Hlavní navigace

Technologie všech provozů, sjednoťte se!

20. 8. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © branex - Fotolia.com
Informační technologie a provozní technologie konvergují. Je třeba se s tímto fenoménem zabývat, a to dříve, než bude pozdě. Otevírání dříve izolovaných provozních technologií je de facto revolucí, která ovlivní globální průmyslovou výrobu.
Greg Purcell 20. 8. 2020
Doba čtení: 5 minut

Při vývoji průmyslových technologií v uplynulých desetiletích hrály stále důležitější roli informační technologie. V éře Průmyslu 3.0, kdy se nasazovalo počítačové řízení a automatizace, však IT ve výrobním prostředí zůstávalo z větší části oddělené od provozních technologií (OT).

IT a OT sice tradičně hrály odlišné úlohy, fakticky mají společný cíl – zachovat kontrolu nad systémy a stroji kvůli zajištění bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků. Postupně rostl také jejich užitek pro podnik.
Nová revoluce dnes přichází s překlenováním předělu mezi IT a OT.

Průmysl 4.0 počítá s využitím průmyslového internetu věcí (IIoT), kde jsou shromažďována podrobná data ze značného množství připojených senzorů a zařízení a slouží jak k okamžitým auto­matizovaným rozhodnutím v provozu, tak k dalším analýzám na strategické úrovni.

Výsledkem jsou chytré továrny, které fungují efektivněji a dokážou pružněji reagovat na změny situace na trhu. Čtvrtá průmyslová revoluce spoléhá na propojení IT a OT a technologie průmyslo­vého internetu věcí jejich integraci umožňují.

Globální výzkumná a poradenská společnost Gartner definuje integraci IT/OT jako „konečný stav, o který usilují především podniky, které potřebují velké množství fyzických prostředků, kde namísto IT a OT jako odlišných, samostatně řízených technických oblastí existují integrované procesy a toky informací“.

Co to však znamená? V reálném průmyslovém provozu to znamená, že tradiční izolovaná datová sila OT, která sloužila pouze bezprostřednímu výrobnímu prostředí, jsou nyní otevřená do interní (nebo dokonce externí) sítě pro komplexní využití IT systémy.

Přínosy této revoluce pro globální průmyslovou výrobu jsou značné. Konvergence IT/OT například propojuje výrobu přímo s dodavatelsko-odběratelským řetězcem, a to oběma směry. Inteligentní automatizované procesy založené na této integraci budou schopné jemně vyladit dodávky na trh a přesně spravovat zásoby s minimálními lidskými zásahy nebo plánováním. Obdobné procesy budou schopné monitorovat a preventivně iniciovat údržbu, a dosahovat tak úspor. Integrace tedy bude mít za výsledek ekonomický přínos v podobě minimalizace nákladů.

Výrobci, kteří takové procesy zavedou mezi prvními – i s vědomím rizik spojených s průkopnictvím –, získají značné výhody z hlediska provozního i obchodního. Ti, kteří tuto cestu nenastoupí, začnou zaostávat za konkurencí a bude pro ně stále těžší ji dohnat.

Vzhledem k výše uvedenému se může zdát, že by prioritou měla být implementace principů Průmyslu 4.0. Integrace IT a OT je však jeho důležitou součástí a problémy spojené s propojením těchto dvou dosud striktně oddělených světů představují překážku, která v mnoha podnicích zavádění Průmyslu 4.0 brzdí.

Teoretické přínosy integrace IT/OT nijak nepomáhají překonat praktické obtíže doprovázející přechod z tradičního modelu na nový. Jak tedy překážky odstranit?

Tradiční uzavřený svět OT musí zpřístupnit své nesmírně velké objemy dat IT, svět IT se musí naučit komunikovat s dosud neznámými systémy a obě strany musejí vyřešit otázky bezpečnosti související s přenosem dat z IIoT po sítích.

Každý výrobce má přirozené obavy z vystavení podniku možnému vnějšímu narušení. Tímto problémem se již delší dobu usilovně zabývá také tým novozélandské společnosti Facteon, která dodává strojní zařízení, automatizační a řídicí systémy a další průmyslové technologie.
K vývoji svých inteligentních průmyslových řešení přizvala experty na IT a OT a společně přehodnotili úlohu obou složek u výrobních procesů, tak aby bylo možné maximálně využít potenciál technologií průmyslového IoT.

Vzhledem k absenci použitelných řešení na místním trhu firma vyvinula své vlastní, které poskytuje výhody inteligentních výrobních procesů a zároveň zachovává potřebnou flexibilitu k reakci na neustálý vývoj techniky. Řešení COSMOline je průmyslový IoT nástroj, který zajišťuje hladký přenos dat mezi IT a OT a umožňuje integraci s dalšími systémy pro předávání relevantních provozních a ekonomických informací.

Ze zkušeností společnosti Facteon vyplývá, že propojení IT a OT systémů nemusí představovat závažnou překážku na cestě k Průmyslu 4.0.
Klíčem k úspěchu je správný přístup k integraci IT/OT a její vnímání jako základního pilíře strategie zavádění Průmyslu 4.0. Uvážíme-li, jak dramaticky se mohou technologie změnit ve velmi krátkém časovém horizontu, je k zajištění pozitivních výsledků také nezbytný takový přístup k Průmyslu 4.0, který zachová flexibilitu.

Úspěšná integrace IT a OT je nezbytným krokem na cestě k plně funkční, dynamické a flexibilní inteligentní továrně. Není to triviální krok, ale bez něj bude vaše schopnost konkurovat v globálním a značně proměnlivém průmyslovém prostředí výrazně oslabená.

Autor je specialista na průmyslové IT systémy.