Hlavní navigace

Největší výzvou pro systémové integrátory je udržet tempo s technologickým vývojem

25. 11. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: NTT Czech Republic
Jedním z předpokladů je hluboká technologická zběhlost a široká znalost produktů jednotlivých výrobců, říká Lukáš Jelínek, Solutions Director ve společnost NTT Czech Republic.

Systémová integrace se dnes musí vypořádat s aplikací inovativních, dosud neodzkoušených informačních a komunikačních technologií a její aktuální role se s postupným zrychlováním, zjednodušováním a zmenšováním mění. Podniky totiž musejí brát stále více v potaz proměnlivost vnitřního i vnějšího prostředí, přičemž některé z nich se dostávají do situací, v nichž jsou nevyhnutelné výměna nebo úplné odstranění části podnikové informatiky.

Jaké jsou v současnosti hlavní výzvy pro systémové integrátory?

Největší výzvou je udržet tempo s technologickým vývojem. Jedním z předpokladů systémového integrátora je hluboká technologická zběhlost a široká znalost produktů jednotlivých výrobců. Intenzivní rozvoj jednotlivých výrobců ovšem pro integrátory znamená vysoké investice do získávání znalostí a praktických zkušeností. Takto vysoké investice dlouhodobě dokážou realizovat pouze velcí a globální integrátoři. Trh se z dlouhodobého hlediska pravděpodobně rozdělí na velké integrátory, tzv. One-stop-shopy, a malé specializované firmy zaměřené na jednotlivosti IT.

Jaká je aktuální role systémové integrace v éře zrychlování, agility, zjednodušování a zmenšování?

Role systémové integrace se postupně přesouvá do oblasti řízených služeb. Éra zrychlování, agility apod. z technologického hlediska znamená éru softwarového, subskripčního a cloudově definovaného IT, orientovaného primárně na výsledky než na samotnou technologii. Úlohou systémového integrátora v takové éře je garance poskytování očekávaných funkcí z IT. Čím dál tím více vidíme od zákazníků požadavky na poskytování konkrétních služeb definovaných IT možnostmi a garance jejich dostupnosti namísto technologických řešení. Zjednodušeně funkce začíná být preferovaná před prostředky.

Jak se systémová integrace vypořádává s aplikací inovativních, dosud neodzkoušených informačních a komunikačních technologií?

Globální systémoví integrátoři investují významné prostředky do vlastního vývoje. Například v našem případě jde o 3,6 miliardy dolarů ročně. Výstupy z tohoto technologického vývoje v podobě MVP (Minimum Viable Product) předkládáme našim vybraným zákazníkům a společně s nimi pracujeme na dalším společném vývoji jejich produktu využívajícím naše MVP. Říkáme tomu co-innovation. Touto cestou pomáháme naším zákazníkům vytvářet produkty a služby využívající inovativní technologie, a získávat tak konkurenční výhodu na jejich trhu.

ICTrocenka

Podniky musejí brát stále více v potaz proměnlivost vnitřního i vnějšího prostředí. Jak by měla současná systémová integrace nakládat s potenciálními požadavky na výměnu nebo úplné odstranění části podnikové informatiky?

Digitální transformace probíhá na všech úrovních IT prostředí. Vhodné konzultační služby dokážou analyzovat existující stav, definovat stav budoucí a najít správnou cestu, jak takového budoucího stavu dosáhnout. V některých případech tato změna může například znamenat kompletní přepsání aplikací, které organizace provozuje, s cílem dosáhnout zásadní kvalitativní změny a využívat nových služeb na poli IT, jako jsou například mikroslužby, umělá inteligence či strojové učení.

Byl pro vás článek přínosný?