Hlavní navigace

Objem dat digitálního světa do roku 2020 vzroste desetkrát

17. 4. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © reborn55 - Fotolia.com
Za obrovský nárůst bude zodpovědný boom většího využívání senzorů.

Říká se to alespoň v 7. výroční studii EMC Digital Universe, která kvantifikuje a předpovídá objem každoročně vytvořených dat. Letošní vydání bylo publikována pod názvem „Digitální svět příležitostí: nejrůznější data a vzrůstající hodnota internetu věcí“ a bylo sestaveno na základě výzkumu a analýz organizace IDC. Hlavní podíl na růstu objemu dat bude mít příchod nových bezdrátových technologií, chytrých produktů a softwarově definovaných firemních prostředí. Statistiky ukazují, že objem vygenerovaných dat se na celém světě každoročně zdvojnásobuje: mezi lety 2013 a 2020 tak vzroste vzroste 10krát – z 4,4 bilionů gigabajtů na 44 bilionů gigabajtů.

Internet věcí je tvořen miliardami běžných předmětů každodenní potřeby, vybavenými jedinečnými identifikátory a schopností automaticky zaznamenávat, předávat a přijímat data. Může to například být senzor ve vaší běžecké botě, který měří rychlost, nebo snímače na mostě vyhodnocující hustotu provozu. Podle organizace IDC se počet zařízení, která mohou být připojena k Internetu, blíží 200 miliardám, přičemž celých 7 % (14 miliard) je již připojených a komunikuje přes Internet. Data z těchto připojených zařízení představují 2 % všech dat, která dnes na světě vznikají. IDC odhaduje, že do roku 2020 počet připojených zařízení vzroste na 32 miliard a tato zařízení budou generovat 10 % celosvětových dat.

Internet věcí bude mít velký vliv na ohromná množství „užitečných dat“,  tedy dat, která je možné analyzovat. V roce 2013 bylo pouhých 22 % informací v digitálním světě považováno za užitečné, ovšem méně než 5 % těchto užitečných dat byly analyzováno. Obrovské množství údajů se tak ztrácí bez užitku. Do roku 2020 bude možné jako užitečná prohlásit více než 35 % všech dat, a to díky nárůstu objemu informací z internetu věcí. Bude jen záležitostí firem, jestli tyto údaje využijí.

Rozvíjející se trhy vytvoří více dat: V současnosti 60 % dat v digitálním světě vzniká na rozvinutých trzích, jako jsou Německo, Japonsko či Spojené státy, ovšem do roku 2020 se tento poměr obrátí ve prospěch rozvíjejících se trhů včetně Brazílie, Číny, Indie, Mexika a Ruska, které budou produkovat většinu dat.

Objem dat v cloudu se zdvojnásobí: V roce 2013 méně než 20 % dat v digitálním světě nějakým způsobem prošlo cloudem. Do roku 2020 tento podíl vzroste na 40 %.

Spotřebitelé vytvářejí data, ale firmy za ně odpovídají: Dvě třetiny digitálního světa jsou vytvářeny nebo zaznamenávány spotřebiteli a pracovníky, právní zodpovědnost za 85 % těchto dat ale leží na firmách.

Nový fenomén také přinese nové způsoby interakce se zákazníky, optimalizace obchodních cyklů a snižování provozních nákladů. Vzniknou tak obchodní příležitosti v řádu bilionů dolarů. Na druhou stranu budou firmy také muset čelit významným výzvám z hlediska správy, ukládání a ochrany obrovských objemů a typů dat. Organizace IDC například odhaduje, že 40 % dat v digitálním světě vyžaduje nějakou úroveň ochrany, od prostého zvýšení ochrany osobních dat po plné šifrování. Ve skutečnosti je ale chráněna jen polovina z těchto dat, tedy 20 %.

Cloud22

Čtěte také:
→ Internetoví giganti vylepší MySQL pro rozsáhlé datové projekty
V nové skupině s názvem WebScaleSQL budou pracovat inženýři Facebooku, Googlu, Twitteru a LinkedIn
→ Stanou se big data zlatým dolem?
Trh velkých dat by měl v následujících pěti letech zažít exponenciální růst, a to jak z hlediska objemu zpracovávaných dat, tak z hlediska generovaných příjmů. Zatím má ale 85 procent firem problémy s analýzou svých dat.

G+