Hlavní navigace

Pět hlavních důvodů, proč projekty internetu věcí končí neúspěchem

29. 5. 2017
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

 Autor: Macrovector - Fotolia.com
Příčiny bývají obvykle jinde než v technologiích.

Pracujete-li na projektu implementace internetu věcí, připravte se na neúspěch. To je obecný závěr průzkumu, který uspořádala společnost Cisco mezi více než 1800 manažery IT.

Jak společnost Cisco zjistila, celých 60 % IoT projektů, které respondenti zahájili, se zaseklo ve fázi ověřování konceptu. Pouhých 26 % dotázaných uvedlo, že dosáhli stavu, který by popsali jako úspěšná implementace internetu věcí. Kde tedy nastávají problémy, které úspěšné realizaci projektu brání?

Jak průzkum ukázal, ve většině případů se nejednalo o problém v oblasti technologií. Potíže nejčastěji pramení z podnikové kultury, organizace a struktury. Pět hlavních důvodů selhání projektů IoT je následovných:

  • Trvají příliš dlouho
  • Podnik má nedostatečné odborné znalosti
  • Nedostatečná kvalita dat
  • Týmy nejsou propojené
  • Překračování rozpočtu

Průzkum se zaměřil nejen na selhání, ale zkoumal také faktory, které přispívají k úspěchu projektů IoT. Z respondentů, kteří projekt IoT realizovali úspěšně, 54 % uvedlo, že naprosto zásadní je spolupráce mezi IT a výrobními/obchodními složkami. Společnost Cisco také doporučuje požádat dodavatele o pomoc s vedením projektu a přispění odbornými znalostmi, které může podnik zavádějící IoT postrádat.