Hlavní navigace

Patero pravidel pro úspěch outsourcingu firemního IT

Včera
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © pressmaster - Fotolia.com
Přechod na obchodní model nazývaný „vested sourcing“ může vašemu podniku pomoci k úspěšnější spolupráci s outsourcingovými firmami.

Podniky, které hledají oboustranně výhodný přístup k outsourcingu založený na partnerství, stojí za zvážení obchodní model označovaný jako „vested sourcing“. Ten je výsledkem téměř dvacetiletého výzkumu na University of Tennessee, který začal v roce 2003 hloubkovou studií outsourcingu založeného na výsledcích, již financovalo letectvo Spojených států.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Univerzita prozkoumala nejúspěšnější outsourcingové vztahy na světě včetně smluv společnosti Dell nebo kanadské vlády a odhalila pět klíčových pravidel pro nastavení oboustranně výhodných strategických partnerství, která jsou zaměřená na dosažení konkrétních výsledků. Pokud se podnik a jeho outsourcingový partner řídí těmito pravidly, vzniká oboustranný zájem na úspěchu: vítězství pro klienta je vítězstvím i pro poskytovatele služeb.

Tento model nabízí významný odklon od transakčního modelu, který se běžně užívá v dohodách o outsourcingu IT, a jeho pravidla řeší několik strukturálních nedostatků, které se mohou objevit v transakčně orientovaných smlouvách a u externě řízených služeb.

Klient může například chtít „výsledky“, ale smlouva místo toho uvádí desítky, nebo dokonce stovky metrik úrovně služeb (SLA). Podobně může také chtít „inovaci“, ale smlouva obsahuje osmisetstránkový popis práce s přesnými údaji o tom, jak by měl dodavatel dělat každou jednotlivou činnost v daném rozsahu smlouvy. Nebo může chtít, aby poskytovatel zajistil „úspory“, avšak transakční cenové schéma je formulované tak, že ze své podstaty motivuje dodavatele k většímu množství transakcí.

Model „vested sourcing“ přeorientovává obchodní partnerství z jednostranného transakčního přístupu na vysoce kooperativní model, který podporuje (a odměňuje) vzájemnou spolupráci obou stran. Například namísto vyjednávání o tom, kdo ponese břímě inflace, obě strany přijmou skutečnost, že inflace je realitou podnikání, a spolupracují na hledání a investicích do zvyšování provozní efektivity, aby riziko inflace zmírnily.

Následujících pět pravidel metodiky vested může znít jednoduše, ale výzkum University of Tennessee zjistil, že většině podniků, které se snaží tímto směrem přeorientovat outsourcingový vztah, se nedaří dodržovat.

1. Přechod na obchodní model založený na výsledcích

Většina outsourcingových smluv je tradičně založená na transakčním modelu. U této metody je poskytovatel služeb placen za každou transakci – bez ohledu na to, zda je potřebná. Čím méně efektivní je celý proces, tím více peněz může poskytovatel služeb vydělat.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Ukazuje se, že smlouvy o externě spravovaných službách s ujednáním o sdílení zisku a ztráty, často s pevně stanoveným rozsahem nebo cenou služeb, mohou slabiny transakčních smluv vyřešit. Zatímco většina smluv o externě řízených službách tvrdí, že jde o spolupráci na výsledcích – univerzitní výzkum ukazuje, že jsou ve skutečnosti téměř vždy zaměřeny výstupy poskytovatele – nejde o skutečné obchodní výsledky, které by překračovaly hranice mezi oběma stranami, protože smlouvy bývají strukturované tak, aby klienta a poskytovatele stavěly proti sobě ve sporech o plíživé narůstání rozsahu nebo penalizaci při nespokojenosti s odváděnou prací. Čím složitější a variabilnější je rozsah práce, tím větší vzniká tření.

soutez_casestudy

Naproti tomu koncept vested funguje na základě modelu skutečně orientovaného na výsledky. Vested používá formální smluvní vztah spojený s oboustranně výhodným ekonomickým modelem založeným na výsledcích, kde klient a poskytovatel služeb sladí své zájmy podle toho, co zákazník skutečně chce – úspěch na základě dosahování strategických cílů. Výhra pro společnost je výhrou i pro poskytovatele služeb – a naopak.

2. Zaměřte se na výsledek, ne na cestu k němu

Přijetí obchodního modelu vested nemění povahu práce, která má být udělána. Na provozní úrovni je stále potřeba skladovat materiál, vyřizovat objednávky, odpovídat na dotazy a dodávat zboží. Co se mění, je způsob, jakým podnik nakupuje outsourcované služby. 

Byl pro vás článek přínosný?