Hlavní navigace

Rostoucí nabídka cloudových služeb zákonitě zvýší i jejich penetraci

4. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Mopic - Fotolia.com
Cloud computing se od roku 2006, kdy byl tento termín poprvé veřejně vysloven, stal velmi rozšířeným výrazem, který zaměstnává sdělovací média, marketingová oddělení IT firem a do jisté míry i všechny jeho potenciální uživatele.

Jakkoli módním se v průběhu let stal, vždy existovaly problémy s jeho interpretací či definováním. Připomeňme si alespoň některé atributy, jež cloudové služby, tj. soubor specifických technologií, charakterizují. Cloudové nabídky, resp. služby, musejí být škálovatelné z pohledu poskytovaných zdrojů a současně flexibilní z hlediska odebíraných kapacit. Musejí nabízet samoobslužný režim zprovoznění i nastavení a cenová politika se řídí skutečným využitím, nikoli cenovým plánem. Tyto vlastnosti, které definovala společnost IDC, je nutné dále doplnit například o nutnost využití standardizovaných technologií, ovládání v reálném čase a přes internet anebo propojitelnost s jinými službami. Typologie cloud computingu je neméně bohatá, ale pro potřeby tohoto textu postačí základní dělení na cloud privátní a veřejný.

cloud průzkum čr

V následujících letech bude cloud pouze růst

Před dvěma lety využívala služby veřejných cloudů 3 % českých organizací. O poznání vyšší rozšíření v tuzemsku vykazovala privátní varianta, s níž pracovalo 9 % subjektů. V roce 2011 se počet organizací využívajících veřejný cloud zvýšil na 9 %, přičemž privátní verze oslovila celkem 15 % podniků. Z nízkých hodnot rostou různé ukazatele velmi rychle, což je samozřejmě pravda i v případě cloud computingu, jehož penetrace bude podle mínění analytiků společnosti IDC velmi rychle rozšiřovat. Týká se to především privátních cloudů, které by do roku 2015 mělo začít využívat zhruba 60 % organizací veřejné i privátní sféry.

Veřejné nabídky cloud computingu budou v České republice za privátní variantou zaostávat. Do roku 2015 je zvolí necelá třetina subjektů, přičemž o jejich nasazení vůbec neuvažují více než dvě třetiny podniků. Myšlenka privátního cloudu neoslovuje přibližně dvě pětiny organizací, ale tato čísla se s průběžnou evangelizací cloud computingu u odborné veřejnosti budou každým rokem měnit.

Proč české podniky cloud computing volí jako alternativu ke tradičním způsobům poskytování IT zdrojů? Shodných 41 % organizací využívajících cloud computing na něm oceňuje platby za skutečné využití, vysokou míru škálovatelnosti a flexibilitu přizpůsobení zdrojů. Více než třetina považuje za výhodu přenesení správy příslušných systémů, tj. nastavení, aktualizací a upgradů, na poskytovatele služby. Čtvrtina podniků pokládá cloudové služby – ve srovnání s tradičním on-‑premise modelem – za kvalitnější a spolehlivější. Právě toto tvrzení by si ve světle různých mediálně zviditelňovaných selhání cloudových poskytovatelů zasloužilo více pozornosti. Pravděpodobně žádné pochybnosti nevzbudí mínění 23 % organizací, jež cloud volí kvůli rychlosti implementace. Stejný počet podniků oceňuje mobilitu těchto služeb. Konkrétně jde o možnost přístupu ke zdrojům z různých zařízení i lokalit.

cloud průzkum čr 2

Ve víru cloud computingu

Výše uvedená pozitiva mohou ovlivnit i jiné IT služby než pouze specifický cloud. Jednotlivé vlastnosti cloudových nabídek se postupně promítnou i do běžných služeb. Již nepůjde o cloudový model, ale o evolučně přizpůsobený tradičnější způsob poskytování IT služeb. Velmi flexibilně na konkurenci cloudu může například zareagovat outsourcing, který by část cloudových vlastností převzal.

Co ovlivní šíření cloudu v českých podnicích? Mezi největší faktory penetrace v tuzemsku bude patřit růst nabídky služeb ze strany poskytovatelů. Ti si začnou vzájemně konkurovat, což povede ke snižování cen a ke zvyšování kvality. Přenášet a šířit se budou i pozitivní reference a zkušenosti s privátními cloudy, na něž postupně přejde značná část korporací. Je do značné míry věcí marketingové rétoriky, zdali interní soukromé cloudy budou považovány za unifikovaný technologický prvek, nebo spíše půjde o relativně širokou rodinu technologií, jejichž spojovacím prvkem budou například katalog služeb a samoobslužnost uživatelů.

Podniky budou i nadále tlačit na omezování nákladů spojených s provozem a zejména s investicemi do informačních technologií. Tento trend posílí pozici cloudových řešení již v horizontu několika málo let. Organizace rovněž nebudou muset na trhu práce poptávat specialisty a kvalifikované odborníky pro různé systémy. I tento problém cloud dokáže z velké části eliminovat. Zapojení cloudových služeb představuje cestu zvyšování efektivity i produktivity. Neznamená to ovšem, že zaniknou interní podniková oddělení informačních technologií anebo z trhu zmizí systémoví integrátoři a poskytovatelé specializovaných řešení. Změní se pouze jejich role, protože i oni se cloudovému fenoménu budou muset přizpůsobit.

Autor pracuje jako Senior Research Analyst IT služeb ve společnosti IDC CEMA

Článek vyšel ve speciálu CIO TOP100 ICT společností v ČR. Jeho plnou verzi v PDF si můžete stáhnout zde.