Hlavní navigace

Otevřenost v mracích

14. 2. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: (c) T. L. Furrer - Fotolia.com
Cloud je mnohem víc než jen marketingový koncept. Cloud představuje především integrovanou architekturu, která umožňuje efektivně automatizovat důležité činnosti organizace. S podporou reakcí ze strany podnikového IT v reálném čase, kdykoli a odkudkoli. A také s maximálním důrazem na možnost softwarové definovatelnosti jakéhokoli prvku podnikové informační architektury při zachování vysoké míry modularity i nezávislosti služeb. Připomenout je nutné technologickou a provozní flexibilitu i podporu DevOps přístupu.

Cloudová řešení založená na open source technologiích navíc předcházejí svázání s jedním konkrétním dodavatelem a umožňují jak lepší interoperabilitu, tak i pružnější – a přitom bezpečné – zavádění nových technologií do reálné praxe. Moderní cloudové technologie sice nejsou zcela triviální, ale otevřené architektury umožňují, aby IT oddělení mohla k problematice cloudů přistupovat přesně v tomto duchu.

Kombinace různorodosti

Cloud computing představuje dynamickou, ale již dostatečně vyzrálou oblast, a to i díky podpoře ze strany předních technologických firem zaměřených na různé IT oblasti. Příkladem takové společnosti je i Red Hat, který dlouhodobě a silně přispívá k rozvoji trendů a otevřených řešení pro podnikovou sféru.

Typický cloud je vytvořen z mnoha různých komponent vzájemně integro­vaných do jednoho uceleného prostře-í. Od hardwaru přes virtualizaci a úložiště až po sítě. Otevřená cloudová řešení podporují využití produktů různých značek – ne že by to v případě proprietárních produktů nebylo možné, ale u open source je samozřejmostí. I díky tomu, že za řešeními vhodnými pro podniková nasazení stojí firmy a komunity, u kterých je rozmanitost jedním ze základů jejich tvůrčí filozofie.

Otevřeně soukromé

Firemní zákazníci se velmi často zaměřují na využívání privátních cloudů, které jsou dostupné ve dvou hlavních varian­tách, a to jako uzavřené proprietár­ní řešení s vlastním ekosystémem nebo v podobě otevřeného prostředí integrujícího různorodé a dostatečně prověřené IT komponenty.

Otevřená řešení, jako je například technologie OpenStack, nabízejí ve srovnání s proprietárními platformami lepší integrační možnosti, které velmi často disponují otevřeným aplikačním rozhraním, díky němuž mohou zákazníci do své podnikové informační architektury začlenit produkty nebo služby širokého spektra značek a dodavatelů.

Privátní cloudy těží z výhod dostupnosti a redundance veřejných cloudů, ale na vlastní infrastruktuře. Přínosem je větší míra kontroly nad firemními daty včetně možnosti auditu, a tedy i naplnění bezpečnostních požadavků souvisejících s ochranou osobních a dalších vysoce citlivých údajů, jako jsou finanční nebo lékařské záznamy.

Konkrétním příkladem otevřené cloudové platformy, která se může pochlubit silným zázemím přední technologické společnosti i spoluprací s rozsáhlou komunitou, je Red Hat OpenStack Platform. Základem této platformy je již zmíněná technologie OpenStack, která je od samého počátku, tedy od července 2010, vyvíjena s důrazem na maximální otevřenost a přenositelnost. Díky těsné integraci s další klíčovou technologií, platformou Red Hat Enterprise Linux, může Red Hat OpenStack Platform nabídnout stabilitu, bezpečnost, škálovatelnost i podporu – tedy všechny vlastnosti typické pro produkty značky Red Hat a běžně vyžadované právě firemními zákazníky. K dispozici jsou navíc i všechny výhody plynoucí z globálního ekosystému společnosti Red Hat.

Rozhodnutí, zda využít proprietární uzavřené cloudové řešení, nebo otevřenou platformu, je vždy na konkrétní organizaci. Nicméně přínosy otevřenosti jsou nesporné, zejména ve chvíli, kdy nejde jen, byť slovo „jen“ je zde vcelku nepatřičně, o komunitní projekt. A platí to zejména tehdy, pokud mají zákazníci jistotu, že se mohou opřít o širokou škálu dodavatelů dané otevřené technologie a využívat i méně finančně nákladná hardwarová zařízení.