Hlavní navigace

Stav virtualizace v Česku (1.)

13. 4. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Průzkum Kaspersky realizovaný v polovině roku 2012 odhalil, že české firmy stále více důvěřují virtualizačním technologiím a využívají virtuální prostředí k běhu aplikací klíčových pro byznys.

Studie uvádí, že 71 % ze zkoumaných firem již virtualizovační nástroje zavedlo nebo se k tomu chystá v průběhu příštích 12 měsíců. Abychom zvýšili vypovídací hodnotu této studie, rozhodli jsme se ji doplnit o kvalitativní úroveň výzkumu, k němuž jsme přizvali osm představitelů českých společností, které na poli virtualizace působí.

Tlak na bezpečnost a efektivitu

Virtualizace, a to nejenom serverů, ale i ostatních zařízení, jako jsou bezpečnostní prvky, monitoring či síťování, je pouze začátkem cesty k automatizaci a k tzv. softwarově řízeným datovým centrům. Bývalo zvykem, že pro každou aplikaci nebo řešení bylo nutné vybudovat separátní infrastrukturu, která už svým konceptem omezovala růst a výkonnost daných řešení. Udržet v chodu takto budované ostrovy však podle některých analýz spotřebuje až 70% investic vynaložených do infrastruktury. „Zákazníci si už ale začínají uvědomovat, jaké výhody jim přináší ‚cloudový' přístup k infrastruktuře, tedy sdružování všech dostupných zdrojů a následné dynamické přidělování těchto zdrojů aplikacím, pokud je potřebují. S tímto přístupem klesají náklady na infrastrukturu a vzrůstá její efektivita. Klienti většinou začnou s virtualizací aplikací a potřebují více informací, jak bezpečně pokračovat v dalších krocích k plné automatizaci svých prostředí,“ prezentuje své vnímání situace Michal Stachník z VMwaru.

Jiří Šebesta z GTS Czech zdůrazňuje, že pro zákazníky je atraktivní především možnost minimalizovat jednorázové investice a využívat virtualizované prostředí podle aktuální potřeby zdrojů. Díky virtualizaci dnes lze během několika málo hodin získat například prostředí pro provoz krátkodobého projektu, možnost otestování nového technického konceptu v simulovaném provozu nebo způsob jak rychle získat výpočetní zdroje při nárazové potřebě. V úvahu berou klienti také to, jak bude možné celý systém spravovat, zda úspory získané na jedné straně nebudou vynaloženy na management.

„V oblasti datových center lze vypozorovat snahu o zajištění jejich maximální efektivity,“ všímá si Vladimír Špička z Citrixu. Průvodním jevem je zde snížení provozních nákladů a využití těchto prostředků pro jejich další rozvoj tak, aby datové centrum bylo schopno flexibilně a automatizovaně nabízet IT služby dle aktuálních požadavků podobně jako poskytovatelé veřejných a privátních cloudů.

Pokračování →