Hlavní navigace

Problém evropské digitální propasti a kroky k jejímu překlenutí

29. 4. 2022
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Technologický pokrok urychlený celosvětovou pandemií zcela proměnil skladbu dovedností, po nichž je na pracovním trhu největší poptávka. Digitální gramotnost, která byla na přelomu tisíciletí výhodou, se stala samozřejmostí, a raketovým tempem stoupá zájem o kvalifikované síly s IT specializací. Těch je ovšem výrazný nedostatek. Abychom mohli této stále se prohlubující digitální propasti lépe porozumět, vznikla ve spolupráci společností Huawei, All Digital a EY komplexní Bílá kniha zaměřená na digitální dovednosti a talent v EU.

Data hovoří jasně – před začátkem pandemie bylo v rámci EU zaměstnáno 8,4 milionů IT specialistů, přesto měla více než polovina evropských firem problém sehnat kvalifikované odborníky. Na trhu práce bylo v tomto oboru přes 350 tisíc neobsazených pozic, ovšem i místa, která byla obsazena, se nezřídka objevovaly výrazné rozdíly v jejich dovednostech.

Dle průzkumu nemá dostatečnou kvalifikaci jeden z pěti zaměstnaných specialistů. Aby byla Evropa připravena splňovat požadavky digitálního věku, je potřeba se v rámci Evropské unie zaměřit na rozvoj digitálních talentů. Podle nově zveřejněné bílé knihy budeme ovšem muset celoplošně zvýšit naše úsilí.

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Odborníci se shodují, že je důležité začít se vzděláváním talentů co nejdříve, nicméně ještě před třemi lety zůstávala každá pátá evropská domácnost bez vysokorychlostního připojení k internetu.

„Potřebujeme vynaložit větší úsilí a další investice na zvyšování digitálních dovedností, abychom lidem poskytli výbavu naléhavě nutnou pro férový a úspěšný přechod k digitálnímu a zelenému světu. Vlády, průmysl a vzdělávací a školící instituce by na tomto měly úzce spolupracovat,“ prohlásila Chiara Riondino, vedoucí oddělení odborného vzdělávání a přípravy při Evropské komisi.

Bílá kniha (ke stažení zde) je strukturována do pěti hlavních sekcí zaměřených na vylepšení a rozšíření možností vzdělávání v oblasti ICT, kultivaci talentů, podporu žen v oboru, důležitost vzájemné spolupráce a investování do digitalizace veřejných služeb.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

„Bílá kniha o digitálních dovednostech v Evropě je zpráva přinášející mimořádné postřehy a zdůrazňující strategie a iniciativy k řešení nedostatku digitálních dovedností v EU. Zvláštní pozornost věnuje krokům, jež musí podniknout odvětví i politici, aby bylo malé evropské generaci zajištěno získání dovedností, které jsou potřeba k úspěšnému fungování v moderní digitální ekonomice,“ prohlásil Peter Palvolgyi, CEO společnosti All Digital.

Cloud23

Ještě před vydáním studie se Huawei, All Digital a EY zaměřily na zvyšování povědomí o propasti v digitálních dovednostech a pomocí rychlého kvízu dávají široké veřejnosti možnost zjistit, jaké konkrétní digitální dovednosti potřebuje vylepšit.

Následně jsou dotazovaní rozděleni do šesti skupin, jejichž definice má pomoci zosobnit přístup k digitálním nedostatkům a nastínit kroky k jejich překlenutí. Zatímco Bílá kniha zkoumá základní příčiny propasti v digitálních dovednostech v souvislosti s ICT talenty, kvíz zvyšuje povědomí o našich vlastních nedostatcích v oblasti digitálních dovedností a umožňuje širší pochopení celého problému.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Autor článku