Hlavní navigace

Počet nebezpečných výrobků v EU dosáhl rekordní výše

10. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podle analýzy mezinárodní advokátní kanceláře Lovells dosáhl v EU počet nebezpečných výrobků stažených z prodeje rekordní výše.

Mezinárodní advokátní kancelář Lovells provedla analýzu údajů Evropské komise, ze které vyplývá, že počet nebezpečných výrobků stažených z prodeje neustále stoupá. „Meziroční nárůst dosahuje rekordní úrovně. Počet oznámení o závadnosti výrobků v EU za rok 2008 stoupl oproti předchozímu roku o 15 procent. Za poslední tři roky počet těchto oznámení představuje nárůst přibližně o 118 procent," uvedl Miroslav Dubovský, partner advokátní kanceláře Lovells v Praze.

Hračky a výrobky určené dětem (30,7 %), elektrospotřebiče (20,5 %) a motorová vozidla (11,6 %) nadále patří mezi produkty s nejvyšším výskytem oznámení o jejich nebezpečnosti (viz graf níže). Podíl hraček na celkovém počtu oznámení se však oproti předchozímu roku mírně snížil. „To může být důsledek většího důrazu na kvalitu a bezpečnost produkce ze strany výrobců hraček a na snahu dodržet unijní standardy," sdělil Miroslav Dubovský.

G1

Zdaleka nejvyšší počet oznámení týkajících se odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku se opakovaně týká výrobků z Číny. „Loni se výrobků pocházejících z Číny týkalo přibližně 48 procent všech oznámení, přičemž předloni to bylo 50 procent. Došlo tedy k mírnému snížení celkového podílu na všech oznámeních, což může být prvním náznakem, že čínští výrobci zvyšují standardy kvality a bezpečnosti. Na definitivní závěry je však ještě příliš brzy," uvedl Miroslav Dubovský.

Analýzu advokátní kancelář Lovells zveřejnila v návaznosti na sérii bedlivě sledovaných případů výskytu nebezpečných výrobků, které se týkaly mnoha typů produktů od hraček až po mléčné výrobky. V Číně předminulý týden vyvrcholil jeden z případů odsouzením k trestu smrti a doživotnímu trestu v souvislosti s medializovanou kauzou kontaminovaného mléka.

Evropa dbá na bezpečnost výrobků nejvíce

Z analýzy Lovells rovněž vyplývá, že Evropa představuje nejpřísnější regulační prostředí, určuje celosvětový trend a ukazuje směr regulačních reforem. „Evropské předpisy kladou mimořádně vysoké nároky na výrobce, kteří prodávají své výrobky na trzích EU. V praxi je při řešení možného stahování výrobku z trhu důležité, aby každý výrobce byl v přímém kontaktu s místními orgány ve všech zemích, v nichž se výrobek prodává. Nesplnění povinností může vést k vážným postihům a obrovské negativní publicitě," řekl Miroslav Dubovský. V porovnání s USA je například v EU podáno dvakrát více hlášení o nebezpečných výrobcích. Nicméně s pomocí změn v právní úpravě bezpečnosti výrobků se tento rozdíl začíná zmenšovat.

Časté stahování výrobků se stává trendem a společnosti by měly počítat s větším tlakem na bezpečnost ze strany regulatorních orgánů. Evropská komise totiž označila bezpečnost výrobků za jednu ze svých priorit. Evropská komisařka Meglena Kuncová, která je zodpovědná za oblast ochrany spotřebitelů, pokračuje v prosazování agendy dalšího zlepšování ochrany spotřebitelů. „Doporučujeme proto společnostem, aby své výrobky včas uvedly do souladu s požadavky Evropské komise. Doporučujeme rovněž důkladnou přípravu v oblasti právní odpovědnosti za vady výrobků," uzavřel Miroslav Dubovský.

Poznámka:

Směrnice EU o obecné bezpečnosti výrobků, která v EU vstoupila v platnost v lednu 2004, zavedla přísnější opatření pro nakládání s nebezpečnými výrobky na trhu a stanovila, jakým způsobem stíhat ty, kteří nesou odpovědnost za jejich uvedení na trh. Vztahuje se na výrobce, distributory a maloobchodní prodejce spotřebitelských výrobků - od motorových vozidel přes čluny až po kosmetiku, hračky a elektrické spotřebiče.

Cloud23

G2

G3