Hlavní navigace

Průzkum ukázal, jak malé a střední podniky podceňují zálohování

30. 7. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Podle průzkumu společnosti GFI Software jedna třetina SMB podniků netestuje účinnost svých zálohovacích řešení, polovina pak nezálohuje denně.

Společnost GFI Software nechala provést průzkum ohledně zálohování dat v malých a středních podnicích (SMB). Ukázalo se, že SMB firmy v důsledku špatného zálohování dat ztrácejí klíčové obchodní informace a následně také mohou utrpět významné obchodní ztráty. Mnoho oslovených IT administrátorů zdůraznilo, že nedostatečné zálohování dat vedlo ke snížení obratu firmy a ztrátám důležitých podnikových dokumentů včetně finančních záznamů, elektronické pošty a důvěrných informací. V důsledku toho špatné zálohování negativně ovlivnilo vztahy se zákazníky, obchodní operace a reputaci společnosti.

Nezávislý průzkum realizovaný analytickou společností Opinion Matters na objednávku GFI Software je postaven na dotazování více než 200 IT administrátorů z celého světa v organizacích s méně než 150 zaměstnanci. Výsledky průzkumu odrážejí chování podniků a IT administrátorů v oblasti zálohování dat včetně správy zálohování, jeho frekvence a rychlosti a také důsledků vyplývajících z nedostatečného zálohování.

Respondenti uvádějící, že nebyli schopni obnovit data v důsledku chybného zálohování, citovali ztrátu příjmů a kritických podnikových dokumentů jako hlavní důsledky pro podnikání společnosti.

Frekvence zálohování

Jedním ze způsobů jak zabránit ztrátě dat je zálohování klíčových podnikových souborů na každodenní bázi. Avšak více než polovina dotazovaných organizací (53 %) uvedla, že neprovádí každodenní zálohování. 32 % administrátorů uvedlo, že na každodenní zálohování nemají dostatek času, pro 23 % zase není každodenní zálohování nezbytné nebo generovaných dat není zase tolik, aby je bylo nutné tak často zálohovat. V kontrastu s tím uvedlo 10 % IT administrátorů jako hlavní důvod každodenního zálohování právě příliš mnoho generovaných dat. Další respondenti uvedli, že nezálohují každý den, protože nemají dostatek zdrojů, účinné technologie či dostatek úložného prostoru. Někteří dotázaní dokonce uvedli, že každodenní zálohování oslabuje produktivitu práce zaměstnanců.

Nejdůležitějším požadavkem je rychlost

Na otázku, jak by bylo možné vylepšit současné procesy zálohování, nejvíce citovaným požadavkem byla rychlost, kterou uvedlo 50 % respondentů. K dalším citovaným faktorům patřily náklady na zálohování (14 %), bezpečnost (6 %) a spolehlivost (5 %), přičemž dalších 6 % dotazovaných uvedlo, že by si přálo provozovat zálohovací procesy s pomocí třetích stran.

Stále přetrvávají obavy z cloudu

Téměř dvě třetiny organizací nezálohuje svá data v cloudu, ale spoléhají se na on-premise nebo virtualizovaná řešení. Respondenti nejvíce citovali obavy z vysokých nákladů, a nedostatečné bezpečnosti a spolehlivosti cloudových řešení. Další preferují kompletní kontrolu nad zálohováním svých dat a zbytek podniků nebyl rozhodnut o volbě svého zálohovacího řešení. 10 % organizací se spoléhá na hybridní řešení.

Riziko ztráty dat

Součástí ochrany klíčových podnikových dat je pravidelné testování zálohovacího řešení. Avšak téměř jedna třetina IT administrátorů (32 %) uvedla, že jejich organizace žádné testy zálohovacího systému neprovádí. Nejhůře je na tom zdravotnický sektor, kde takovéto testy neprovádí dvě třetiny organizací – není zřejmě náhodou, že právě zdravotnické organizace patří k nejčastěji postiženým v oblasti ztráty dat. K dalším odvětvím, kde se testování zálohovacích řešení podceňuje, se řadí odvětví prodeje, médií a marketingu (63 %) a architektura a stavebnictví (56 %).

Jak často je nutná obnova dat?

ICTZ23

Velmi zajímavé je zjištění, jak často nastalo potřeba obnovy zálohovaných dat. Každý den potřebuje obnovovat data 6 % respondentů, každý týden 20 % IT administrátorů a jednou za 6 měsíců obnovuje data již 74 % administrátorů.