Hlavní navigace

Příliš malí pro ERP?

1. 12. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: © S.John - Fotolia.com
Podnikové informační systémy kategorie ERP považují analytici všech společností již řadu let za technologicky vyspělá řešení. I přesto je provází jedno viditelné stigma. Nejsou prospěšné pouze firmám od určité velikosti?

Podnikové informační systémy kategorie ERP se vyvinuly z řešení MRP, Material Requirements Planning, jež využíval zpracovatelský průmysl. Společnost Aberdeen Group je definuje jako sadu modulů, jež zprostředkovávají provozní a transakční operace na bázi záznamů. Mají řídit procesy, snižovat náklady a poskytovat informace manažerům.

Hovoříme-li o podnikové kategorii SMB, potom je třeba mít na paměti geografickou odlišnost od našich končin. Analytici Aberdeen Group za malý a střední podnik pokládají i subjekty s jedním tisícem zaměstnanců. V našem prostoru obvykle končíme na poloviční hodnotě.

V prosinci roku 2011 analytici společnosti Aberdeen Group zjistili, že systém ERP (Enterprise Resource Planning) využívá na 75 procent podniků kategorie SMB. Současně si položili otázku: „Co může pro mě ERP udělat?“ Mezi subjekty, které nasadily podnikový informační systém, a těmi, jež jej nevyužívají, totiž existují určité výkonnostní rozdíly. Ty analytici definují s pomocí následujících ukazatelů: doba do uzavření hospodářského měsíce, doba splatnosti pohledávek, kompletní a včasné dodávky a růstmarže za poslední dva roky.

ERP pro rostoucí byznys

Podívejme se na podniky, které operují bez instalace systému ERP. Jaké jsou jejich byznysové výzvy, uvádí graf 1. Třetina řeší otázky dalšího růstu, necelá třetina si chce či potřebuje usnadnit realizaci byznysu s třetími stranami. Poměrně velké zastoupení má i kapitola snižování nákladů.

Data grafu 1, jenž se věnuje výzvám SMB bez ERP, ještě neodpovídají na otázku potřeby podnikového informačního systému. Poukazují pouze na potřeby, jež tyto podniky řeší nejčastěji. Obecně lze konstatovat, že rostoucí organizace čelí většímu počtu vnějších faktorů. Potřebují přesnější data pro interakci s dodavateli a odběrateli, musejí se vypořádat s konkurencí i požadavky zákazníků. V prvním případě lze snižovat náklady, ve druhém přinášet inovativní produkty. Otázkou je, jak tyto podniky řeší informační potřeby manažerů. Lze se i bez systému ERP rychle a adekvátně rozhodovat?

Účetnictví a Excel

Zaměřme se na podniky SMB bez systému ERP. Jaké nástroje či techniky ke svému provozu využívají? Odpověď uvádí graf 2. S přehledem v něm vedou účetní aplikace, které následují listy tabulkových kalkulátorů. Shodné zastoupení mají desktopové a autonomní aplikace z vlastní produkce. Třetina respondentů využívá různé, vzájemně nepropojené programy. Tím se vystavují nebezpečí v podobě neaktuálních i protichůdných dat a informací.

O přínosu tabulkových kalkulátorů není pochyb. Analytici uvádějí, že se využívají i v podstatně větších podnicích, v nichž instance ERP existují. Stále však nepřinášejí dostatečnou hodnotu a podniky, v nichž převládají, vykazují horší výkonnostní parametry.

Jsme malí pro ERP

Proč podniky kategorie SMB nechtějí systém ERP? Strukturovanou odpověď nabízí graf 3. Data opět pocházejí z konce roku 2011. Je tudíž nutné dodat, že 25 procent respondentů z kategorie SMB bez ERP mělo v plánu systém ERP implementovat do dvou let. Analytici rovněž podotýkají, že nákladnost investice by mohla změnit cloudová řešení, která se v té době začala rozvíjet.

Jak vidno, mnoho organizací necítí potřebu zprovoznění systému ERP, neboť se bez něj obešly i v minulosti. Analytici podotýkají, že tento přístup může vyhovovat společnostem, jež jsou více méně statické. Případný růst by je ovšem měl přivést k myšlence implementace ERP. To, co fungovalo v minulosti, lze v budoucnu zlepšit. Jde o jádro filozofie metodologií typu Six-Sigma nebo Lean.

Lepší výkony s ERP

Ať už jsou argumenty manažerů firem kategorie SMB pro odmítnutí instalace ERP jakékoli, nelze přehlížet datově podložené rozdíly ve výkonnosti. Informuje o nich tabulka 1. Organizace nevybavené systémem ERP vykazují horší provozní a obchodní parametry než jejich vybavené protějšky. Jde samozřejmě o srovnání, jež podléhá i typu praktikovaného byznysu. Některé podniky zlepšení provozně-obchodních parametrů nemusejí nutně vnímat jako výhodu. Pro většinu však platí, že jde o důležitý prvek v konkurenčním boji.

Nedostupná data bez ERP

Z pohledu podnikových strategií se organizace vybavené a nevybavené systémem ERP shodují na potřebě standardizace podnikových procesů. Zhruba stejný názor mají i na zefektivnění a urychlení procesů, jejichž výstupem má být vyšší produktivita. Zásadní rozdíl však existuje v dílčím strategickém zájmu na transparentnosti procesů a jejich informačním ošetření pro potřeby manažerů. Podniky vybavené systémem ERP na tuto oblast kladou důraz ve 45 procentech případů. Nevybavení kolegové však jen ve 23 procentech. Vysvětlení nabízí právě přítomnost systému ERP. S jeho pomocí lze data přetvářet v hodnotné informace podstatně snadněji, navíc automaticky. Tam, kde ERP chybí, se transformace prodlužuje a představuje náročnou, často i nemožnou operaci.

Důvody zájmu

Co by podniky kategorie SMB přesvědčilo k nasazení systému ERP? 42 procent by se do implementace pustilo ve chvíli explozivního růstu byznysu. 39 procent by nasazení ERP zvážilo, pokud by existovaly nízkonákladové nabídky s minimem rizik. 37 procent podniků by implementaci akceptovalo na základě regulatorních požadavků. Pro třetinu organizací velikosti SMB by impulz měl podobu růstu nad očekávané hranice. 23 procent podniků by ERP akceptovalo pod nátlakem dodavatelů nebo zákazníků.

Co od ERP podniky kategorie SMB očekávají? Kritéria výběru vhodného řešení podnikového informačního systému figurují v grafu 4. Hlavní roli zde hrají funkcionalita, celkové náklady vlastnictví, snadnost použití a integrace.

Čtěte také:
→ Klasické ERP čeká revma
Systémy ERP, které s mnoha úpravami fungují ve firmách po celém světě, začínají zastarávat, upozorňuje společnost Gartner. A to tak dramaticky, že v roce 2016 bude normální označovat je jako „historické“.
→ ERP: Klíč k úspěchu
Tématu podnikových informačních systémů se věnujeme pravidelně. Možná se vám zdá, že „erpařům“ zbytečně nadržujeme, ale není tomu tak. Podnikové informační systémy patří mezi klíčové aplikace firmy a často rozhodují i o její konkurenceschopnosti.

Zaujal vás tento článek?
Zaregistrujte se k odběru našeho e-mailového newsletteru. Každý týden tak pohodlně získáte přehled o důležitých událostech v IT branži.

G+