Hlavní navigace

Provoz ERP ve formě cloudové služby se stává realitou...

27. 11. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...u výběrových řízení pro střední i malé firmy, říká Stanislav Nisler, ředitel divize ERP ve společnosti OR-CZ.

CIO Business World: Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Stanislav Nisler: Existující a budoucí uživatelé OR-Systemu patří do té vertikály trhu, která má vysoké nároky na kvalitu ERP. V kategorii již existujících uživatelů našeho řešení jsou investice do ERP směrované k dosažení racionality provozu a maximální efektivity práce v business procesech. Jedná se vlastně o vyladění provozních zvyklostí ve společnosti. V kategorii získávání nových projektů je v porovnání s minulostí možno vysoce hodnotit současné znalosti managementu, resp. profesionalitu týmů pověřených výběrem/změnou ERP systému. Stává se pravidlem, že součástí výběrového řízení je např. ROI analýza.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Ze širokého spektra požadavků na aplikační funkcionalitu je možné vybrat snahu o komunikativnost ve všech úrovních ERP řešení včetně vysoké dostupnosti z lokálních a vzdálených míst. Další významnou požadovanou vlastností ERP řešení je vysoká bezpečnost dat. Toto očekávání je ve dvou rovinách. Klasická – technologická bezpečnost provozovaných dat, jejich obnovitelnost a odolnost vůči poruchám, nový pohled na bezpečnost provozu ERP – odolnost vůči neoprávněnému zneužití čí zkreslení dat. Naše společnost vítá všechny požadavky zákazníků. V žádném případě není možné ani část požadavků označit jako nerealistická očekávání. Nakolik je ERP systém OR-System vyvíjen v ČR, českými specialisty, pokládáme včasné a kvalitní řešení náročných aplikačních a technologických požadavků za naši výraznou konkurenční přednost.

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na zmobilnění stávajících systémů, resp. Je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

Tak jak je výše naznačené, pokládáme komunikativnost ERP řešení za jednu z důležitých vlastností. OR-System již více let má v reálném nasazení (reference dodáme na požádání) integrované mobilní zařízení – mobilní provoz, zpracování a využití čárových kódů, integrace s technologickými zařízeními.

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

Provoz ERP ve formě cloudové služby se stává realitou výběrových řízení pro střední i malé firmy uživatelů. Společnost OR-CZ v současné době ve vlastních prostorách provozuje pro více zákazníků OR-System formou cloudu. Je technologicky i personálně připravena na další poskytování této služby. Do významné investice (vedle IT infrastruktury) patří např. vlastní generátor el. energie s cílem zajistit nepřerušený provoz cloudovských řešení.

Na začátku roku 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ). Museli jste v této souvislosti nějak výrazně zasahovat do Vámi vyvíjených (či prodávaných systémů)? Lze úpravy související s NOZ přirovnat ke změnám spojeným s úpravou legislativy někdy v minulosti? Jakých funkcionalit a jakých oborů se změny v ERP systémech, v souvislosti s novým občanským zákoníkem, dotkly nejvíce?

Nový občanský zákoník přinesl zejména rozsáhlou změnu terminologie, a to se promítlo především v úpravě textů (systémových i uživatelských), které se však nacházejí ve vnější slupce systému a nemají vliv na programové zdroje. Celkově lze říci, že zásahy kvůli NOZ nebyly nijak významné a nelze je srovnávat s jinými změnami legislativy v minulosti jako např. v oblasti finančního účetnictví, či mezd.

Čtěte také:
→ Klasické ERP čeká revma
Systémy ERP, které s mnoha úpravami fungují ve firmách po celém světě, začínají zastarávat, upozorňuje společnost Gartner. A to tak dramaticky, že v roce 2016 bude normální označovat je jako „historické“.
→ ERP: Klíč k úspěchu
Tématu podnikových informačních systémů se věnujeme pravidelně. Možná se vám zdá, že „erpařům“ zbytečně nadržujeme, ale není tomu tak. Podnikové informační systémy patří mezi klíčové aplikace firmy a často rozhodují i o její konkurenceschopnosti.

Cloud23

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+