Hlavní navigace

Případová studie: Společnost IDS Scheer úspěšně implementovala sjednocenou platformu SAP pro Unipetrol

6. 8. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Cílem popisovaného projektu bylo implementovat novou sjednocenou platformu systému SAP ERP pro společnosti skupiny Unipetrol Group, a to v souvislosti i v součinnosti se změnou její organizační struktury.Podniky skupiny Unipetrol byly v roce 2005 privatizovány, novým většinovým vlastníkem se stal polský koncern PKN Orlen. Nové vedení skupiny Unipetrol schválilo v létě 2006 rozsáhlý změnový program Corporate Governance, který reagoval na tuto důležitou změnu vlastnických vztahů a na novou podnikatelskou strategii. Hlavními cíli programu Corporate Governance je soustředit se na hlavní tři oblasti podnikání, shodné se zaměřením většinového vlastníka: zpracování ropy, petrochemie a maloobchodní prodej pohonných hmot, dále pak zjednodušení a zpřehlednění řídících mechanismů skupiny, standardizace podpůrných procesů. Konkrétním obsahem posledně uvedeného cíle bylo vytvoření Centra sdílených služeb (Shared Service Centre). Tato nová jednotka potřebovala vytvořit ke své činnosti sjednocený a standardizovaný ERP systém, který byl do této doby provozován v samostatných instancích pro jednotlivé společnosti skupiny.

Cílem projektu bylo proto implementovat novou sjednocenou platformu systému SAP ERP pro společnosti skupiny UNIPETROL Group, a to v souvislosti i v součinnosti se změnou jejich organizační struktury. Zadání požadovalo takový cílový stav, aby restukturované společnosti Chemopetrol, Unipetrol Rafinérie, Unipetrol Trade, Unipetrol a nově vzniklá servisní společnost Unipetrol Services byly zavedeny pod svými účetními okruhy v jediném klientu SAP ERP.

„Průběh projektu byl přinejmenším ve dvou ohledech nestandardní. Za prvé šlo o velmi krátkou časovou lhůtu; měli jsme k dispozici tři měsíce a deset dní. Za druhé - na začátku projektu nebylo definitivně známo zadání - tedy konkrétní organizační struktura a působnosti nově vzniklých společností a tedy i podoba procesů. Toto zadání se dotvářelo teprve v průběhu projektu,“
Hynek Krátký, IT Manager, Unipetrol

Více o realizaci celého projektu se dočtete v případové studii společnosti IDS Scheer.

CASE STUDY Implementace platformy SAP Unipetrol_v2_final.doc