Hlavní navigace

Při zavádění ECM/DMS je třeba překonat bezbřehá očekávání...

25. 9. 2015
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Canon CZ
...říká Ľudovít Marcinčín, Solution Business Sales Developer ve společnosti Canon CZ.
Alexander Lichý 25. 9. 2015
Doba čtení: 2 minuty

CIO Business World: Jakým směrem se v posledním roce v České republice změnila poptávka po ECM/DMS systémech? Liší se české trendy od vývoje v okolních zemích?

Ľudovít Marcinčín: Český trh ECM/DMS se neliší příliš od trhu v okolitých zemích. Ve srovnání s vyspělými zeměmi sledujeme stejné trendy s několikaletým odstupem. Poptávka po ECM/DMS systémech se tak přesouvá do segmentu malých a středních firem, pro které se tyto systémy stávají „business critical“.

Lze podle Vás se vytipovat nějaký typický problém, který je nutno překonat pro úspěšné zavedení systému ECM/DMS ve firmách?

Jako u každé změny, typicky je to potřeba najít sponzora projektu ve firmě, který systém ECM/DMS nejen chce, ale i „životně“ potřebuje a dokáže o tom přesvědčit schvalovatele rozpočtu. Na druhé straně je třeba překonat bezbřehá očekávání, že od teď bude všechno dělat systém sám automaticky.

Funguje dostatečná standardizace tak, aby výměna elektronických dokumentů fungovala bez problémů i mezi subjekty z různých zemí?

Je tady několik standardů pro výměnu elektronických dokumentů, které nejsou příliš rozšířené ani na našem trhu. Standardizace mezinárodní výměny elektronických dokumentů není problém, který by teď měl trápit malé a střední firmy.

Jaká legislativní opatření na úrovni ČR nebo EU ještě potřebujeme, aby se zjednodušila komunikace pomocí elektronické dokumentace (a narostl zájem o implementaci takových řešení)?

Nevím. Odkazy na „chybějící legislativu“ považuji za výmluvy. Zájem o implementaci řešení není dán legislativou ale business požadavky.