Hlavní navigace

Rozvoj internetu v regionu střední a východní Evropy

14. 4. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pozornost klíčových hráčů internetového trhu přitahuje již několik let dynamický rozvoj internetu ve střední a východní Evropě, rychlý růst těchto trhů a jejich specifické vlastnosti.
Patrik Khudhur 14. 4. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Výsledky výzkumu gemiusAudience, které dokazují růst penetrace internetu na jednotlivých trzích střední a východní Evropy a zvýšení výdajů na on-line reklamu, jsou pro zadavatele reklamy znamením rostoucího potenciálu tohoto regionu. Tento potenciál je navíc posílen díky stabilní pozici sociálních sítí v jednotlivých zemích.

Region střední a východní Evropy, jehož rozvoj byl v minulosti omezen překážkami ekonomického a technologického rázu, může nyní dokázat svůj potenciál v oblasti internetového trhu. I když tyto trhy nedosáhly ještě takové úrovně, jako západní státy, jejich výhodou je nepochybně rychlý růst a rostoucí míra penetrace internetu. Kromě toho tento region může nabídnout konkurenceschopné ceny a nová řešení. Důvodem  rostoucího zájmu o potenciál tohoto regionu může být stoupající penetrace internetu v letech 2006 - 2009.

V pěti zemích z regionu CEE (střední a východní Evropy) byla zjištěna více než  padesátiprocentní úroveň penetrace internetu. Ve většině případů  vykazují státy střední a východní Evropy rostoucí trend penetrace internetu. Méně vyspělé trhy se vyvíjejí velmi rychle, například Ukrajina, která má nejnižší úroveň penetrace internetu, vykazuje zároveň nejvyšší růst počtu internetových uživatelů v letech 2006-2009 (84 procent).

Dalším ukazatelem, který může sloužit jako důkaz rostoucího potenciálu internetových trhů střední a východní Evropy, je průměrný růst nákladů na online reklamu. Pokud porovnáme výsledky regionu CEE se zeměmi západní Evropy, můžeme si povšimnout, jak dynamický je tento vývoj: v období 2007-2008 se růst výdajů na online reklamu zvýšil o 52 procent, což je dvakrát více než v západních evropských státech ve stejném období.

Výrazně nižší růst trhů zemí západní Evropy je pravděpodobně způsobený vysokou úrovní rozvoje těchto trhů a jejich nasycením. Oproti tomu, v regionu CEE, kde jsou trhy méně vyspělé, nárůst objemu a investic do online reklamy je velmi výrazný a dokazuje  rostoucí potenciál těchto států.

Jak bylo zmíněno výše, nejen rostoucí penetrace internetu či výdaje na internetovou reklamu svědčí o současném potenciálu trhů ve střední a východní Evropě. Lokální internetové značky, založené a budované v těchto zemích, soupeřily s globálními giganty, názorným příkladem jsou sociální sítě. Zajímavé je sledovat jak v těchto státech místní projekty a řešení odolaly expanzi subjektů, jako například Facebook. Specifika internetových trhů v těchto zemích představují nové oblasti, na které se mohou zaměřit zadavatelé reklamy a případně další zainteresované subjekty.

 

Nejpopulárnější sociální sítě – Maďarsko, Polsko, Rusko, Lotyšsko

Země

Název

Počet uživatelů  (real users)

Zásah (reach)

Pozice v žebříčku, na základě počtu zobrazení stránek

Maďarsko

iwiw.hu

2 735 340

65.66%

1

Polsko

nasza-klasa.pl

10 894 626

 

63.29%

 

1

Rusko

vkontakte.ru

22 656 212

56.74%

1

Lotyšsko

draugiem.lv

 

711 240

 

59.89%

 

1

Zdroj: gemiusAudience, prosinec 2009

 

Výzkum  gemiusAudience byl hlavním zdrojem informací pro přípravu raportu „Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009” společností IAB a Gemius, který naleznete ke stažení na stránce třetího ročníku konference Internet CEE www.internetcee.com.