Hlavní navigace

Pro společnost, která se snaží optimálně využívat svoje zdroje, je lepší platit za realizovanou službu než za zařízení...

10. 5. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
... říká Miroslav Tětek ze společnosti Onlio.

CIO Business World: Objevila se v poslední době nějaká technologická změna v oblasti tisku, o níž se domníváte, že vzbudí zájem u vašich zákazníků v letošním roce? Předpokládáte, že se v oblasti podnikového tisku v roce 2016 odehraje nějaká významná změna (např. v oblasti technologií, byznysu nebo přístupu zákazníků)?

Miroslav Tětek: Minulý rok jsme pozorovali pokračující trend z minulých let, kdy byl klasický papír nahrazován elektronickým dokumentem. To sebou přináší řadu výhod, jak z hlediska úspory nákladů, tak i možností, které přináší využití elektronických dokumentů. Rok 2016 v oblasti podnikových tiskových řešení lze pojmenovat jako rok tzv. „personifikovaného elektronického tisku“. Znamená to konec neadresného zasílání elektronický dokumentů a začátek tvorby přesně definovaných elektronických dokumentů pro konkrétního uživatele.

Je poptávka po tiskových systémech stálá, nebo pozorujete v poslední době nějaké oživení trhu? Jakých segmentů (obor, velikost firmy) se to případně týká?

V době, kdy už více než 70% dokumentů do firmy přichází v elektronické podobě, je spíše nutné řešit jak vůbec naložit s těmito elektronickými dokumenty. Lze je vytisknout, ale to už dnes dělá jen málo kdo. Společnost Onlio pro své zákazníky spíše řeší jak efektivně s těmito elektronickými dokumenty pracovat, jak je vyhledávat, jak je ukládat v právně prokazatelném stavu. Takže oživení očekáváme hlavně v oblasti správy dokumentů, tzn. v oblasti Document management systémů.

Jaké jsou aktuální požadavky firem na ekonomickou návratnost při zavádění nových tiskových řešení? Lze vysledovat nějaký trend?

Trendy, které společnost Onlio u svých zákazníků sleduje není ani v tak ekonomické návratnosti nových tiskových řešení, ale spíše v řešení otázky, zda potřebuji nové tiskové řešení, nebo hledají řešení, které kromě tisku bude řešit i skenování papírové dokumentace a převod papírových dokumentů do elektronické podoby. Nebo zda je nutné procesy ve firmě, s partnery a zákazníky, řešit opravdu papírovou formou a nemůžeme procesy realizovat formou zasílání elektronických dokumentů. Z pohledu společnosti Onlio je tento proces daleko efektivnější a má pro zákazníky daleko více výhod, než to, že budeme mít dokumenty vytištěné na novém tiskové řešení.

Je zájem o outsourcing tiskových řešení a systémů? Jakého segmentu (obor, velikost firmy) se to případně týká?

Outsourcing je obecně trend, který je zákazníky společnosti Onlio využíván. Pro každou společnost, která se snaží optimálně využívat svoje zdroje, je lepší platit za realizovanou službu než za zařízení, u kterého ani přesně nevíme, zda jej budeme v dalších letech skutečně potřebovat. Jsme dnes schopni říci, kolik dokumentů budeme tisknout příští rok? Tak jak můžeme spočítat reálnou ekonomickou návratnost nějakého zařízení? V tomto dennodenně se měnícím prostředí, je outsourcing jedinou správnou volbou bez rozdílu v jakém segmentu pracujeme.

Snižuje se objem potištěného papíru? Pozorovali jste ekologické motivy, nebo se zákazníci zajímají jen o ekonomickou stránku věci? Mají zákazníci vůbec zájem o ekologická řešení, např. o tisk na recyklovaný papír? Vycházejí jim v tom výrobci vstříc?

Zde řešíme dvě věci. Za prvé je nutné si odpovědět na otázku, zda je vůbec tisk dokumentů ekologická činnost? A za druhé, zda se nebudeme chovat ekologicky, pokud nebude tisknout vůbec a nahradím papírový dokument elektronickým. Jestli pro naše životní prostředí neuděláme víc, když si rozmyslíme tisk každého dokumentu, při které spotřebováváme energii, při tisku do ovzduší vypouštíme skleníkové plyny a vytváříme odpad, který bude zatěžovat naše životní prostředí dlouhá léta. Při tvorbě elektronického dokumentu a práci s elektronickým dokumentem je zátěž pro životní prostředí minimální.

Jak u vašich zákazníků koexistuje tisk a oběh elektronických dokumentů?

U našich zákazníků se spíše jedná o přežívání tiskových řešení, které je nahrazováno elektronickým oběhem dokumentů a systémy ECM/DMS se stávají klíčovým systémem pro společnosti. Zákazníci společnosti Onlio se spíše obejdou bez funkční tiskárny než bez funkčního ECM/DMS systému.

Autor článku