Hlavní navigace

Softwarově definované technologie jsou přínosem pro celou firmu

15. 3. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: vmware.com
Role IT v rámci organizací se výrazně mění. Stále více firem si začíná uvědomovat, že technologie mohou sehrávat klíčovou roli při zvyšování konkurenceschopnosti, zlepšování zákaznických služeb a celkovém růstu firmy. Spolu s tím ale vzniká i tlak na IT manažery, očekávají se od nich stále rychlejší a flexibilnější řešení, která jsou zároveň bezpečná a cenově efektivní.

VMware, který před lety způsobil revoluci v IT díky virtualizaci serverů, přenáší tento koncept na celé datové centrum. Rozšířením principů virtualizace, jako je abstrakce, sloučení a automatizace, na všechny zdroje a služby datového centra, vzniká architektura softwarově definovaného datového centra (SDDC). Ta dokáže zjednodušit a zrychlit provisioning a správu výpočetního výkonu, úložiště a síťových zdrojů prostřednictvím automatizace se stanovenými pravidly. SDDC je odpovědí na požadavky moderního IT, protože zajišťuje výrazně vyšší výkon s nižšími kapitálovými výdaji, dramaticky zrychluje nasazení a poskytování aplikací a zjednodušuje správu a provoz s nejvyššími bezpečnostními standardy.

Podle výzkumů se softwarově definované datové centrum stává mainstreamem a zákazníci se posouvají od virtualizace výpočetních zdrojů k virtualizaci úložiště a sítí. Z nové zprávy Research and Markets vyplývá, že trh softwarově definovaných datových center dosáhne do roku 2020 hodnoty 77,18 miliardy dolarů, což je o 21,78 miliardy více než odhady pro rok 2015.

Virtualizace sítí s VMware NSX

Problémem běžných síťových a bezpečnostních řešení je jejich nedostatečná přizpůsobivost, složitost a nekompatibilita s řešením jiných výrobců. To vše dohromady brání podnikům naplno využívat výhody modelu softwarově definovaného datového centra, především co se týče pružnosti, efektivity a optimalizace nákladů.

VMware

VMware NSX tento problém řeší, protože díky virtualizaci sítí umožňuje provozovatelům datových center zacházet s fyzickými sítěmi jako se zdrojem transportní kapacity, který lze využívat a měnit podle požadavků. VMware NSX je stejně jako ostatní distribuované služby VMware vSphere založena na revoluční distribuované architektuře, která integruje síťové služby s jádrem hypervizoru. Díky tomu lze síťové služby škálovat ve shodě s hypervizorem a přizpůsobit se tak potřebám aplikací. Protože VMware NSX zajišťuje celý OSI model sítí a zabezpečení (Layer 2 – Layer 7) v podobě softwaru, mohou zákazníci rozšířit svou infrastrukturu pouhým přidáním serverových uzlů.
Díky NSX poskytuje VMware zákazníkům přirozeně bezpečnou infrastrukturu za třetinové náklady oproti tradičním přístupům. Dokáže zákazníkům pomáhat při automatizaci, která umožňuje jejich IT reagovat na vývoj obchodních potřeb bez zpoždění, a to díky urychlení poskytování infrastruktury z měsíců na minuty. NSX také pomůže zlepšit dostupnost aplikací a zkrátit cílovou dobu obnovy o 80 %.

Řešení vyvinuté na základě požadavků trhu

Síťová virtualizační platforma VMware NSX byla na trh uvedena v roce 2013. Za tu dobu získala celou řadu vylepšení a nových funkcionalit vycházejících z reálných poznatků a připomínek zákazníků, distribučních partnerů a profesionálních poskytovatelů služeb. Aktuální verze VMware NSX 6.2 je významným milníkem hned z několika důvodů - obsahuje přes 20 nových funkcí reagujících na potřeby firem a co je důležitější, prošla testováním podle více než 1000 různých scénářů a díky tomu je připravená na reálný provoz lépe než kdy dříve.

cyber23

Novinky v NSX spadají do tří samostatných kategorií:

  • Lepší možnosti řízení toku dat v datovém centru a mezi datovými centry – VMware NSX 6.2 umožňuje lépe zajistit nepřetržitý provoz aplikací a usnadňuje obnovu po výpadku prostřednictvím podpory dynamického směrování a zabezpečení s vCenter vMotion přes VXLAN. Správci mohou hladce migrovat mezi serverovými systémy vCenter bez ztráty historických dat o virtuálním stroji. VMware NSX 6.2 zákazníkům umožňuje podle potřeby rozšiřovat prostředí vSphere v rámci jednoho datového centra i mezi datovými centry přenášením celého síťového a bezpečnostního modelu spolu s virtuálním strojem, aniž by bylo nutné jakkoli upravovat příslušnou fyzickou infrastrukturu.
  • Hlubší integrace do fyzické infrastruktury – VMware NSX 6.2 zavádí podporu Open vSwitch Database (OVSDB) do sítí NSX v prostředí vSphere, což umožňuje jednodušší a konzistentnější provoz celé sítě datového centra a rozšíření mikrosegmentace na fyzické servery. Podpora OVSDB umožňuje integraci s partnerským hardwarovým přepínáním a pokročilými řešeními pro vyvažování zátěže pomocí mechanismů založených na obecně přijímaných standardech, což dále zjednodušuje zavádění síťové virtualizace v datových centrech.
  • Pokroky v oblasti provozu a řešení problémů – Zde přibyla řada nových funkcí, z nichž pojďme zmínit dvě. Funkce Traceflow umožňuje uměle vytvořit paket, který vypadá přesně jako by pocházel od hostujícího virtuálního stroje, a vložit jej do datového toku. Traceflow poté sleduje, jak je s tímto paketem nakládáno po celé cestě (přepínání, směrování, firewall, služba), ve fyzické síti a opět po cestě k cílovému virtuálnímu stroji, před kterým je paket zachycen. Každý krok životního cyklu daného paketu je zkoumán způsobem, jaký nemá ve fyzickém světě obdoby. Centrální rozhraní NSX s příkazovou řádkou (CLI) je nový mocný nástroj pro řešení problémů. Umožňuje zachytávat sdílené provozní informace ze všech distribuovaných komponent v systému a zobrazuje je v jediném rozhraní. Na rozdíl od tradičních scénářů, kde je nutné přepínat mezi jednotlivými zařízeními, shromažďovat informace a ručně porovnávat data, aby vznikl ucelený obraz, z něhož lze odhalit problém v síti, nyní jsou všechny potřebné údaje k dispozici na jednom místě ve sjednoceném náhledu.

Více informací o VMware NSX: www.vmware.com/cz/products/nsx/

Byl pro vás článek přínosný?