Hlavní navigace

Sítě se modernizují, zranitelností ale přibývá

28. 11. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Počítačové sítě jsou modernější, jelikož se organizace adaptují na mobilní způsoby práce, svět internetu věcí i softwarově definované sítě. Oproti tomu počet podniků s alespoň jednou zranitelností z pohledu síťové bezpečnosti je nejvyšší za posledních pět let.

Podniky po celém světě inovují prvky své síťové infrastruktury dlouho před koncem jejich životního cyklu, a to především díky přijímání mobilních způsobů práce, podpoře IoT a zavádění softwarově definovaných sítí. Nicméně i přes častější inovace jsou sítě z důvodu zanedbávání aktualizací stále méně bezpečné.

Uvedené informace jsou jen některé z nejdůležitějších závěrů ze zveřejněné nejnovější výroční zprávy Network Barometer Report 2016, kterou vydává již od roku 2009 společnost Dimension Data. Zpráva zahrnuje data získaná z více než 300.000 servisních požadavků od klientů, kterým společnost spravuje jejich síťovou infrastrukturu. Společnost Dimension Data navíc realizovala i 320 auditů na posouzení technologických životních cyklů u 97.000 síťových zařízení, a to v organizacích všech velikostí napříč všemi odvětvími v celkem 28 zemích, kde je zahrnuta i Česká republika.

Jiří Volek, Solution Manager z oddělení Network Integration, odpovědný ve společnosti Dimension Data za konzultační služby v oblasti sítí, uvedl: „Od roku 2010 jsme byli svědky stárnutí síťové infrastruktury. Z letošní zprávy ale vyplývá změna tohoto trendu. Poprvé za pět let vidíme i na infrastrukturní úrovni snahu našich zákazníků následovat pomocí inovací soudobé technologické trendy pro ještě vyšší podporu jejich obchodních aktivit, zvýšení efektivity a posílení jejich konkurenceschopnosti.“
„Stárnutí sítí přitom nemusí být v zásadě špatné, jen je nutné, aby firmy pochopily důsledky tohoto stavu. Zastarávající síťová infrastruktura vyžaduje jiný typ podpory, která je navíc i nákladnější. Na druhou stranu mohou organizace odložit výdaje spojené s inovacemi,“ upozornil Jiří Volek a poukázal i na to, že zastarávající infrastruktura nemůže dostatečně plnit vzrůstající provozně-bezpečnostní požadavky, které jsou na ni nově kladeny. Navíc zastaralá infrastruktura nebude do budoucna schopnost reagovat na moderní trendy, jako jsou automatizace, softwarově definované sítě a v mnohých případech si neporadí ani s přenosy velkých objemů různorodých dat nutných pro efektivní spolupráci nebo využívání cloudů.

Podle nejnovější zprávy Network Barometer Report se průměrné stáří podnikové síťové infrastruktury v Evropě, Asii, Tichomoří a Austrálii snižuje rychlostí odpovídající celosvětovému průměru, zatímco v Americe se počet stárnoucích a zastaralých zařízení snižuje mnohem rychleji – ve srovnání s rokem 2015 jich není 60 procent, ale jen 29 %. Tento trend je pravděpodobně výsledkem uvolňování zdrojů po čtyřech letech šetření. Na rozdíl od tohoto trendu stárne síťová infrastrukturu na Středním východě a v Africe, což může být důsledek ekonomické nejistoty – obzvláště pak v případě Jižní Afriky.

V rámci posouzení 97 tisíc síťových zařízení identifikovala společnost Dimension Data, že podíl zařízení s alespoň jednou známou zranitelností1 se oproti 60 procentům v roce 2015 zvýšil na letošních 76 procent – a to je nejvyšší hodnota za posledních pět let. Během posledních tří let se podíl síťových zranitelností v evropských firmách výrazně zvyšuje, a to z 26 % v roce 2014 přes 51 % v roce 2015 až na současných 82 %. Za stejné období narostly i zranitelnosti v organizacích na Středním východě a v Africe. A například v Austrálii obsahuje nejméně jednu známou zranitelnost 87 % síťových zařízení. V Asii, Tichomoří a Americe jsou sítě podle letošní zprávy o něco málo bezpečnější – se zranitelnostmi se letos potýká 49 a 66 procent zařízení oproti 61 a 73 procentům v roce 2015.

Zdroj: Network Barometer Report pro rok 2016