Hlavní navigace

Od nového roku zaznamenáváme zvýšenou poptávku po ERP systémech

5. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na situaci v oblasti ERP systémů jsme se ptali Pavla Mařici, obchodního ředitele společnosti DC Concept.

Zdá se, že špatná ekonomická nálada stále přetrvává. Týká se to i investic podniků do systémů ERP? Dívají se firmy na investice ERP jako na náklady, nebo jako na investice do nástroje, který jim přinese vyšší tržby? Jaká jsou očekávání zákazníků na návratnost investice do nového ERP a jaká je realita?

Stagnující ekonomika a obavy podniků z dalšího vývoje poznamenaly především minulý rok. Firmy své investice odložily a realizovaly ve většině případů spíše to nejnutnější. Výjimku tvořily dotační tituly, které firmy mnohdy získaly i několik let předem a byly nuceny se rozhodnout, zda investují nebo nechají dotaci propadnout. Již od počátku roku ale zaznamenáváme zvýšenou poptávku po nových řešeních i po rozšíření stávajících systémů. Co se týká náhledu firem na ERP řešení, u větších zákazníků tyto investice většinou management porovnává s konkrétními přínosy a má jasnější představu, co od nového sw řešení očekávají. Nicméně v posledních letech začínají uvažovat tímto směrem i menší firmy.

Jaké jsou aktuálně nejčastější požadavky na funkce ERP? Setkáváte se v poslední době s nerealistickými očekáváními klientů, jež není možné splnit, nebo uživatelé vědí, co od ERP systémů očekávat?

Zkušenosti z poslední doby jsou takové, že firmy poptávají poměrně rozsáhlou funkčnost, ale nakonec poptávanou funkcionalitu ani nepotřebují. Není výjimkou, kdy firma požaduje i velké zakázkové úpravy, ale při analýze se zjistí, že vlastně ani nejsou potřeba. Tento fakt pak může hrát roli i ve stanovení ceny, kdy na základě zadání se vypracuje nabídka se zohledněním poptávané funkčnosti, a následně se ukáže, že firemní procesy a zdroje nejsou schopny toto využít. Je to pak o diskusi, proč to firma potřebuje a zda v této oblasti jsou skryté rezervy, které může nové ERP řešení odstranit nebo přinést firmě nějaký profit.    

Nové statistiky ukazují, že řada podniků uvažuje o transformaci svých interních procesů tak, aby s nimi bylo možno pracovat z mobilních zařízení. Projevuje se to již dnes i v konkrétních požadavcích na mobilitu uživatelů? Objevují se požadavky na „zmobilnění“ stávajících systémů, resp. je podmínka podpory mobility běžně obsažena v požadavcích na nové systémy?

V poslední době je znát zvýšená poptávka po mobilních aplikacích, které jsou součástí ERP řešení nebo které jsou s informačním systémem integrovány. Tento fakt ovlivňuje mimo jiné i to, že prodej smartphonů a tabletů neustále roste. Před dvěma až třemi lety se tablety objevovaly spíše u manažerů, dneska jimi firmy vybavují i řadové zaměstnance. Určitě mají opodstatnění mobilní aplikace v oblasti CRM pro obchodníky v terénu, objednávkové aplikace nebo třeba software pro servisní techniky v terénu. Pro manažery to mohou být obchodní a ekonomické dashboardy. Na druhou stranu jsou oblasti, kde využití mobilních aplikací nepředpokládáme. Například zaúčtování velkého množství faktur z mobilního telefonu příliš pohodlné nebude.

Objevují se realizace ERP pro velké a střední firmy formou cloudové služby? Pokud ano, mají zákazníci požadavky na umístění do veřejného nebo privátního cloudu? Mají požadavky na teritoriální umístění datacentra (ČR/EU/nezáleží jim na tom)?

IT_PR_2023

Cloudové služby u nás zatím využívají spíše malí zákazníci. Větší zákazníky tato oblast zajímá, ale spíše v informativní rovině. Stále je tu poměrně velká obava o firemní data a bezpečnost uložení, proto střední a velké firmy provozují ERP systémy na svých zařízeních.

 

Byl pro vás článek přínosný?