Hlavní navigace

Jaký bude rok 2013 v IT odděleních? EMC nahlíží do křišťálové koule

31. 12. 2012
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: © Bernd_Leitner - Fotolia.com
Z globální perspektivy je představa o roku 2013 velmi nejistá: ekonomická nejistota, politická nejistota, nejistota v oboru IT.

Rozpočty na IT se nevyhnutelně omezují a navrhované projekty jsou podrobovány zkoumání na základě dvou kritérií: jaká je jejich okamžitá ekonomická návratnost a zda přinesou důležitou strategickou funkci, kterou podnik nutně potřebuje.

10 předpovědí pro obor IT v roce 2013 podle společnosti EMC.

1. IT se bude dál posouvat od úspor nákladů k vytváření hodnoty

Ještě před třemi lety byla tématem 4 z 5 hovorů se zákazníkem otázka: „Jak můžeme zvýšit efektivitu a ušetřit peníze?“ Dnes to vypadá, že 4 z 5 rozhovorů se točí okolo otázky: „Jak získáme vyšší hodnotu pro podnik?“

Tyto dva výsledky by se mimochodem neměly navzájem vylučovat.
Má to ale háček – převážná většina IT oddělení nebyla koncipována jako subjekty, které mají generovat hodnotu. Vesměs proto musejí investovat do poměrně složité transformace, aby tohoto stavu dosáhla.
Téma transformace IT tak nabývá mimořádné důležitosti – platilo to v roce 2011, ještě více v roce 2012 a v roce 2013 půjde vyloženě o masovou záležitost.

2. Digitální obchodní modely jsou důležitější než jednotlivé součásti

V posledních týdnech se všude skloňuje zajímavá zkratka SMAC – sociální sítě, mobilní řešení, analýzy, cloud. Jako by to byl seznam ingrediencí, které jsou právě in a všechny zajímají. A aby bylo jasno, na každé z těchto témat se v oboru vede živá diskuze, ať už v článcích, na akcích, webinářích, blozích i jinde.

Důležitost každého z nich ale bledne vedle možností, které vzniknou, když se tyto součásti zkombinují. Výsledek takového spojení se označuje jako digitální obchodní model. Jde o naprostou změnu představy o hodnotové nabídce organizace tak, aby využívala výhradně digitální konstrukty.

3. Znalosti manažerů nabývají na důležitosti

Řada manažerů nemá znalosti potřebné k tomu, aby chápali, jak v podnicích efektivně využívat technologie. Vyznají se ve financích. Mají přehled o lidských zdrojích. Orientují se v marketingu, právní problematice, logistice, předpisech a tak dále. Nakolik jsou ale počítačově gramotní?

Není ve světě, kde začínají převládat digitální obchodní modely, oprávněné požadovat od podnikových lídrů napříč organizací alespoň pochopení technologických konceptů?

Nelze snad ani spočítat, kolik šéfů IT líčí, jak zoufalí jsou ze spolupráce se svými kolegy z dalších oddělení – většině manažerů „to zkrátka nedochází“ a podniky na tom časem budou nemálo tratit. A volání IT po zvýšení digitální gramotnosti manažerů v roce 2013 nevyhnutelně ještě zesílí.

4. Uživatelé v podnicích budou 100% mobilní – ať IT chce, nebo ne

Převážná většina IT oddělení má jen velmi omezené možnosti řídit a zprostředkovávat používání mobilních služeb mezi znalostními pracovníky v dané organizaci.

Většina z uživatelů dnes tyto trendy zcela běžně využívá. Máme tak silnou motivaci nastavit si vlastní prostředí IT zcela mimo dosah podnikového IT oddělení.

Připomíná to situaci v polovině 80. let, kdy se na pracovištích začínaly objevovat stolní počítače (a také sítě LAN a sady kancelářských aplikací). IT specialistům nezbývalo než bezmocně sledovat, jak se nakupuje a nasazuje celé moře „kancelářského vybavení“.

Trvalo přes deset let, než se podniková IT oddělení s myšlenkou všeobecného používání stolních počítačů plně smířila. A dohnat uživatele, kteří se už sami rozhodli, co potřebují, stálo tvrdou práci.

V roce 2013 většina IT oddělení v podnicích přijme za své, že džin už je v každém případě venku z láhve. Začnou tak pracovat na nezáviděníhodných úkolech spojených s budováním podnikových prostředí s podporou mobility, která uživatelům nabídnou potřebné služby a přivedou je tak zpět pod kontrolu podniku.

5. Nová vlna závislých na analytických nástrojích

Komunita podnikových lídrů nyní zažívá kobercové nálety proklamacemi o neuvěřitelných možnostech prediktivní analýzy. Když vezmete do ruky libovolnou odbornou tiskovinu nebo navštívíte jakýkoli seminář, nepochybně se s tímto tématem setkáte. Můj názor je, že oprávněně.

Svět podnikání je nemilosrdně soutěživý a nedovolí vám jednoduše se vzdát žádné výhody, kterou můžete získat shromažďováním a analyzováním obrovského množství dat, které je dnes k dispozici, a jednáním na základě získaných výsledků.

Nové možnosti platforem (například analytické nástroje jako služba) bude nevyhnutelně doplňovat manažerské vzdělávání, jak tyto nové nástroje využívat k průběžnému vylepšování obchodů.

Ano, tradiční specialisté na business intelligence (a novější typy vědecké práce s daty) budou stále potřeba, ale pokročilá znalost analytických nástrojů se rychle stane součástí moderního repertoáru dovedností očekávaných od manažerů po celém světě. V roce 2013 tak budou IT oddělení čelit této nové výzvě.

6. Analytické nástroje pro big data začínají měnit myšlení IT

Analytické nástroje pro big data se uplatní prakticky u jakéhokoli obchodního problému, včetně samotného provozu IT. Někteří IT specialisté už skutečně experimentují s využitím prediktivních analýz u zapeklitých otázek, jako je předpovídání kapacity, reakce na nárůsty poptávky, vyhledávání potenciálních problémů s dodávkou služeb ještě než nastanou a tak dále.

Svět zabezpečení se už jednoznačně začal tímto směrem přesouvat. Možnost předvídat potenciální potíže je mnohem zajímavější než nutnost rychle zareagovat, když nastanou.

Jaká je tedy má předpověď? V roce 2013 budeme svědky rozsáhlé debaty o analytických nástrojích pro big data mezi IT profesionály po celém světě, a to nikoli jako o službě, kterou musejí dodávat svému podniku, ale jako o prostředku, který jim umožní lépe zvládat vlastní úkoly.

Tato diskuze nevyhnutelně začne v komunitě bezpečnostních specialistů, nebude ale dlouho trvat, než možnosti dobrého prediktivního modelu ocení i další obory: odborníci na infrastrukturu, aplikace, uživatelské rozhraní atd.

7. Novým modelem se stávají prostředí pro vývoj aplikací

Aplikace jsou v ideálním případě čerstvým ztělesněním obchodních nápadů, které jsou co nejrychleji převedeny do praxe, kde se z jejich fungování lze poučit a dále je vylepšit.

Bohužel se zdá, že vývojářské procesy se zaměřují převážně na velké aplikace, na nichž pracují rozsáhlé týmy a jsou spojeny se značnými investicemi. Na jiné typy požadavků se nedaří pohotově reagovat.

Pro specialisty na straně obchodu by popsat konkrétní představu o aplikaci a prohlédnout si její hrubý prototyp nemělo být o nic složitější než najmout jednoho či dva smluvní partnery.

8. Všechno je „softwarově definováno“ a „dodáváno jako služba“

Přívlastek „softwarově definováno“ dnes vidíme všude. Z mého pohledu se nejedná tolik o přesnou technologickou definici, ale spíše o ideál v oblasti aplikační architektury: zpřístupnění IT prostředků jako dynamicky zprovozňovaných a sestavovaných virtuálních instancí.

Přívlastek „softwarově definovaný“ popisuje způsob poskytování IT služeb. Pojem „jako služba“ zase popisuje, jak je uživatelé budou požadovat: zpřístupněné ke snadnému použití v okamžiku, kdy jsou třeba, ne dříve.
Mezi těmito dvěma pojmy pak máme užitečnou sadu popisných termínů, jejichž význam sahá dál než do posledního kola až příliš známé „cloudové“ debaty.

Co nás čeká v roce 2013? Stále více dodavatelů IT se bude klonit k novému pojetí nabídky a poptávky: funkce IT budou zajišťovat dynamickým zprovozňováním virtuálních instancí, které budou uživatelé spotřebovávat jako službu.

9. Ústřední role bude patřit návrhářům procesů v IT

Poskytování služby (v zásadě jakékoli) může být jen tak dobré jako procesy a automatizace za ní. Zkoumání a vylepšování procesů, které službu umožňují, proto nikdy není hotovo. Nutnost průběžně upravovat navržené procesy – na makro- i mikroúrovni – je dnes normou v mnoha oborech a bude nevyhnutelná i v IT.

V tomto progresivnějším prostředí se začne jednoznačně vyčleňovat kategorie zkušených návrhářů procesů, kteří se dokážou na věci podívat z pohledu několika funkcí a podnítit smysluplné změny ve způsobech zvládání úkolů. A pak to udělají znovu a znovu a ještě jednou.

Otevírá se tak nejedna kontroverzní diskuze s odborníky, jako jsou podnikoví architekti. Ti odkazují na svůj elegantní obrázek konečného stavu architektury a kladou nepříjemné dotazy, jaké procesy mají vést k průběžnému a smysluplnému vylepšování tohoto obrazu.

Nejedná se o nové zjištění. Už k němu došli ve výrobě, telekomunikacích, dopravě a dalších oborech náročných na infrastrukturu. A během roku 2013 se toto téma bude častěji objevovat také v debatách o strategii IT.

10. Nová škola zabezpečení

cyber23

Když přijde na zabezpečení informací, nemusíte být odborníci, abyste si uvědomili dvě věci. Za prvé, v sázce je mnohem víc než kdy dřív: lze více ztratit a existuje spousta dobře zorganizovaných subjektů, které vám mohou něco vzít. Za druhé, tradiční přístupy v této výzvě neobstojí a nikdo nemůže s vážnou tváří prosazovat postupy ze staré školy jako odpověď na moderní problémy.

Přijde tedy poměrně nová sada koncepcí, procesů, modelů a dovedností, které definují novou školu zabezpečení v kyberprostoru. Bezpochyby budou třeba nové nástroje (jako širší použití technologií big data a prediktivních analýz, které jsme už zmínili). Budou ale jen jednou viditelnou ikonou v mnohem širších souvislostech zásadní změny a vývoje.

Byl pro vás článek přínosný?