Hlavní navigace

Patří sociální sítě na vizitky?

2. 2. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Fotolia.com
Firemní vizitka je jedním z nejrozšířenějších způsobů presentace a propagace obchodních společností a firem všeho zaměření a velikostí.

Firemní vizitka je jedním z nejrozšířenějších způsobů presentace a propagace obchodních společností a firem všeho zaměření a velikostí. Cílem navštívenky ale není jen pouze propagovat logo firmy, tak jak je tomu například v případě reklamních předmětů. Úkolem vizitky je především poskytnout obchodním partnerům údaje nutné při obchodním styku.  Tradičně je proto na vizitce uveden název firmy a jméno osoby, která firmu zastupuje, dále pak název pozice, kterou dotyčná osoba ve firmě zastává. Informacemi, které na vizitce nikdy nesmí chybět, jsou také kontaktní údaje. Uvádí se jednak obecné firemní údaje (například adresa firemních webových stránek, IČO, atd.) a jednak přímý kontakt na osobu, jejíž jméno na vizitce figuruje, a to konkrétně telefonní číslo (jak telefon na pracoviště, tak na pracovní mobil), emailová adresa a poštovní adresa.

Tímto ale možnosti, kterými Vás Vaši obchodní partneři či zákazníci mohou kontaktovat, nejsou ani zdaleka vyčerpané. Hlavním komunikačním kanálem dneška jsou totiž především sociální sítě, které pro komunikaci v rámci podnikání skýtají ohromný potenciál. Sociální sítě umožňují způsoby navazování a udržování kontaktů a možnosti propagace firmy či jejího produktu v takových podobách a v takovém měřítku, které jsme si doposud neuměli ani představit. Na druhou stranu ale vzestup sociálních sítí nebývale komplikuje doposud celkem pevné a jasně dané hranice mezi světem profesionálním a osobním, což vyvolává mnoho otázek ohledně jejich využívání v rámci podnikání. Je například vhodné na firemní vizitku uvést kontakt na váš účet na Twitteru, či sdělovat zákazníkům pod jakým jménem vás najdou na Facebooku, aby Vás tak zvaně mohli “friendnout”?

V tomto článku stručně shrnujeme charakter jednotlivých sociálních sítí a nabízíme několik vodítek, která Vám napomohou například právě u rozhodování, který kontaktní údaj na Vaší vizitce uvést a který naopak zase neuvádět.

Facebook

Ačkoli je Facebook nejrozsáhlejším společenským webovým systémem umožňujícím vytváření sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli a sdílení multimediálních dat, není navazování tzv. „přátelství“ prostředníctvím vlastního osobního profilu pro pracovní účely zcela vhodné. Důvodem je především nemožnost pro uživatele na dostatečně vyhovující úrovni oddělovat právě již zmíněné osobní a pracovní světy. Jedná se především tedy o nedostatečnou ochranu osobních údajů a soukromí na jedné straně a důvody profesní na straně druhé. V praxi to totiž vypadá tak, že pokud se na facebooku tak zvaně „spřátelíte“ s klientem firmy, pro kterou pracujete, tato osoba vidí příspěvky, které na vaši zeď sdíleli vaši blízcí přátelé, což nemusí být vždy zcela žádoucí. Pokud si ale přesto přejete, aby vaši klienti či obchodní partneři věděli, že jste přítomni na Facebooku, doporučujeme vedle osobního profilu vytvořit ještě další, pracovní profil.

Twitter

Zda je vhondé na vizitce uvádět Twitter jako jeden z možných způsobů navázání kontaktu záleží jednak na zaměření společnosti, pro kterou pracujete, a jednak na účelu vašeho uživání Twitteru. Například pokud se jedná o společnost, která se zabývá technologiemi a Vaše tzv. „tweety“ se týkají hlavně nových produktů a sledování vývoje v rámci technologií, Twitter může být skvělým způsobem, jak být v kontaktu s klienty a jak navíc demonstrovat odborné znalosti v dané oblasti. Na druhou stranu pokud se vaše příspěvky týkají spíše osobního života, twitter jako možný způsob navázání kontaktu radši obchodním partnerům a klientům neuvádějte.

Linkedin

Na rozdíl od výše zmíněného Facebooku je Linkedin sociální sítí, která je přímo určená pro účely podnikání a bussinessu. Na linkedin se tak setkávají profesionálové a diskutují o svých pracovních zájmech. V případě této sociální sítě je tedy vyloučeno již zmíněné dilema, které je charakteristické například pro Facebook nebo Twitter, tedy dilema „soukromé versus pracovní“, a proto využívání tohoto společenského webového systému pro pracovní účely vřele doporučujeme. Na druhou stranu ale připomeňme, že vzhledem ke svému charakteru, tedy že se jedná o síť, kde se setkávají především profesionálové, Linkedin je vhodný pouze pro komunikaci v rámci obchodování s další firmou či podnikatelem a méně už pro navazování kontaktu s konečnými spotřebiteli.

Bebo & Myspace

Ani Bebo, ani Myspace do obchodních vztahů, a tak ani na Vaši vizitku,  rozhodně nepatří. Za prvé sláva těchto sociálních sítí už dávno pominula, za druhé svým charatkerem a zaměřením jsou pro podnikání zcela nevhodné. Například Myspace je sociální sítí, která se orientuje především na síťování uživatelů, kteří se buď zajímají nebo sami produkují hudbu a filmy, z čehož mimo jiné také vyplývá, že většinu uživatelů tohoto webového systému tvoří teenageři.

Google+

Pokud byste rádi navazovali kontakty skrze sociální síť jako je Facebook, ale právem se obáváte již zmíněného a nežádoucího propojování soukromé a pracovní oblasti vašeho života, řešením může být založení profilu na Google+, společenského webového systému představeného v roce 2011. Tato sociální síť totiž umožňuje klienty a profesní kontakty sloučit do tzv. „kruhu“ (Circle), který bude oddělen od vašich osobních kontaktů, čímž zajistíte, že příspěvky, které sdílíte, vidí pouze ti, kterým jsou určeny.

Tato funkce je pro Google+ zcela jedinečná, ostatní sociální sítě tuto funkci buď vůbec nenabízejí nebo je její podoba uživatelsky nepraktická (tak jak je tomu například u Facebooku nebo Twitteru). Používání Google+ může navíc především u osob, které se nepohybují v rámci web podnikání navozovat dojem, že sledujete nejnovější trendy internetového a telekomunikačního vývoje. Na druhou stranu nevýhodou novátorství Google+ je, že používání této sociální sítě není zdaleka tak rozšířené, a tak je počet uživatelů prozatím velmi omezený.  

Dodejme ještě, že na internetu nikdy a nikde neexistuje stoprocentní soukromí. Cokoli umístíte na internet, je právě díky samotné povaze internetu, tedy vzájemnému propojení sítí, vždy svým způsobem veřejné. V Google+ tak sice můžete vytvořit status, který bude určený pouze pro určitý Kruh lidí, kdokoli z nich ale může tento status sdílet dál s ostatními uživateli.