Hlavní navigace

Práce v ICT: Stálé změny

9. 7. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © tetxu - Fotolia.com
Jednou z konstant segmentu ICT, a to i v Česku, jsou výrazně nadprůměrné platy. Několik posledních let se průměrná odměna v ICT pohybuje kolem 1,5násobku průměrného platu, a zdánlivě se tak na tomto poli nic zásadního neděje.

Druhou konstantou oboru je ovšem neustálá změna. Mění se technologie, nástroje i prostředí a souběžně s tím i obsah práce. Vznikají nové pozice, zájem o staré specializace zaniká a rok od roku se mírně mění žebříček nejžádanějších a nejlépe placených pozic.

Průměrný plat v ICT sektoru dosáhl na konci ledna 2014 téměř 36 400 Kč a běžný ajťák si tak přibližně o 600 korun v meziročním srovnání pohoršil. Poněkud jiný výsledek ale ukazuje porovnání s průměrným platem v celé ČR. Zatímco v roce 2013 byl plat v ICT „jen“ 143 % českého průměru, na počátku roku 2014 jde již o 157 %, což je nejvyšší poměr za posledních pět let. Nástupní mzdy u nově obsazovaných pozic navíc nezřídka bývají v průměru o 10 až 20 % vyšší než platy na současných pozicích, firmy jsou totiž v tomto segmentu ochotny schopné zaměstnance přetahovat od konkurence i za cenu vyšších nákladů. Záleží tedy na každém, jak bude pohyby na výplatní pásce za minulý rok interpretovat...

Není programátor jako programátor

Jestliže se podíváme na konkrétní pracovní pozice blíže, je pohyb na pracovním trhu ještě mnohem zřetelnější. V roce 2013 se mezi novými pozicemi ve významnějším počtu objevil user experience expert (mimochodem s průměrným platem přesahujícím 52 tisíc Kč, a tedy i na české ICT poměry výrazně nadstandardním) a výrazně narostl počet programátorů v PHP a Javě, zatímco počet webdesignérů naopak stagnoval.

Mezi pět nejlépe ohodnocených pozic v ČR patří (podle abecedy) designér telekomunikačních sítí, IT architekt, IT projektový manažer, softwarový inženýr a již zmíněný user experience expert. Poměrně velké rozdíly ale jsou i mezi zdánlivě podobnými pozicemi: například mezi programátory v různých prostředích je rozdíl v průměrných platech 43 %. Při pohledu na opačný konec platové tabulky je zřejmé, že pozice s nejnižšími průměrnými platy v českém ICT se týkají především servisních prací. Seřadíme-li je podle abecedy, jsou to servisní technik, specialista technické podpory/IT, správce počítačové sítě, telekomunikační technik a webmaster. Přestože se sice průměrné platy v této skupině pohybují výrazně pod běžnými hodnotami v rámci ICT, jsou z hlediska ČR stále nadprůměrné – s jedinou výjimkou, kterou je pozice servisního technika.

Pokud mezi srovnávaná povolání zařadíme také operátory call center, kteří mimochodem v rámci ICT zaujímají 12. příčku co do počtu nově obsazovaných pozic, získáme druhou profesi, v níž je plat podprůměrný, tentokrát ještě výrazněji. Platové nůžky v ICT jasně kopírují rozdíl mezi vysoce kvalifikovanými posty s jasnou přidanou hodnotou a rutinní prací. V návaznosti na to jsou rozevřeny poměrně výrazně – na nejlépe placených pozicích jde o více než trojnásobek platu servisních techniků.

A to stále hovoříme o průměrech; konkrétní lidé na konkrétních pozicích se samozřejmě mohou pohybovat mimo tyto hranice. Stále více jsou zapotřebí (a jsou velmi dobře oceňovány) nejen čistě odborné znalosti a dovednosti, ale i soft skills. Roste důležitost schopnosti pochopit skutečné potřeby uživatele, ať ICT pracuje pro interního nebo externího zákazníka. Klíčovou se stává schopnost vnímat hodnotu ICT služeb nejen v precizním a úsporném zajištění provozu (což byla priorita nedávných let), ale v přínosech pro obchodní část společnosti. Jen tak je možné získat iniciativu ve firmě a vymanit se z role pasivního příjemce obchodních zadání.

Silný zájem o softwarové architekty

Jaké změny se na českém trhu práce v segmentu IT projevují v posledních měsících konkrétně? Mezi uchazeči o práci mírně vzrostla konkurence. Zatímco v roce 2012 na jeden inzerát v IT reagovalo – podle atraktivity profese – mezi sedmi až čtrnácti uchazeči, na začátku letošního roku se v průměru na jedno volné místo hlásí 13 lidí. Pozice v IT nadále patří mezi nejhůře obsaditelné a firmám trvá nadprůměrnou dobu, než získají schopnou posilu do týmu. V některých dalších technických profesích náročných na znalosti je ale nyní situace ještě o něco vyostřenější – tj. horší pro firmy a výhodnější pro uchazeče s potřebnou kvalifikací. Týká se to především některých pozic ve strojírenství, v technice a vývoji či v oblasti kvality a kontroly jakosti. Skutečnost, že česká ekonomika dosud stojí především na klasickém průmyslu, se tak silně projevuje i v aktuální poptávce na pracovním trhu.

Stále však platí, že na každý inzerát v IT reaguje výrazně menší počet zájemců než v oborech, které nevyžadují specifické vzdělání, jako je například prodej a obchod, kde na jedno volné místo reaguje v průměru 41 kandidátů, nebo administrativa, kde se na jeden inzerát průměrně přihlásí dokonce 53 zájemců. Celkový počet nově obsazovaných pozic v ICT byl vloni srovnatelný s rokem 2012, byť byly patrné výrazné rozdíly mezi jednotlivými profesemi a v některých případech došlo i k nezanedbatelnému útlumu.

Mezi předními povoláními nejvíce nových míst přibylo na pozicích specialistů mobilních sítí (+51 %), dále v call centrech (+17 %), na pozicích specialistů ERP (+14 %) a správců aplikačního SW (+7,5 %). Více nových míst bylo také pro bezpečnostní specialisty v IT, softwarové architekty, webmastery či vedoucí vývoje.

Nejvíce dostupných příležitostí v segmentu IT se v roce 2013 otevřelo pro programátory. Počet obsazovaných míst v tomto případě sice meziročně mírně poklesl, ovšem v absolutních číslech šlo o zcela zanedbatelnou změnu v řádu desítek pozic při více než pěti tisících poptávaných programátorech.

Není bez zajímavosti, že programátor již několik let patří také mezi pětici profesí, v nichž firmy nabízejí zdaleka nejvíce příležitosti čerstvým absolventům bez výraznější předchozí praxe. Za loňský rok tato profese držela čtvrtou příčku za obchodními zástupci, administrativními pracovníky a operátory v call centrech.

Další nejčastěji obsazovanou profesí v segmentu informačních technologií je IT analytik těsně následovaný IT konzultantem. Na čtvrtém místě žebříčku se umístil správce operačních systémů a sítí, meziročně mírně klesající. Pátou příčku ve srovnání za celý rok obsadila pozice softwarových architektů, u níž byl patrný slušný nárůst poptávky i nabízených nástupních mezd.

Výrazně menší uplatnění vloni nacházeli lidé na postech technical writer (–25%), quality manager (–14,5 %), pracovník helpdesku (–13 %) či architekt HW systémů (–10,8 %). Menší poptávka byla i po pracovnících systémové podpory či po databázových specialistech.

Autor je analytikem Jobs.cz

Čtěte také:
→ Přehled platů v českém IT v roce 2014
Tuzemský trh práce v oblasti informačních technologií je mimořádně dynamický a vysoce konkurenční. Zaměstnavatelé se zaměřují téměř výhradně na specialisty ve svém oboru, na jejich kvalitu a flexibilitu.
→ V USA roste počet nových míst v IT
Podíl IT pozic činil v květnu 15.600 z celkového počtu 217.000 nových pracovních míst, tj. 7,2%.