Hlavní navigace

Temná tajemství podnikové architektury (2)

17. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: (c) red150770 - Fotolia.com
Na architektuře záleží tolik, že u ní nelze spoléhat na určitý rámec nebo metodiku. Ale nebojte se: nemít metodiku není problém, ale osvobození.

 

TAJEMSTVÍ Č. 4:
Podniková architektura je důležitá, ale ne naléhavě hodnocení podle zonálního systému: II

Představte si, že jste podnikový architekt. Máte v ruce aktuální stav, budoucí stav a plán – spolu s odhadem výše úspor po dosažení ideálního cílového stavu – a přijdete si za nejvyšším vedením pro peníze na realizaci.

Přejeme hodně štěstí. Před vaší schůzkou i po ní za vedením přicházejí manažeři ostatních oddělení s požadavky na financování jejich vymazlených projektů. Vedení porovná váš požadavek s ostatními příležitostmi, které má na stole. Přínosy z podnikové architektury nastávají v neurčité budoucnosti. To proto, že se projevují v jiných, byznysových projektech, ale ne dříve než před zlepšením podnikové architektury a před jejich vlastní realizací.

Nebo je možné byznysové projekty spustit a architektura bude muset počkat.

Zkuste hádat, kdo získá financování – zvláště když vedení snadno pochopí přínos například lepšího CRM, ale netuší, o čem mluvíte, když zmiňujete rámec pro vývoj architektury, informační toky bez hranic, podnikové kontinuum a další desítky speciálních odborných výrazů a zkratek, které si podnikoví architekti zařadili do slovníku, aby vypadali jako velcí kluci.

TAJEMSTVÍ Č. 5:
Rámec podnikové architektury nedokáže popsat skutečné architektury hodnocení podle zonálního systému: O

TOGAF obsahuje chybu ve své podstatě: popisuje architekturu z hlediska pevně daného souboru čtyř vrstev: byznys, aplikace, data a technologie. To je hrubé zjednodušení – každá z těchto vrstev má své segmenty a podvrstvy.

To vede ke dvěma největším a nejdůležitějším temným tajemstvím:

TAJEMSTVÍ Č. 5.1:
Platformy jsou aplikace – aplikace jsou platformy hodnocení podle zonálního systému: O

Model vrstev podle TOGAF je mylný. Je mylný, protože platformy jsou stále častěji aplikacemi a aplikace platformami. Vezměme si například SharePoint. Otevřete jej v prohlížeči a můžete spravovat soubory dokonalejším způsobem než u sdílených adresářů, a pokud chcete, můžete tvořit blogy, wiki a jiné zajímavé věci.

SharePoint ale také můžete použít jako platformu pro vývoj obecných aplikací včetně rozhraní pro zadávání dat, pracovních postupů, reportů a tak dále. Je to platforma a je to i aplikace.

Nezdá se vám tento příklad? A co třeba SAP? Ten a další ERP systémy jsou aplikace – velmi rozsáhlé aplikace. Jsou navržené tak, abyste si mohly sami definovat datové prvky a programovat vlastní postupy a transakce s daty, aniž by byla v nejmenším narušena jejich strukturální integrita.

Jde o platformy stejně jako o aplikace.

Nezdá se vám to důležité? Účelem rámců podnikové architektury je to, že vám mají umožnit přesně a konzistentně popisovat architektury. Pokud to ale nedokážou – pokud neumějí popsat, jak SharePoint a vaše ERP do sebe zapadá se vším ostatním, co provozujete nebo chcete provozovat, jaký je potom jejich přínos?

TAJEMSTVÍ Č. 5.2:
Chybějící vrstva hodnocení podle zonálního systému: O

Platformy jsou aplikace. Aplikace jsou platformy. Moderní IT je nejen zavádí a provozuje. Moderní IT je také integruje.

Většina podniků integruje pomocí zmatené směsice vlastnoručně napsaných dávkových rozhraní, kterým se říká důvěrně „pavučina“, „špagety“ nebo „chomáč chlupů“ podle míry neuspořádanosti.

TOGAF nedokáže popsat chomáče chlupů ani architektonicky přijatelnější alternativy jako podniková sběrnice služeb (ESB). Což je poněkud nešťastné. Nešťastné je to proto, že rozmotání integračního klubka bývá často nejvýznamnějším přínosem zlepšení architektury.

A je to nešťastné proto, že IT stále častěji staví aplikace pomocí více než jedné podkladové aplikace jako platformy. Užívá ESB k vytvoření služby virtuálního „zdroje pravdy“ z více „systémů záznamů“.

Staví aplikace na těchto službách namísto přímého užívání aplikačních API, ale nemůže použít TOGAF k jejich popisu.