj. rezervované instance, závazné využití, atd.). I když jim nadměrný závazek zcela nebrání ve využití těchto slevových příležitostí, jejich využití výrazně snižuje pravděpodobnost, že splní svůj původní závazek, a staví je do pozice, kdy platí za vzduch (čili nevyužití).

Řešení: Vyžádejte si od hyperscalera tři nabídky, které stanoví zlevněnou průběžnou částku, 100% rezervovanou závaznou částku a doporučenou možnost závazku, abyste odhalili potenciál optimalizace, což vám umožní lépe sladit váš počáteční závazek spotřeby:

  • Pay-as-you-go (průběžná částka). Bude mít nejvyšší součet a pravděpodobně bude mít největší závazek ke spotřebě a související diskontní předpoklad, ale bude sloužit jako předpokládaná vysoká laťka pro rozpočtový odhad.
  • 100% rezervované/závazné. Bude se jednat o nejnižší celkovou útratu s nízkou laťkou, pokud bude „závazná“ veškerá předpokládaná výpočetní spotřeba, což zvýrazní možnost snížení jednotkové sazby. Tato částka obvykle bude sloužit jako částka závazku, které nebude třeba litovat.
  • Doporučeno hyperscalerem. Vyžadujte, aby každý hyperscaler poskytl svou doporučenou možnost závazku s přidruženými podrobnostmi včetně načasování a množství výpočetních závazků spolu s předpokládanou slevou podle typu závazku. To bude obvykle sloužit jako horní pásmo počátečního peněžního závazku společnosti, které poskytne dostatek vázaných financí k získání tržních konkurenčních slev a pobídek s dostatečným prostorem pro využití dalších možností závazků/slev ke snížení jednotkových nákladů, protože spotřeba bude předvídatelnější.

2. Nevěnování dostatku času normalizaci a ověřování navrhované architektury a objemů spotřeby

Problém: V oblasti nemovitostí je to všechno o „lokalitě, lokalitě, lokalitě“ a u komerčních hodnocení hyperscaler je to všechno o „infrastruktuře, infrastruktuře, infrastruktuře“. Organizace však často tráví příliš málo času ověřováním navrhované infrastruktury a profilu spotřeby, aby zajistily, že nabídka splňuje jejich požadavky. Mýlí se také v tom, že neověřují žádné nesrovnalosti v předpokládaných výpočetních zdrojích a spotřebě těchto zdrojů.

V konečném důsledku to ponechává organizace v předpokladu, že navrhovaný rozsah napříč hyperscalery je podobný, protože organizace zahrnula své specifické požadavky do svých vyjednávání nebo žádostí o nabídku, poskytla konkrétní seznam vedoucí k výběru toho, o čem se organizace domnívala, že je pouze poskytovatelem s nejnižšími náklady, aby až příliš pozdě odhalila, že srovnávala jablka s hruškami.

Řešení: Zahrňte do svého hodnocení technický tým, který bude odpovědný za prověření navrhované infrastruktury a jejich porovnání s požadavky, a za pochopení navrhovaných rozdílů a poskytnutí vhodné zpětné vazby prodejci. I když je nepravděpodobné, že by se odstranily všechny rozdíly, tyto rozdíly lze alespoň pochopit a vhodně zohlednit.

3. Přehlížení probíhající rychlosti provedení

Problém: Jak velikost investic dosahuje nových úrovní, je snadné zaměřit se na tyto jednorázové investice a ztratit ze zřetele skutečné průběžné náklady, takže velmi důležitá otázka zůstává nezodpovězena: „Co vám zbude, jakmile tyto jednorázové investice budou zkonzumovány?"

Příliš často vidíme zákazníky, kteří se zaměřují na zvýšení jednorázových investic, zatímco věnují malou až žádnou pozornost pokračující rychlosti provedení a slevám závazným po počátečním období. Mějte na paměti, že výběr hyperscalera je dlouhodobým rozhodnutím a jakmile je [hyperscaler] integrován, jeho využití se exponenciálně rozšíří. V době obnovy se zákazníci ohlédnou zpět a uvědomí si, co jim zbylo, a uvidí, že jakékoli vyjednané slevy jsou minulostí, případně vyžadují podstatné zvýšení peněžních závazků, aby je byli schopni udržet.

Řešení: Požadujte transparentnost řádkových položek včetně specifikovaných slev a architektonických předpokladů a předpokladů využití po dobu 3 nebo 5 let. Nátlakově otestujte architekturu a diskontování a vynuťte si stanovená opatření o obnovení, aby byly slevy blokovány i po uplynutí původního období závazku.

4. Vynechání poplatků za podporu z vyjednávání

Problém: Jedna věc, která chybí ve většině komerčních reakcí hyperscalera, jsou očekávané poplatky za podporu a součásti takových služeb podpory. Daleko horší je opomenutí finančního dopadu rozšíření poplatků za hyperscalera na stávající dohody o podpoře. Nejlepším příkladem je sjednocená podpora společnosti Microsoft, kde jsou služby podpory vázány na % útraty Azure, obvykle 10 %+, kde existuje jen malá souvislost mezi hodnotou získanou ze služeb a stále rostoucími náklady na takové služby.

Řešení: Postavte služby průběžné podpory a související poplatky do popředí, vyžadujte transparentnost, a když prodejce tvrdí, že o % poplatku za podporu nelze smlouvat, nevěřte mu.

5. Podcenění dopadu konkurence na finanční nabídku

Problém: Náklady a komerční konkurenceschopnost (nikoli architektura nebo technické schopnosti) jsou stále více rozhodujícím faktorem pro rozhodnutí organizace o hyperscaleru. Mnoho organizací se však rozhodlo používat výhradní zdroj přímo pro GCP, AWS nebo Azure. Ačkoliv to z různých důvodů (mimo jiné již dříve existujících vztahů) může být správné rozhodnutí, zákazníci, kteří mají výhradní zdroj, obecně nedosahují nejvyšší úrovně slev a investic dostupných v konkurenčním prostředí.

Řešení: Proveďte proces zjednodušené architektury a komerčních žádostí. Hyperscaleři si uvědomují, že společnosti na ně stále více pohlížejí jako na nástroj a kdysi velké mezery ve schopnostech se zmenšily. Proto hyperscaleři řídí rozhodnutí zákazníků tím, že zpřístupňují velké slevy, investice a další ceny, aby se snížily (pokud ne eliminovaly) poplatky za nastavení či migraci a roční výpočetní poplatky.

Když jsou však sázky a očekávání zákazníků vysoká, mnoho organizací si nemůže dovolit dlouhý proces žádosti o nabídku. Vzhledem k množství investic do přidané hodnoty, které poskytuje každý hyperscaler, jsou náklady obětované příležitosti pro zákazníky v případě selhání při provádění konkurenčního procesu stejně vysoké.

Proto se doporučuje provádět cílený proces obtěžování s vysokým stupněm komunikace umožňující přiměřenou úroveň hospodářské soutěže bez obvyklých formalit a dlouhého trvání žádosti o nabídku.

6. Vyloučení vašich prostředků na podporu a správu investic do hyperscalera (např. cloudové řízené služby) z obchodního případu a provozního modelu budoucího stavu

Problém: Organizace obvykle rozvíjejí svůj obchodní případ u hyperscalera s předpokladem, že jejich stávající tým bude schopen implementovat, nastavovat a poskytovat nepřetržité cloudové řízené služby, načež si uvědomí mezeru v dovednostech, ale až příliš pozdě. Ještě horší je, že někdy tyto aspekty zcela přehlížejí, aniž by si uvědomovaly požadovanou podporu nebo možnosti podpory. Výsledkem je přestřelení obchodního případu, ztracená příležitost, a co je nejhorší, ztracená důvěryhodnost.

Řešení: Pečlivě zhodnoťte současné možnosti vašich stávajících zdrojů v rovnováze s pochopením vašeho budoucího provozního modelu a udělejte to souběžně s analýzou, výběrem a vyjednáváním s hyperscalerem. Toho lze dosáhnout zapojením poskytovatelů podpory třetích stran, kteří poskytují širokou škálu provozních a komerčních možností zajišťujících, že při těchto důležitých rozhodnutích budete mít po ruce ty správné informace. [Prohlášení: Takové služby poskytuje například UpperEdge.]

Vaše rozhodnutí o hyperscalerovi je rozhodnutím strategickým a mnohostranným, včetně řady zdánlivě nesouvisejících rozhodnutí, která musejí být vyhodnocena a učiněna s ohledem na cílový koncový stav, aby bylo úspěšné.

Pravděpodobně toto rozhodnutí uděláte pouze jednou, což zvyšuje důležitost správného „napoprvé“. Organizace proto musejí porozumět rozsahu rozhodnutí, která je třeba učinit, vytvořit správný tým, který je provede, a vyjednat dohodu zaměřenou na vztah, v níž bude uznáno, že vztah bude daleko přesahovat původní závazek.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Autor článku