Hlavní navigace

Naším cílem je poskytovat dostupnost dat bez ohledu na prostředí...

5. 12. 2016
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: Veeam
...říká Mike Resseler ze společnosti Veeam.

S technickým evangelistou společnosti Veeam jsme hovořili o trendech v oblasti zálohování a obnovy dat, vlivu nových technologií, nástupu hybridního cloudu i budoucnosti v podobě obnovy z cloudu a souvisejících nových služeb, které nahradí současná „hloupá“ cloudová úložiště.

CIO Business World: Název vaší pozice, evangelista, znamená posel dobrých zpráv. Jaké dobré zprávy vlastně přinášíte?

Mike Resseler: Dobrou zprávou určitě je, že Veeam velmi silně roste. Pokud jde o technickou oblast, což je moje doména, tak je dobrou zprávou to, že naše portfolio roste a budujeme celou komplexní platformu, abychom byli připraveni na budoucnost a vyvíjeli se společně s trendy.

Dobrou zprávou je také to, že jsme tady v Praze otevřeli nové výzkumné a vývojové centrum, které doplní naše druhé centrum v Petrohradě. Kromě nošení dobrých zpráv ale zodpovídám také za produktovou strategii, hovořím s klienty, naslouchám jejich problémům a snažím se je zohlednit při vývoji nových produktů, což je neméně důležitou součástí mé práce.

Jak velký vliv má vývoj ICT na odvětví zálohování a obnovy dat?

Když se podíváme trochu dále do minulosti, tak jsme měli pevně daný pracovní den od osmi ráno do pěti odpoledne a večer bylo zálohovací okno. Data se většinou ukládala přímo na pásky, pak přijelo auto a ty pásky někam odvezlo. Když nastal problém, muselo se zavolat, aby tu pásku zase přivezli. Takhle to fungovalo dvacet, pětadvacet let.

To už dnes samozřejmě nestačí. Představte si, že je neděle ráno a já chci chvíli pracovat, než se probudí moje děti. Chci si přečíst maily, ale nedostanu se do schránky, protože se právě zálohuje. To už je dnes nepřijatelné, stejně jako představa, že například e-shop nebude několik hodin v provozu kvůli zálohování.

Naštěstí teď máme k dispozici nové technologie, které nás toho pevně daného zálohovacího okna zbavily. Zasloužila se o to především virtualizace společně s moderními úložišti, které jsou dostupné už několik let a neustále se zlepšují.
Tyto technologie nám zároveň pomáhají obnovovat data efektivněji a na úrovni jednotlivých položek. Pokud za mnou přijde šéf a řekne, že potřebuje obnovit mail, který omylem smazal minulý měsíc, během pěti minut dokážeme ten jeden konkrétní mail najít a vrátit ho do schránky, zatímco dříve bychom kvůli jediné položce museli obnovovat úplně všechno.

Co je hlavním tématem současné doby?

Jsme svědky trendu mizení hranic. Už nejsou jen produkty typu on-premises, už není jen virtualizace – přichází doba hybridních řešení. Spousta firem skočila po veřejném cloudu, ale z nejrůznějších důvodů si ponechala část provozu a dat ve svém vlastním datacentru, což ale vede k potížím se správou.

Naší vizí je umožnit to, aby v hybridním prostředí vůbec nezáleželo na tom, kde běží konkrétní úloha a aby bylo možné libovolnou úlohu přesouvat z jednoho místa na druhé, tedy například z cloudu do domácího datacentra. Dnes je něco takového zatím velmi těžké realizovat.

Zatím je to vize, ale již nyní jsme uvedli nové řešení Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud a v první polovině roku 2017 se objeví další rozšíření našeho ekosystému, který směřuje k celkovému pokrytí a orchestraci napříč různými prostředími.

V čem spočívá výhoda Veeamu oproti konkurenci?

Když jsme před osmi lety začínali, měli jsme výhodu v tom, že jsme neměli žádnou minulost. Proto jsme mohli sáhnout po virtualizaci a nezatěžovat se tím, že dřív se to takhle nedělalo. Tenhle přístup jsme si zachovali a pečlivě zkoumáme každou novou technologii. Pokud zjistíme, že je dobrá, nemáme problém ji začít používat, i kdyby to mělo znamenat zásadní překopání našich stávajících postupů. V tom je naše síla.

Mimo to se snažíme být sami inovativní, přicházet na nové postupy a počítat s novými technologiemi, i když ještě nejsou plně vyvinuté. V tom nám pomáhá i zpětná vazba od našich zákazníků, kterým pečlivě nasloucháme. Neřešíme navíc pouze technickou stránku věci, ale i tu obchodní.

Máte nějakou specifickou strategii pro cloudové služby, SDI nebo IoT?

Současných a budoucích trendů je celá řada. Firmy přicházejí a mluví o tom, že současnou prioritou je mobilita, čeká nás obrovský rozvoj internetu věcí, zároveň se objevují nové bezpečnostní hrozby jako je ransomware... ale pokud jde o nás, podstata naší strategie bude ve všech případech úplně stejná.

Nehledě na prostředí je naším úkolem poskytovat organizacím neustálou dostupnost. Obnova dat je pro nás to nejdůležitější a vždy bude jádrem naší strategie. Zálohování a replikace jsou nástroji, jak jí docílit.

Veeam při propagaci svých řešení často vyzdvihuje schopnost obnovy dat do 15 minut. Jak jste přišli právě na tohle číslo? Je to uměle stanovená hranice?

Rozhodně ne. Těch 15 minut jsme stanovili na základě výzkumu, jaká je přijatelná lhůta pro kompletní obnovu celého systému. Jistě, můžete si zvolit řešení od jiného výrobce a pomocí snapshotů si zajistit obnovu kritických úloh v řádu milisekund. To ovšem bývá velmi drahé a nezbudou vám prostředky na ochranu dalších úloh, které potom můžete obnovovat hodiny, dny, ne-li ještě déle.

Potíž je v tom, že jednotlivé součásti systémů bývají nějakým způsobem propojené. Představte si, že v řádu milisekund obnovíte provoz svého webu, ale váš platební systém zůstane několik hodin off-line. K čemu je vám provozuschopný web v situaci, kdy si zákazníci nemohou nic objednat? Těch 15 minut jsme proto stanovili jako dobu potřebnou k obnově těchto sekundárních – ne, že by byly méně důležité, ale pro zjednodušení je tak nazvěme – úloh.

Jak se díváte na cloudové trendy v samotném segmentu zálohování a obnovy?

Ta technologie existuje a někteří ji už používají. Zároveň ale přetrvávají určité nejasnosti týkající se legislativy. V některých částech světa může ještě pořád být problémem i samotná rychlost připojení. Přesto si myslím, že počet BaaS a DRaaS řešení poroste a bude o ně stále větší zájem.

Zároveň si myslím, že tyto služby v budoucnu nebudou jen „hloupým“ a levným úložištěm, ale nabídnou i chytré funkce, které umožní například obnovení jedné konkrétní položky, aniž byste museli stahovat úplně vše. Jako v tom předchozím příkladu s obnovením konkrétního mailu.

Další velkou možnost vidím v přesouvání celých úloh. Pokud se něco pokazí ve vašem datacentru, přesunete úlohu dočasně ke svému cloudovému poskytovateli a můžete začít pracovat na řešení, aniž by vás trápilo, že něco nefunguje. Když budete hotovi, dáte poskytovateli vědět, že už jste opět on-line, úlohu si přesunete zpět k sobě a zvenčí nikdo nic nepozná.

Podobní poskytovatelé budou navíc mít možnost nabízet zákazníkům další služby a práci s daty. Za určitý poplatek je budou například analyzovat, simulovat obnovu, posílat reporty, ty možnosti jsou obrovské. Podnikovým IT oddělením tyto služby ušetří práci a poskytnou jim čas zabývat se něčím užitečnějším. Bude to velmi zajímavé.

A co hybridní cloud? To je v současné době velké téma a i vy jste na ně reagovali svým řešením Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud...

Opět je to především o datech. Když se rozhodnete pro hybridní cloud, musíte myslet na několik věcí. Jednou z nich je zabezpečení dat, druhou je jejich dostupnost. Je třeba myslet i na legislativu, dát si pozor, v jaké jurisdikci se vaše data budou nacházet.

Myslím, že přínos našeho nového řešení je v tom, že ať používáte jakýkoliv model, máte svá data vždy na několika místech. V budoucnu pak bude výhodou to, že ať tato data přesunete kamkoliv, ať do vlastního datacentra nebo do cloudu, zabezpečení tam půjde s nimi.

Není to ale tak, že bychom si všimli, že se hybridní cloud stává trendem a rychle jsme přispěchali s novým produktem. Zabývali jsme se tím již delší dobu.

Jak důležitá je pro Veeam jeho partnerská síť?

Nesmírně, vždyť jsme společnost založená na nepřímém prodeji. Ale nejde jen o tuhle stránku věci. Když jsem dříve pracoval na jiné pozici a řešil jsem nějaký problém, který byl nad moje síly, víte, komu jsem zavolal jako prvnímu a prosil ho o radu? Našemu dlouhodobému partnerovi. Výrobci byli až další v pořadí.
Partneři totiž nepomáhají pouze prodávat, ale jsou to také vynikající rádci. Jejich zkušenosti pomáhají řešit problémy koncových zákazníků, ale necháváme si od nich poradit i my. V tom tkví obrovská hodnota našeho partnerského ekosystému a také proto se je snažíme co nejvíce podporovat. Když budou úspěšní, budeme úspěšní i my.

Vaším důležitým technologickým partnerem je, respektive bylo EMC. Změní se to nějak teď po jeho převzetí Dellem?

Nemělo by, náš společný vývojářský tým byl měl pokračovat ve spolupráci jako doposud. Já to spojení naopak vnímám jako příležitost, protože Dell-EMC se nyní stane obrovským hráčem na poli on-premises řešení. Budou nabízet konvergovaná řešení, hyperkonvergovaná řešení, jejich nabídka bude obrovská. Na druhou stranu se Dell zbavuje části svého softwarového portfolia, což může být šance pro navázání ještě hlubší spolupráce s námi.

Co byste na závěr vzkázal koncovým uživatelům ohledně zálohování a obnovy dat?

top100

Totéž, co bych jim vzkázal ohledně bezpečnosti – nezacházejte s nimi jako s podružnými součástmi projektu. Občas se stává, že se připraví velký projekt, investuje se do něj spousta času a prostředků, a těsně před spuštěním se najednou zjistí, že není vyřešeno zabezpečení a není vyřešena obnova dat, ale přitom už se vyčerpal celý rozpočet.

Když se chystáte spustit něco nového nebo jen vylepšujete již existující systém, myslete na data. Neříkám, že má obnova dat být jádrem celého projektu, ale měla by být implementována dřív, než se celý projekt spustí. A ještě jedna věc – ať si vyberete kterékoliv řešení, pořádně ho otestujte včetně všech katastrofických scénářů.