Hlavní navigace

Vladimír Špička z Citrixu: Uživatelé mohou mít vliv na rychlost zavádění virtualizace

22. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na naše otázky ohledně virtualizace odpovídal Vladimír Špička, Sales Manager ve společnosti Citrix Systems Česká republika.
Čestmír Žák 22. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

CIO Business World: Kde jsou podle vás nejčastější rezervy v oblasti virtualizace a automatizace IT infrastruktury u vašich zákazníků?

Vladimír Špička: Obecně lze říci, že u našich zákazníků stále častěji vidíme iniciativy v oblasti IT zaměřené na koncové uživatele a na modernizaci datových center s cílem podpořit podnikatelský záměr společnosti. U koncových uživatelů se prosazuje konzumerizace IT a s tím související požadavky uživatelů na zavádění BYOD programů nebo na práci z domova. V těchto případech umožňuje Citrix díky virtualizaci aplikací a desktopů zajištění bezpečného doručení firemních aplikací a desktopů na jakékoliv zařízení a kamkoliv.

Velký důraz je kladen na uživatelskou zkušenost, která musí být stejná jako při práci na počítači v kanceláři. V oblasti datových center vidíme snahu o zajištění jejich maximální efektivity, snížení provozních nákladů a využití těchto prostředků pro jejich další rozvoj tak, aby datové centrum bylo schopno flexibilně a automatizovaně poskytovat IT služby dle aktuálních požadavků podobně jako poskytovatelé veřejných a privátních cloudů. Neméně důležité je pro IT oddělení řešení tzv. Dropbox problému, kdy jsou citlivá firemní data sdílena prostřednictvím veřejných cloudových služeb, jejichž bezpečnost nemáme pod kontrolou.

Jaká kritéria vedle přímé návratnosti používají zákazníci při zvažování virtualizačních projektů?

Vedle klasických metrik TCO/ROI zákazníci používají takzvané měkké metriky, jako je například oblast technické podpory koncových bodů, kde virtualizace desktopů umožňuje snížení nákladů, zejména pokud použijeme terminály, které podporu prakticky nepotřebují a standardizací uživatelského prostředí pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Dalším přínosem je zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a dostupnosti aplikací, které jsou virtualizovány, centralizovány a spravovány na jednom místě v datovém centru. Firemní data rovněž nejsou uložena na lokálních discích notebooků, čímž se výrazně snižuje riziko jejich ztráty nebo zneužití.

Další metrikou je spokojenost uživatelů, tedy zaměstnanců, kteří mohou ke své práci použít zařízení, které jim nejlépe vyhovuje a mohou pracovat prakticky kdekoliv a kdykoliv. A v neposlední řadě rovněž IT oddělení, které má virtuální desktopy i aplikace plně pod kontrolou.

Myslíte, že tlak ze strany uživatelů (mobilita, práce z domova, podpora tabletů apod.) může výrazně pomoci prosazení VDI a obecně virtualizace desktopů i v tuzemských podnicích a organizacích?

Domníváme se, že uživatelé mohou mít také částečně vliv na urychlení procesu zavádění virtualizace desktopů v tuzemských podnicích a konkrétní případy z praxe to potvrzují. U některých zákazníků to byli vedoucí pracovníci, kteří začali ve větší míře využívat mobilní zařízení a přišli s požadavkem na zpřístupnění firemních Windows, web a SaaS aplikací na mobilních zařízeních s operačním systémem iOS a Android, u dalších zákazníků vidíme snahu udržet kvalitní zaměstnance umožněním práce z domova nebo v době, která jim pro práci nejlépe vyhovuje.

A dle našeho názoru se jedná o trend typický pro éru cloudu, kdy uživatelé stále více požadují po IT možnost využívat jakékoliv zařízení, pracovat odkudkoliv a kdykoliv.

Ovlivní podle vás situaci v oblasti virtualizace a automatizace či VDI nástup MS Server 2012 či příchod Windows 8? Pokud ano, jak?

Nemyslím si, že by jednalo o velký převrat, ale Windows 8 je další pokročilá platforma, na které mohou uživatelé přistupovat k virtualizovaným aplikacím a desktopům.